Salvie

Salvia officinalis

Salvie er en av de aller eldste legeplantene vi kjenner til. Den omtales visstnok for første gang på 6000 år gamle leirtavler fra den sumeriske kultur, og har vært benyttet og omtalt opp gjennom århundrene helt til vår egen tid. Planten ble spredt rundt i Europa, først av romerne og siden av munkene. Arten regnes som hjemmehørende i middelhavsområdet, men dyrket finner vi den nå over hele Europa og i Nord-Amerika. Som ettårig kan den dyrkes på solvarme steder over store områder også i Norge. I våre dager er det nok salviens kulinariske egenskaper som ligger til grunn for dyrkingen, men i tidligere tider var den en høyt skattet legeplante. 

Salvie
Salvie

Salvie

1. Egenskaper. 

Smak: Skarp og bitter / Varm og tørr.
Fordøyelsesfremmende, leverstyrkende, krampeløsende, avslappende, antirevmatisk, astringerende (sammentrekkende), blodstillende, smertestillende, antiseptisk, rensende, blodsukkersenkende, varmende tonikum, urindrivende, menstruasjonsfremmende, svettedempende, stanser melkeproduksjonen hos ammende.

2. Helseplager og sykdommer. 

Dårlig fordøyelse, treg mage, diaré, tarmkatarr, svak gallesekresjon, candida, halsbetennelse, munnsår, tannkjøttbetennelse, paradentose, sår hals, betennelser i mandlene, hoste, astma, sår, eksem, utslett, insektstikk, plager i overgangsalderen, hetetokter, nattsvetting, svettetokter, fotsvette, menstruasjonsplager, sterilitet, nervøsitet, tretthet, depresjon, sorg og verkende og stive muskler hos menn. 

3. Fakta.
 

Salvie er en halvbusk som kan bli 50-60 cm høy. Urten dyrkes over hele Europa og i USA, og det er bladene som brukes medisinsk. Det finnes over 700 arter.

Som medisinplante har salvie vært kjent i flere kulturer i lang tid. Planten ble brakt nordover fra middelhavslandene av benediktinermunkene rundt år 800. Salvie ble fra middelalderen regnet som et "universalmiddel" mot en lang rekke helseplager:

Salvie er kjent oralt inntatt mot plager i munn og hals, menstruasjonsplager, leversykdommer, fordøyelsesproblemer som oppblåsthet, diare og forstoppelse, samt mot halsbrann, overdreven svetting, forkjølelse, trøske hos barn, angst og depresjon, polycystisk ovariesyndrom (PCOS), ved høyt kolesterol, overgangsplager hos kvinner og for å hemme melkeproduksjonen ved avslutning av amming.

Utvortes har salvie vært påsmurt huden mot sår og betennelser i huden, mot herpes labialis (forkjølelsessår), heshet (laryngitt), halskatarr (faryngitt) og betente mandler. Det har også vært påsmurt huden etter for å forhindre solbrenthet.

Det har også vært brukt aromaterapeutisk, ved innånding av eterisk olje mot astma, og for å forbedre hukommelsen og kognitiv funksjon.

Andre norske navn: Tesalvie, kryddersalvie
Latinsk navn: Salvia officinalis
Engelske navn: Sage
Familie: Leppeblomstfamilien (Lamiaceae)

4. Virkning.

Det er bladet og den eteriske oljen i salvie som brukes medisinsk. Man vet at salvie inneholder en rekke biologisk aktive stoffer, så som rosmarinsyre, carvacrol og luteolin, circiliol, linalool, alpha-terpineol, 1,8-cineole, alpha-pinene, caryophyllene epoxide, geraniol, kamfer og thujon. De sistnevnte kan i høye doser være giftige og angripe nervesystemet.

Laboratorieeksperimenter har vist at innholdet har ulike egenskaper, som blant annet antioksidant, antikolinesterase, CNS depressiva (hemming av sentralnervesystemet), inflammasjonshemmer, prooksidant og konvulsant (krampefremkallende).

Ved søk i kildene våre i juni 2020 fant vi én oppsummering som møtte våre kriterier til forskningen på salvie: Miroddi mfl fant i sin gjennomgang av forskningen fra 2014 at inntak av ekstrakter av vanlig og spansk salvie oralt så ut til å forbedre kognitiv funksjon hos pasienter med mild til moderat Alzheimers sykdom, ved opp til 4 måneders bruk.

5. Er Salvie trygt å innta ?

Salvie regnes som trygt i de mengder man vanligvis bruker i mat. Salvie bør ikke brukes i store doser over lang tid, blant annet fordi det inneholder kamfer og thujon, som i høye doser kan være giftige og angripe nervesystemet.

Bivirkninger:

Det er kjent at salvie kan medføre bivirkninger som kvalme, oppkast, magesmerter, svimmelhet og tung pust. Store doser kan gi forgiftning av lever og nervesystem. Lang tids bruk kan gi bivirkninger som hurtig puls (takykardi), skjelving, anfall og nyresvikt. Ved bruk av salvie-spray har det vært rapportert om tilfeller av halsbrann, leppebetennelse, betennelse i munnslimhinnen og tørr munn. Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Fra forskningen vet man at salvie kan øke blodtrykket hos pasienter med høyt blodtrykk, senke blodsukkeret hos pasienter med diabetes 2 og fremme epileptiske anfall hos pasienter med epilepsi. Natural Medicines råder derfor personer med diabetes, høyt blodtrykk og/ eller epilepsi til å drøfte eventuell medisinsk bruk av salvie med lege på forhånd.

Personer med kjent allergi mot salvie eller andre planter i leppeblomstfamilien bør unngå bruk av salvie.

Interaksjoner:

Salvie kan påvirke effekten av visse medisiner, andre urter og kosttilskudd som man eventuelt bruker, samt påvirke resultatet av medisinske prøver.

Naturmedisin (plantebaserte legemidler,) bør ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. 

For gravide:

Innholdsstoffet thujon kan fremkalle menstruasjon og abort, og dette gjør at Natural Medicines råder gravide til å ikke bruke salvie.

For ammende:

Det fins få forskningsdata om sikkerheten for ammende og spedbarn ved bruk av salvie. I følge noen kilder antas oralt inntak av salvie å hemme produksjonen av morsmelk.

Generelle forsiktighetsregler:

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp. 
Salvie på PubMed
Salvie på PubMed