Ortorexi

Ortorexi är ett begrepp som används om du har ett överdriven fokus på att äta nyttig mat. Det är vanligt att ha mycket regler och strikta vanor kring kosten. Det är vanligt att samtidigt ha andra former av ätstörning. 

Vad är ortorexi?

Ortorexi finns ännu inte som formell diagnos, men det är ett välkänt problem som kan få stora konsekvenser. Vid ortorexi har du en tvångsmässig inställning till att äta hälsosamt. Du kan också ha ett tvångsmässigt beteende kring träning. Ortorexi klassas ofta som en form av ätstörning. Det är vanligt att samtidigt ha andra ätstörningar, som anorexi eller bulimi.

Orsaker till ortorexi

Det finns ingen enskild händelse eller orsak som gör att en person utvecklar ett tvångsmässigt beteende kring mat och träning. Sannolikt är det en kombination av biologiska, psykologiska och kulturella faktorer. Här är exempel på saker som kan inverka:

 • Att du har högt ställda krav på dig själv och vill prestera bra och lyckas.
 • Att det finns osunda ideal kring kropp och träning i samhället.
 • Att du varit med om något smärtsamt som du inte kan kontrollera, men istället försöker kontrollera det du kan - det du äter och hur du tränar.
 • Att du känner oro och ångest som du tycker lindras av ditt beteende kring kost och träning.

Tecken på ortorexi

Att ha en tvångsmässig inställning till nyttig kost, ibland också till träning kan yttra sig i form av

 • att du lägger så mycket tid på din hälsa att det inverkar på ditt arbete och dina relationer
 • att dina regler och vanor kring kost och träning successivt har blivit alltmer strikta
 • att du inte avviker från en mycket strikt diet även om det får konsekvenser för din hälsa, till exempel vitaminbrist, mineralbrist, håravfall, hudproblem, menstruationsbortfall eller osund viktnedgång
 • att du blir irriterad, rastlös eller får ångest om du inte får/kan äta eller träna som du vill
 • att du får ångest, skamkänslor eller på andra sätt mår dåligt om du avviker från dina kostregler
 • att du inte kan göra avsteg från din diet, ens i sociala sammanhang, vilket gör att du kan ha svårt att umgås med andra eller väljer bort att umgås med andra
 • att du har så kravfyllda tankar om kost och träning att du inte mår bra.

Ortorexi

Ortoreksi er et begrep som brukes hvis du har et overdrevent fokus på å spise sunn mat. Det er vanlig å ha mange regler og strenge vaner rundt kosthold. Det er vanlig å ha andre former for spiseforstyrrelser samtidig.

Hva er ortoreksi?

Ortoreksi eksisterer ennå ikke som en formell diagnose, men det er et velkjent problem som kan få store konsekvenser. Med ortoreksi har du en tvangsmessig tilnærming til sunt kosthold. Du kan også ha tvangsmessig atferd rundt trening. Ortoreksi er ofte klassifisert som en form for spiseforstyrrelse. Det er vanlig å ha andre spiseforstyrrelser samtidig, som anoreksi eller bulimi.

Årsaker til ortoreksi.

Det er ingen enkeltstående hendelse eller årsak som får en person til å utvikle tvangsmessig atferd rundt mat og trening. Det er sannsynligvis en kombinasjon av biologiske, psykologiske og kulturelle faktorer. Her er eksempler på ting som kan påvirke:

At du har høye krav til deg selv og ønsker å prestere godt og lykkes.

At det finnes usunne idealer rundt kropp og trening i samfunnet.

At du har opplevd noe vondt som du ikke kan kontrollere, men i stedet prøver å kontrollere hva du kan - hva du spiser og hvordan du trener.

At du føler bekymring og angst som du tror blir dempet av din oppførsel rundt kosthold og trening.

Tegn på ortoreksi.

Å ha en tvangsmessig holdning til sunt kosthold, noen ganger også til trening kan manifestere seg i form av at du bruker så mye tid på helsen din at det påvirker arbeidet ditt og relasjonene dine.

- at dine regler og vaner rundt kosthold og trening gradvis har blitt stadig strengere

- at du ikke avviker fra et veldig strengt kosthold selv om det har konsekvenser for helsen din, for eksempel vitaminmangel, mineralmangel, hårtap, hudproblemer, uteblitt menstruasjon eller usunt vekttap.

- at du blir irritert, urolig eller får angst hvis du ikke kan/kan spise eller trene som du vil.

- at du får angst, skamfølelse eller føler deg dårlig på andre måter hvis du avviker fra kostholdsreglene.

- at du ikke kan avvike fra kostholdet, selv i sosiale sammenhenger, noe som gjør at du kan finne det vanskelig å omgås andre eller velge å ikke sosialisere med andre.

- at du har så krevende tanker om kosthold og trening at du ikke har det bra.