Parkinsons sjukdom

SVENSK

Parkinsons sjukdom är en nervsjukdom som gör att kroppen skakar och att du får stela muskler och svårt att röra dig. Sjukdomen kan inte botas men utvecklas långsamt och det finns läkemedel som hjälper kroppen att fungera när symtomen blir kraftigare. Du kan leva ungefär lika länge med sjukdomen som om du hade varit frisk.

Vad är Parkinsons sjukdom?

Hjärnans celler kommunicerar med varandra med hjälp av nervsignaler. Det sker genom att kemiska ämnen, signalsubstanser, skickas från en cell till en annan med olika budskap. Beroende på vilken substans som skickas, hur mycket av den och när den skickas, kan nervcellerna antingen aktiveras eller bromsas. Hjärnan reglerar detta noggrant.

Dopamin är en av hjärnans signalsubstanser och används för att kontrollera kroppens rörelser. Vid Parkinsons sjukdom förstörs de celler som tillverkar dopamin. Hjärnan får då brist på dopamin och detta gör att du inte längre kan kontrollera dina rörelser lika bra som normalt. Parkinsons sjukdom ger oftast inga större besvär under de första åren, men försämras gradvis under resten av livet.

Orsak till Parkinsons sjukdom

Vad som orsakar Parkinsons sjukdom är okänt, men troligen finns det flera orsaker som samverkar. Ärftlighet tycks ha betydelse vid vissa former av sjukdomen. Det finns också teorier om att bland annat virusinfektioner och miljögifter kan vara inblandade.

Symtom på Parkinsons sjukdom

Besvären vid Parkinsons sjukdom är ganska allmänna och i början diffusa, och det kan vara svårt att förstå vad de beror på, men med åren blir symtomen allt tydligare. För de flesta börjar besvären i ena kroppshalvan, för att med tiden sprida sig även till den andra.

Huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom är:

 • skakningar
 • stelhet
 • nedsatt rörelseförmåga

Många olika symtom kan uppstå vid Parkinsons sjukdom. Du kan drabbas av flera av dessa, men inte alla. Nedan följer exempel på hur sjukdomen typiskt visar sig:

 • De första symtomen är ofta en obehagskänsla i en arm eller ett ben.
 • Du kan bli fumligare än vanligt.
 • Du kan få en sämre handstil än vanligt.
 • Du kan skaka i olika kroppsdelar när du är avslappnad, exempelvis i händer, armar och ben.
 • Dina muskler kan bli stela.
 • Ditt ansiktsuttryck kan stelna, om ansiktets muskler påverkas.
 • Du kan få ont i olika delar av kroppen.
 • Du kan få svårare att röra dig.
 • Du kan få svårt att utföra snabba rörelser.
 • Du kan få svårt att göra flera saker samtidigt.
 • Du kan få problem med balansen.

Parkinsons kan också ge symtom såsom:

 • talsvårigheter
 • svårt att känna smak och lukt
 • svårt att svälja
 • förstoppning
 • problem med urinblåsan
 • lågt blodtryck
 • minskad sexlust
 • svettningar
 • mjälleksem
 • nedstämdhet
 • svårt att sova
 • demens

Sjukdomen ökar också risken för att få hål i tänderna och att drabbas av tandlossning.

Skakningar

Skakningar är ett typiskt symtom för Parkinsons sjukdom. Det börjar oftast i en hand som skakar när du är avslappnad. Det kan till exempel vara skakningar där tummen rör sig mot pekfingret. Skakningarna sprider sig sedan ofta till armen och benet på samma sida av kroppen, innan du får symtom även i andra kroppshalvan. Det är vanligt att skakningarna tillfälligt stannar upp när du rör på dig, till exempel om du sträcker dig efter ett föremål du vill plocka upp, för att sedan återkomma när du slappnar av.

Stelhet i muskler

Musklerna blir stela vid Parkinsons sjukdom. Det kan göra att du får svårt att röra på dig, att du blir trött, får ont i olika delar av kroppen och att du känner dig frustrerad för att du inte längre kan göra allt du vill. Ditt ansiktsuttryck kan också stelna, om musklerna i ansiktet påverkas.

Svårt att röra sig

Dina rörelser blir långsammare och det kan bli svårare att påbörja olika rörelser. Många går långsammare och det blir svårare att utföra enkla uppgifter som att klä på sig, äta och borsta tänderna. Allt som kräver små och smidiga rörelser blir svårare. Exempelvis att knyta skorna, skriva, använda verktyg och knäppa knappar.

Talsvårigheter

Din röst kan bli försvagad och talet otydligt, så att du får svårt att bli förstådd.

Svårt att svälja

Med tiden kan Parkinsons göra att du får svårt att svälja. Det ökar risken för att du ska sätta mat i halsen, vilket kan leda till hostattacker och en ökad risk att få lunginflammation.

Förstoppning

Sjukdomen gör att tarmen rör sig långsammare än normalt, vilket kan göra att du får förstoppning. Problem med att röra dig kan också göra dig mer stillasittande än vanligt, vilket också ökar risken att bli förstoppad. Även läkemedel mot Parkinsons sjukdom ökar risken.

Problem med urinblåsan

Du kan få besvär med urininkontinens, det vill säga att det läcker urin. Du kan också få problem med trängningar som innebär att du oftare behöver gå på toaletten, särskilt på natten.   

