Gastroparese

Gastroparese er en motilitetsforstyrrelse i magesekken. Symptomene er uspesifikke, og kvalme og oppkast er de vanligste. Magesmerter, tidlig metthetsfølelse, oppfylthet etter måltider og oppblåst mage er også hyppige plager. Dagens diagnosekriterier krever forsinket ventrikkeltømming uten et påvisbart mekanisk passasjehinder. 

Det er flere tilstander i fordøyelseskanalen som kan forårsakes av diabetes. En av de vanligste komplikasjonene er forstoppelse som kan veksle med diaré.

 Tilstander i fordøyelseskanalen forårsaket av diabetes inkluderer forstyrrelser i spiserøret, gastroparese (manglende sammentrekninger av magesekken), intestinal enteropati (sykdomsforandringer i tarmveggen som kan gi diaré, forstoppelse og lekkasjeproblemer) og ikke-alkoholisk fettleversykdom. Slike komplikasjoner er blitt vanligere etter som forekomsten av diabetes har økt.

Diabetes og komplikasjoner fra fordøyelseskanalen skyldes ofte endringer i bevegeligheten (motiliteten) til magesekken og tarmene (gastroparese), noe som er forårsaket av skader på det autonome nervesystemet (diabetisk autonom nevropati). Den autonome nevropatien har sammenheng med varigheten av diabetes samt oppstår som følge av dårlig blodsukkerkontroll av diabetes.

 

Forsinket tømning av magesekken - gastroparese

Tilstanden presenterer seg i form av tidlig metthet, kvalme, brekninger, oppblåsthet, oppfylthet etter måltid og smerter i øvre del av buken. Ca. 5 prosent av pasientene med diabetes type 1 rapporterer om symptomer forenlig med gastroparese, mens tilsvarende tall for type 2-diabetes er 1 prosent. Tilstanden er vanligere blant kvinner. Foruten en nøye sykehistorie og fysisk undersøkelse krever utredningen blodprøver, gastroskopi, eventuelt røntgen av tynntarmen, eventuelt ultralydundersøkelse eller en radioaktiv undersøkelse (scintigrafi) av tømningen av magesekken.

Håndteringen av tilstanden rettes mot å utelukke andre årsaker, korrigere for eventuell ernæringssvikt og redusere symptomer. Det er viktig at legen kritisk vurderer de medikamentene du tar - kan problemene skyldes en bivirkning?

Kostholds justeringer og en lavdose kvalmestillende middel kan gi kontroll over symptomene. Økt væskeinntak - drikk mer - hjelper på tømningen av magesekken fordi væske tømningen ikke er forsinket i motsetning til tømningen av fast føde. Hyppigere, men mindre måltider anbefales for å dempe oppfylthet etter måltid. Stans bruken av tobakksprodukter. Reduser eller unngå fiber som ikke er vannløselig, reduser forbruket av mat med høyt fettinnhold, og reduser alkoholforbruket da dette kan forstyrre tømningen av magesekken. Det finnes også medikamenter som kan påskynde tømningen av magesekken. I de mest plagsomme tilfellene kan kirurgiske inngrep bli nødvendig.

Forandringer i tynntarmen

Betegnes på fagspråket intestinal enteropati. Tilstanden presenterer seg som diaré, forstoppelse eller lekkasje av avføring.

Mellom 5 og 20 prosent av pasienter med diabetes angir problemer med diaré. Behandlingen har som mål å gi symptomlindring. Den består i å korrigere væske- og saltbalansen, sørge for bedre ernæring og blodsukkerkontroll og håndtering av eventuelle underliggende årsaker. Antidiarémidler kan brukes, men de bør anvendes med en viss forsiktighet.

Forstoppelse kan veksle med diaré og er en av de vanligste komplikasjonene til diabetes. En studie viste at 20-40 prosent av pasientene med diabetes hadde forstoppelse eller brukte avføringsmiddel, noe som er klart høyere enn ellers i befolkningen. I utredningen er det viktig å utelukke andre årsaker som medikament bivirkninger eller lavt stoffskifte. Behandlingen inkluderer rikelig å drikke, regelmessig fysisk aktivitet og økt fiber inntak. Avføringsmiddel av typen laktulose kan brukes i behandlingen.

Unormal funksjon i den indre og ytre lukkemuskelen til endetarmen forårsaket av nevropati, kan føre til lekkasjeproblemer.