Addisons sjukdom

Addisons sjukdom innebär att du har brist på hormonerna kortisol och aldosteron. Sjukdomen kan inte botas, och utan behandling är Addisons sjukdom ett livshotande tillstånd. Det finns behandling i form av läkemedel som ersätter hormonerna. De flesta kan då leva som vanligt. Det är vanligast att insjukna i Addisons sjukdom i åldern 20-50 år.

Vad är Addisons sjukdom?

Hos den som har Addisons sjukdom fungerar inte binjurebarken som den ska. Binjurebarken är den yttre delen av binjurarna, som är små hormonproducerande körtlar som sitter ovanpå njurarna. Här produceras normalt de livsviktiga hormonerna kortisol och aldosteron som behövs bland annat för att upprätthålla kroppens saltbalans och blodtryck och för ämnesomsättningen. Vid Addisons sjukdom kan binjurarna inte längre producera dessa hormoner. Även vissa könshormoner bildas normalt i binjurebarken och kan därför också påverkas av sjukdomen. I binjurens inre del, binjuremärgen, bildas hormonerna adrenalin och noradrenalin. Binjuremärgen är inte påverkad av Addisons sjukdom.

Orsak till Addisons sjukdom

Den vanligaste orsaken till Addisons sjukdom är en autoimmun sjukdom. Det innebär att kroppens eget immunförsvar uppfattar binjurebarken som något främmande och därför förstör den. Orsaken till att en autoimmun sjukdom som skadar binjurebarken uppstår är okänd. I ovanliga fall kan Addisons sjukdom bero på att båda binjurarna har opererats bort, eller på cancer i båda binjurarna.

När binjurebarken inte kan producera tillräckliga mängder hormoner kallas det för binjurebarksvikt. Svikt är ett ord som ofta används för att beskriva en underfunktion i ett organ. När orsaken till svikten ligger i själva organet, till exempel på grund av en skada, kallas det för en primär svikt. Addisons sjukdom innebär att du har primär binjurebarksvikt.

En organsvikt kan också vara sekundär, det vill säga komma till följd av andra orsaker. Här är exempel på tillstånd som kan ge sekundär binjurebarksvikt:

 • Sjukdomar i hypofysen kan leda till brist på det hormon som stimulerar binjurebarken. Hypofysen är en liten körtel i hjärnan som kan beskrivas som en kontrollcentral för kroppens hormonproduktion. När hypofysen inte skickar signalen som sätter i gång binjurebarken kommer den inte producera hormoner som den ska.
 • Efter en långvarig kortisonbehandling kan kroppen tillfälligt ha svårt att själv producera tillräckligt med kortisol (kroppens egen variant av kortison). Det ger kortisolbrist.

Sekundär binjurebarksvikt är vanligare än den primära formen, och i många fall är svikten tillfällig. Symtomen vid sekundär binjuresvikt kan påminna om Addisons sjukdom, men är inte det.

Symtom på Addisons sjukdom

Det är vanligt att symtomen vid Addisons sjukdom utvecklas långsamt. Det kan vara svårt att förstå vad symtomen beror på, eftersom de kan ha många olika orsaker. Symtomen kan också skilja sig mycket för olika personer och vara olika starka.

Vanliga symtom på Addisons sjukdom är:

 • att du känner dig trött och orkeslös
 • att du tappar din aptit och går ner i vikt
 • att du får lågt blodtryck och bli yr när du ställer dig upp
 • att du blir sugen på salt mat
 • att du får ont i muskler och leder
 • att du får ont i magen
 • att du får diarré
 • att du mår illa och kräks
 • att du får mörkare eller gråaktig hud
 • att du lätt blir irriterad

Att Addisons sjukdom orsakar hudförändringar med mörk eller gråaktig hud är typiskt för sjukdomen. Sådana förändringar kan ofta ses i handflatornas böjveck, armbågarna, knävecken, i ärr eller på hud som ofta utsätts för sol. Kvinnor kan dessutom få minskad sexlust och minskad hårväxt i armhålor och underliv.

Ibland kommer symtomen istället snabbt. Du kan då bli ordentligt sjuk och uppleva:

 • att du blir väldigt trött och känner dig svag
 • att du känner dig väldigt yr och kanske svimmar
 • att du får ont i magen, mår illa och kräks
 • att du får feber

Dessa akuta symtom kan du även få om du redan har fått diagnosen Addisons sjukdom och din medicinering inte justeras när det behövs. Det kallas för en Addisonkris och är livshotande om du inte får omedelbar vård. Du kan läsa mer om detta under avsnittet Behandling av Addisons sjukdom.

Frågor och svar om Addisons sjukdom

Vad är Addisons sjukdom?

Addisons sjukdom, eller primär binjurebarkssvikt, innebär att binjurarna inte kan bilda de hormoner som de normalt gör, främst kortisol och aldosteron. Det gör att kroppen får svårt att upprätthålla ett normalt blodtryck, kroppens saltbalans och ämnesomsättning. Du kan därför få symtom som att du blir yr och trött, att du lätt blir irriterad, att du får saltsug och tappar i vikt. Du kan också få ont i leder och muskler, ont i magen, bli illamående, kräkas och få diarré. Det vanligaste är att Addisons sjukdom ger symtom som utvecklas långsamt, men i vissa fall kan du få akuta symtom med kraftig trötthet, yrsel, svimningar, magont, kräkningar och feber.

Hur vanligt är Addisons sjukdom?

Addisons sjukdom är en sällsynt sjukdom som per år endast drabbar ungefär fyra till sju människor utav en miljon.

Hur påverkar Addisons sjukdom livslängden?

Så länge du behandlas så att dina hormonnivåer hålls på en normal nivå finns ingen påverkan av Addisons sjukdom på din livslängd. Det är viktigt att öka dosen av dina läkemedel i vissa situationer, exempelvis vid en allvarlig skada eller sjukdom, operation, förlossning, eller när du har en infektion eller feber. Om du inte gör det finns risk för att du utvecklar en så kallad Addisonkris, vilket kan vara livshotande.