Skoliose

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggen. Det finnes flere ulike former for skoliose, og behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden.

1. Skoliose oppsummering

Skoliose kan være medfødt eller oppstå i barne- og ungdomsårene. I mange tilfeller er årsaken ukjent, men ryggskjevheten kan også skyldes underliggende nevrologisk og/eller muskulær sykdom.

Mindre skolioser behøver ofte ikke behandles, men kan kreve regelmessig oppfølging og kontroll. Ved større skolioser er ofte operasjon eller annen behandling nødvendig.

Her beskrives de ulike formene for skoliose.

Medfødt skoliose

​Medfødt skoliose er et resultat av unormal eller manglende utvikling av ryggen i fosterlivet. Unormal eller manglende vekst i deler av ryggvirvelen kombinert med normal vekst i resten av ryggvirvelen kan føre til at ryggen blir deformert.

Idiopatisk skoliose

Skoliose kan oppstå hos ellers friske barn eller ungdommer, og kalles da idiopatisk skoliose. Avhengig av når det oppstår, har tilstanden ulike fornavn:

 • infantil – under 3 år
 • juvenil – 3-10 år
 • adolescent – over 10 år

Nevromuskulær skoliose

​Nevromuskulær skoliose er deformert rygg på grunn av underliggende nevrologisk og/eller muskulær sykdom. Tilstanden oppstår tidlig i livet.

Syndromrelatert skoliose

​Syndromrelatert skoliose er deformert rygg forårsaket av en vekstforstyrrelse eller et syndrom. Siden hver tilstand eller syndrom arter seg forskjellig, vil også skjevheten være ulik. Hos mange vil skoliosen debutere tidlig. Uten behandling kan skoliose øke raskt og påvirke lungefunksjon og evnen til å gå og stå.

2. Symptomer på skoliose

Symptomer på medfødt skoliose

Avhengig av misdannelsen i ryggvirvlene, kan ryggsøylen bli deformert sideveis (skoliose), få økt forover-krumming (kyfose) eller bakover-krumming (lordose). Ryggen er ofte i tillegg rotert. Flere av disse feilstillingene vil ofte være til stede samtidig, og føre til mer kompleks deformitet.

Ryggskjevheten kan opptre sammen med andre misdannelser i indre organ og/eller muskel- og skjelettsystemet. Alle barn med medfødt skoliose skal undersøke hjerte og nyre.

Skoliosen kan i noen tilfeller bli oppdaget i fosterlivet eller i spedbarnsalderen.

Manglende lungeutvikling, pusteproblemer og lungesvikt
En misdannelse i brystkassen kan påvirke normal lungeutvikling. Brystkassen omfatter ryggraden, ribbeina og brystbeinet. En misdannelse her kan innebære unormal utvikling av ribbein, lunge og/eller pustemuskulatur.

Lungeutviklingen og pustemekanismen er avhengig av normale forhold, og en misdannelse i brystkassen kan få alvorlige følger, som manglende lungeutvikling, pusteproblemer og lungesvikt i ung alder. Dette er avhengig av graden av misdannelsen.

Symptomer på idiopatisk skoliose

Skjevheten gir vanligvis ingen symptomer og kan derfor oppdages ved en tilfeldighet. Lette smerter og muskeltretthet kan forekomme. Sterke smerter er uvanlig.

Fysiske tegn på skoliose hos barn og ungdommer er:

 • at hodet er ikke sentrert med resten av kroppen
 • forskjell i skulderhøyde, og skulderbladenes høyde eller stilling
 • fremstående ribbein på den ene siden
 • forskjell i hoftehøyde eller stilling
 • tendens til å lene seg mer til den ene siden enn den andre
 • svakhet, nummenhet eller tap av koordinasjon (i sjeldne tilfeller)

Symptomer på nevromuskulær skoliose

Ryggen kan være deformert sideveis (skoliose), avrundet (kyfose), svaiet (lordose) og/eller rotert med et skeivt bekken. Skjevheten kan være lokalisert i alle deler av ryggen fra nakke til bekken, avhengig av den underliggende sykdommen. Deformiteten i ryggen er ofte stor, stiv og økende. Skoliosens utvikling kan påvirke gå- og ståfunksjonen. Selve deformiteten er ikke forbundet med smerter.

Symptomer på syndromrelatert skoliose

Ryggen kan være deformert sideveis (skoliose), avrundet (kyfose), svaiet (lordose) og/eller rotert. Instabilitet i nakken og trange plassforhold i ryggkanalen kan forekomme ved noen tilstander. Skjevheten kan være lokalisert i alle deler av ryggen fra nakke til bekken, avhengig av den underliggende sykdommen.

3. Skoliose - årsaker?

Årsaker til medfødt skoliose

Misdannelsen oppstår svært tidlig i svangerskapet, og årsaken er ikke kjent.

Årsaker til idiopatisk skoliose

Årsaken til at ryggskjevheten oppstår, er ukjent. Nyere forskning tyder på at arvelige forhold kan medvirke. Idiopatisk skoliose i tenårene er vanligere hos jenter enn hos gutter.

Årsaker til nevromuskulær skoliose

Tilstanden er en del av en nevrologisk og/eller muskulær sykdom som blant annet påvirker ryggen. Vanlige underliggende sykdommer er:

 • cerebral parese (CP)
 • spinal muskelatrofi (SMA)
 • Duchennes muskeldystrofi (DMD)
 • ryggmargsbrokk
 • muskeldystrofier (frambu.no)
 • poliomyelitt
 • arthrogrypose

Årsaker til syndromrelatert skoliose

Tilstanden er en del av en vekstforstyrrelse eller et syndrom som blant annet påvirker ryggen. Vanlige underliggende sykdommer er:

 • Kortvoksthet/dvergvekst (for eksempel akondroplasi, diatrofisk dysplasi eller spondyloepifyseal dysplasi)
 • Medfødt benskjørhet (osteogenesis imperfecta)
 • Downs syndrom
 • Larsens syndrom
 • Nevrofibromatose type 1 (frambu.no)
 • Marfans syndrom

Utredning og diagnose

Hvordan stilles diagnosen for medfødt skoliose?

Det gjøres en standard screeningstest ved at barnet bøyer seg fremover. Ved skoliose vil det være forskjell i ribbeinenes form på hver side. Selve diagnosen baserer seg på undersøkelse av barnet og funn fra røntgen, CT, ultralyd og/eller MR.

Hvordan stilles diagnosen for idiopatisk skoliose?

Mistanke om skjevheten stilles ved at personen bøyer seg fremover. Ved en strukturell skoliose vil da ribbebuen stå høyere på den ene siden. Den endelige diagnosen baserer seg på debutalder, funn ved legeundersøkelse og røntgen, eventuelt også MR.

Hvordan stilles diagnosen for nevromuskulær skoliose?

Skjevheten blir ofte først oppdaget av barnelege eller foreldre, eller ved utredning for den nevromuskulære tilstanden. Selve diagnosen baserer seg på legeundersøkelse, røntgen og MR.