NORSK

Parkinsons sykdom er en nervøs lidelse som får kroppen til å riste og gjøre musklene stive og vanskelige å bevege seg. Sykdommen kan ikke kureres, men utvikler seg sakte og det finnes medisiner som hjelper kroppen med å fungere når symptomene blir mer alvorlige. Du kan leve omtrent like lenge med sykdommen som om du hadde vært frisk.

Hva er Parkinsons sykdom?

Hjerneceller kommuniserer med hverandre ved hjelp av nervesignaler. Det skjer ved å sende kjemiske stoffer, nevrotransmittere, fra en celle til en annen med forskjellige meldinger. Avhengig av hvilket stoff som sendes, hvor mye av det og når det sendes, kan nervecellene enten aktiveres eller hemmes. Hjernen regulerer dette nøye.

Dopamin er en av hjernens nevrotransmittere og brukes til å kontrollere kroppsbevegelser. Ved Parkinsons sykdom blir cellene som produserer dopamin ødelagt. Hjernen mangler da dopamin og dette gjør at du ikke lenger kan kontrollere bevegelsene dine så godt som normalt. Parkinsons sykdom gir vanligvis ingen store problemer de første årene, men forverres gradvis i løpet av resten av livet.

Årsak til Parkinsons sykdom

Hva som forårsaker Parkinsons sykdom er ukjent, men det er trolig flere årsaker som virker sammen. Arvelighet ser ut til å være viktig ved visse former for sykdommen. Det er også teorier om at blant annet virusinfeksjoner og miljøgifter kan være involvert.

Symptomer på Parkinsons sykdom

Symptomene på Parkinsons sykdom er ganske generelle og i utgangspunktet diffuse, og det kan være vanskelig å forstå hva som forårsaker dem, men med årene blir symptomene mer og mer tydelige. For de fleste starter plagene i den ene halvdelen av kroppen, og sprer seg over tid også til den andre.

De viktigste symptomene på Parkinsons sykdom er:

- skjelvinger

- stivhet

- Redusert bevegelighet

Mange forskjellige symptomer kan oppstå med Parkinsons sykdom. Du kan lide av flere av disse, men ikke alle. Nedenfor er eksempler på hvordan sykdommen typisk manifesterer seg:

De første symptomene er ofte en følelse av ubehag i en arm eller et ben.

Du kan bli mer famlende enn vanlig.

Du kan ha dårligere håndskrift enn vanlig.

Du kan riste i ulike kroppsdeler når du er avslappet, for eksempel i hender, armer og ben.

Musklene dine kan bli stive.

Ansiktsuttrykket ditt kan stivne hvis ansiktsmusklene påvirkes.

Du kan oppleve smerte i forskjellige deler av kroppen.

Du kan finne det vanskeligere å bevege deg.

Du kan finne det vanskelig å utføre raske bevegelser.

Du kan finne det vanskelig å multitaske.

Du kan ha problemer med balansen.

Parkinsons kan også forårsake symptomer som:

- talevansker

- vanskelig å smake og lukte

- vanskelig å svelge

- forstoppelse

- blæreproblemer

- lavt blodtrykk

- redusert sexlyst

- svette

- flass

- Depresjon

- vanskelig å sove

- demens

Sykdommen øker også risikoen for å få hull i tennene og lider av tanntap.

Skjelving

Skjelving er et typisk symptom på Parkinsons sykdom. Det starter vanligvis i en hånd som rister når du er avslappet. Det kan for eksempel være skjelvinger der tommelen beveger seg mot pekefingeren. Skjelvingene sprer seg da ofte til armen og benet på samme side av kroppen, før man får symptomer også på den andre halvdelen av kroppen. Det er vanlig at skjelvingene stopper midlertidig når du beveger deg, for eksempel hvis du strekker deg etter en gjenstand du vil plukke opp, og så kommer tilbake når du slapper av.

Stivhet i muskler

Musklene blir stive ved Parkinsons sykdom. Dette kan gjøre det vanskelig for deg å bevege deg, gjøre deg sliten, ha vondt i ulike deler av kroppen og få deg til å føle deg frustrert fordi du ikke lenger kan gjøre alt du vil. Ansiktsuttrykket ditt kan også stivne hvis musklene i ansiktet er påvirket.

Vanskelig å flytte på seg

Bevegelsene dine blir tregere og det kan bli vanskeligere å sette i gang forskjellige bevegelser. Mange går saktere og det blir vanskeligere å utføre enkle oppgaver som å kle på seg, spise og pusse tennene. Alt som krever små og jevne bevegelser blir vanskeligere. For eksempel å knyte sko, skrive, bruke verktøy og trykke på knapper.

Talevansker

Stemmen din kan bli svak og talen din slørete, noe som gjør det vanskelig å bli forstått.

Vanskelig å svelge

Over tid kan Parkinson gjøre det vanskelig for deg å svelge. Det øker risikoen for at du setter mat i halsen, noe som kan føre til hosteanfall og økt risiko for å få lungebetennelse.

Forstoppelse

Sykdommen fører til at tarmen beveger seg saktere enn normalt, noe som kan føre til at du blir forstoppet. Problemer med å flytte kan også gjøre deg mer stillesittende enn vanlig, noe som også øker risikoen for å bli forstoppet. Medisiner mot Parkinsons sykdom øker også risikoen.

Blæreproblemer

Du kan oppleve problemer med urininkontinens, det vil si lekkasje av urin. Du kan også ha problemer med trang som gjør at du må gå på toalettet oftere, spesielt om natten.