Reumatoid Artrit

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun ledsjukdom som oftast drabbar småleder. Obehandlad leder sjukdomen till leddestruktion, smärtor, kronisk trötthet, stelhet samt funktionsnedsättning i drabbade leder. Ca 0,7 % av Sveriges befolkning har RA och sjukdomen är omkring tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. RA kan debutera när som helst men sjukdomsdebut i övre medelåldern (50-60 år) är vanligast.

Reumatoid Artrit är autoimmunAtt Reumatoid Artrit är autoimmun innebär att immunförsvaret själv attackerar lederna. RA är en så kallad polyartrit eftersom den drabbar många leder samtidigt. Ibland kan symtomen dock drabba enstaka leder, framförallt tidigt i förloppet. Ofta engagerar sjukdomen leder symmetriskt, samma leder drabbas alltså på höger och vänster sida.

 Hur ställs diagnosen Reumatoid Artrit?

Diagnosen Reumatoid Artrit ställs genom en kombination av blodprover, statusfynd, anamnes (det patienten berättar) och ibland röntgen. Det finns alltså inget enskilt blodprov eller test som kan avgöra om en patient har RA eller inte.

Symtom

Reumatoid Artrit kan debutera både smygande och akut. För många börjar symtomen med långsamt ökande värk i en eller flera småleder. Utöver dessa ses ofta allmänna inflammationssymptom och trötthet. Ett annat klassiskt symtom vid RA är morgonstelhet/smärtor. Det vill säga att ledsmärtorna/ledstelheten är värst på morgonen och sedan minskar under dagen.

Diagnostik

Diagnosen RA ställs genom en kombination av blodprover, statusfynd, anamnes (det patienten berättar) och ibland röntgen. Det finns alltså inget enskilt blodprov eller test som kan avgöra om en patient har RA eller inte.

Blodprover som ofta tas vid misstanke om RA är:

  • Inflammationsmarkörer: CRP och SR (sänkan). Är ofta förhöjda men behöver inte vara det.

  • Reumatoid faktor (RF): En antikropp som är förhöjd hos ca 70 % av alla patienter med RA.

  • Anti-CCP: En annan antikropp som också ofta är förhöjd, denna är mer specifik för sjukdomen än RF.

"Friska personer" kan också ha förhöjda nivåer av RF och anti-CCP. Dessa har sannolikt en ökad risk att senare utveckla sjukdomen.