C-vitamin

SVENSK

C-vitamin fungerar som antioxidant och behövs bland annat för att bygga upp kroppens brosk- och benvävnad. Det underlättar även upptaget av järn från maten.

Hur får vi i oss C-vitamin?

C-vitamin finns i de flesta grönsaker, bär och framförallt citrusfrukter. En vuxen person får till exempel i sig dagsbehovet genom att äta någon av följande saker:

En stor apelsin

En tredjedels paprika

Fyra stycken brysselkål

C-vitamin är värmekänsligt. Om mat hålls varm länge eller värms upp upprepade gånger minskar mängden C-vitamin i maten. Generellt gäller att näringsinnehållet påverkas minst av tillagning med lite vätska, vid låg temperatur och under kort tid. Därför är ångkokning och uppvärmning i mikrovågsugn mer skonsamma sätt för att upphetta livsmedel, jämfört med kokning, stekning eller wokning.

C-vitamin i formen askorbinsyra, E300, är en vanlig tillsats i livsmedel eftersom den fungerar som antioxidant.

Hur mycket C-vitamin behöver vi?

Behovet av C-vitamin varierar med bland annat ålder.

Grupp/Ålder Rekommenderat intag per dag

Spädbarn 6-11 månader 20 milligram

Spädbarn 12-23 månader 25 milligram

Barn 2-5 år 30 milligram

Barn 6-9 år 40 milligram

Barn 10-13 år 50 milligram

Vuxna 75 milligram

Gravida 85 milligram

Ammande 100 milligram

I livsmedelsdatabasen - sök näringsinnehåll - visas C-vitamin som summan av askorbinsyra och dehydroaskorbinsyra.

Brist på C-vitamin

Det är i dag ovanligt med brist på C-vitamin i Sverige. Lindrig brist kan ge trötthet, svaghet och irritation. Allvarlig brist kan i sällsynta fall ge skörbjugg, en sjukdom med symtom som inflammationer i tandköttet, försämrad sårläkning och infektionskänslighet.

Kan man få i sig för mycket C-vitamin?

Det finns inget som tyder på att höga intag (>1000 milligram per dag) riskerar att ge allvarliga skador som cancer eller fosterskador. Däremot kan höga intag orsaka till exempel diarré och möjligtvis också njursten hos känsliga personer.

NORSK

Vitamin C fungerer som en antioksidant og trengs blant annet for å bygge opp kroppens brusk- og beinvev. Det letter også opptaket av jern fra maten.

Hvordan får vi vitamin C?

Vitamin C finnes i de fleste grønnsaker, bær og spesielt sitrusfrukter. En voksen, for eksempel, får det daglige behovet ved å spise en av følgende ting:

En stor appelsin

En tredjedel paprika

Fire stykker rosenkål

Vitamin C er varmefølsomt. Hvis maten holdes varm over lengre tid eller varmes opp gjentatte ganger, reduseres mengden C-vitamin i maten. Generelt er næringsinnholdet minst påvirket av matlaging med lite væske, ved lav temperatur og i kort tid. Derfor er damping og oppvarming i mikrobølgeovn skånsommere måter å varme opp mat på, sammenlignet med å koke, steke eller røre.

Vitamin C i form av askorbinsyre, E300, er et vanlig mattilsetningsstoff fordi det fungerer som en antioksidant.

Hvor mye C-vitamin trenger vi?

Behovet for vitamin C varierer med blant annet alder.

Gruppe/Alder Anbefalt inntak per dag

Spedbarn 6-11 måneder 20 milligram

Spedbarn 12-23 måneder 25 milligram

Barn 2-5 år 30 milligram

Barn 6-9 år 40 milligram

Barn 10-13 år 50 milligram

Voksne 75 milligram

Gravid 85 milligram

Amming 100 milligram

I matdatabasen - søk næringsinnhold - vises vitamin C som summen av askorbinsyre og dehydroaskorbinsyre.

Mangel på vitamin C

Det er uvanlig i dag å ha mangel på vitamin C i Sverige. Mild mangel kan forårsake tretthet, svakhet og irritasjon. Alvorlig mangel kan i sjeldne tilfeller gi skjørbuk, en sykdom med symptomer som betennelse i tannkjøttet, nedsatt sårtilheling og mottakelighet for infeksjon.

Kan du få i deg for mye C-vitamin?

Det er ingen indikasjoner på at høyt inntak (>1000 milligram per dag) risikerer alvorlig skade som kreft eller fødselsskader. Høyt inntak kan imidlertid gi for eksempel diaré og muligens også nyrestein hos sensitive personer.