Shoppingberoende

Shoppingavhengighet


Shoppingberoende är en form av beteende som gör att du har svårt att styra över dina inköp, och köper saker som du egentligen inte behöver. Shopping används då för att det ger en kick och flykt från andra känslor. Beteendet ger problem till exempel i form av skamkänslor, ångest, sämre ekonomi och i värsta fall stora skulder. 

Vad är shoppingberoende?

Shoppingberoende eller köpberoende finns inte som formell diagnos, men är ett välkänt problem som kan få svåra konsekvenser. Det kallas på engelska för compulsive buying disorder. Det första ordet, compulsive, som betyder tvångsmässig ger en inblick i vad det handlar om - ett tvångsmässigt och dåligt fungerande beteende kring inköp. Beteendet är ofta en strategi för att minska ångest, antingen medvetet eller omedvetet. Det kan också finnas en orimlig tanke om vad köpen ska leda till, till exempel att bli älskad, lycklig eller framgångsrik.

Det finns olika typer av osunda köpbeteenden till exempel:

- att du ständigt jagar efter reafynd trots att du inte behöver varorna

- att du köper överdrivet många eller dyra presenter för att bli omtyckt

- att du köper statusvaror för att du tror att du då ska bli beundrad eller framgångsrik

- att du distraherar dig från ångest genom att klicka hem varor, som du sen ångrar att du köpt

- att du köper saker till dig själv som tröst, ofta impulsivt och ogenomtänkt

Det är också vanligt att hitta på ursäkter till varför inköpen behövs, samtidigt som personen känner skam och ångest över sitt beteende, vilket kan leda till nya inköp. Det blir lätt en ond cirkel. Shoppingberoende kan ge svåra följder i form av svårigheter i relationer, förstörd privatekonomi och stora skulder.

Tecken på shoppingberoende

Att ha en osund inställning till shopping och inköp kan yttra sig i form av

- att du köper saker trots att du egentligen inte har råd

- att du köper saker du egentligen inte behöver, för att det ger en kick

- att du ägnar mycket tid åt att titta i affärer, i internetbutiker eller på sociala medier och planerar för fler inköp.

- att du använder shopping som ett sätt att fly från jobbiga tankar eller känslor

- att du blir irriterad och rastlös om du inte får shoppa

- att du blir irriterad när andra kommenterar dina inköp och ditt beteende

- att du köper saker och gömmer dem eller ljuger om inköpen för att inte bli ifrågasatt

- att det krävs allt dyrare eller fler saker för att uppleva kickar

- att du skäms över ditt köpbeteende, men ändå fortsätter köpa mer

- att du får ångest av de problem inköpen ger i form av dålig ekonomi, mängder av saker du inte behöver och i värsta fall stora skulder.

- att du har försökt sluta shoppa men misslyckats

Hjälp vid shoppingberoende

Det är vanligt att personer med tvångsmässigt köpbeteende också har andra problem, till exempel ångest, depression eller andra beroenden. Behandlingen består av psykoterapi som anpassas utifrån helhetsbilden av besvär. Fokus ligger på att ändra beteenden och öva på att hantera känslor och motstå suget efter att shoppa. Terapi kan ges individuellt eller i grupp.


Shoppingavhengighet

Shoppingavhengighet er en form for atferd som gjør det vanskelig for deg å kontrollere kjøpene dine, og kjøper ting du egentlig ikke trenger. Shopping brukes da fordi det gir et kick og flukt fra andre følelser. Atferden gir problemer, for eksempel i form av skamfølelse, angst, dårligere økonomi og i verste fall stor gjeld.

Hva er shoppingavhengighet?

Shoppingavhengighet eller kjøpeavhengighet eksisterer ikke som en formell diagnose, men er et velkjent problem som kan få alvorlige konsekvenser. Det heter på engelsk compulsive buying disorder. Det første ordet, tvangsmessig, som betyr tvangsmessig, gir et innblikk i hva det dreier seg om - en tvangsmessig og dysfunksjonell atferd rundt kjøp. Atferden er ofte en strategi for å redusere angst, enten bevisst eller ubevisst. Det kan også være en urimelig tanke om hva kjøpet skal føre til, som å bli elsket, lykkelig eller vellykket.

Det finnes ulike typer usunn kjøpsatferd, for eksempel:

- at du hele tiden jakter på kupp selv om du ikke trenger varene

- at du kjøper for mange eller dyre gaver for å bli like

- at du kjøper statusvarer fordi du tror du da vil bli beundret eller vellykket

- at du distraherer deg selv fra angsten ved å klikke hjem varer, som du senere angrer på at du kjøpte

- at du kjøper ting til deg selv som trøst, ofte impulsivt og tankeløst

Det er også vanlig å finne på unnskyldninger for hvorfor kjøpene er nødvendige, mens personen føler skam og angst for sin oppførsel, noe som kan føre til nye kjøp. Det blir lett en ond sirkel. Shoppingavhengighet kan få alvorlige konsekvenser i form av vansker i forhold, ødelagt privatøkonomi og stor gjeld.

Tegn på shoppingavhengighet

Å ha en usunn holdning til shopping og kjøp kan vise seg i form av

- at du kjøper ting selv om du egentlig ikke har råd

- at du kjøper ting du egentlig ikke trenger, fordi det gir deg et kick

- at du bruker mye tid på å lete i butikker, i nettbutikker eller på sosiale medier og planlegger for flere kjøp

- at du bruker shopping som en måte å flykte fra plagsomme tanker eller følelser

- at du blir irritert og urolig hvis du ikke får handle

- at du blir irritert når andre kommenterer dine kjøp og din oppførsel

- at du kjøper ting og skjuler dem eller lyver om kjøpene for å unngå å bli avhørt

- at det skal stadig dyrere eller flere ting til for å oppleve kick

- at du skammer deg over kjøpsatferden din, men likevel fortsetter å kjøpe mer

- at du får angst av problemene kjøp medfører i form av dårlig økonomi, masse ting du ikke trenger og i verste fall stor gjeld.

- at du har prøvd å slutte å handle, men mislyktes.

Hjelp med shoppingavhengighet

Det er vanlig at personer med tvangsmessig kjøpsatferd også har andre problemer, som angst, depresjon eller annen avhengighet. Behandlingen består av psykoterapi som tilpasses ut fra helhetsbildet av problemstillingen. Fokuset er på å endre atferd og øve på å håndtere følelser og motstå trangen til å handle. Terapi kan gis individuelt eller i grupper.