Krom

Hva bruker kroppen krom til?

Hormonet insulin transporterer sukker fra blodet inn i kroppens muskel- og fettceller. Man tror at krom inngår i stoffet "Glukose Toleranse Faktor", som fungerer som hjelpestoff til insulin. Det vil si at krom skal hjelpe til å holde blodsukkeret nede.

  • Den helt nøyaktige biokjemiske funksjonen til krom kjenner man ikke, men det kan måles at man, etter å ha spist spesielt sukkerrik mat, får en høyere konsentrasjonen av insulin og krom i blodet. Dette har bidratt til antakelsen om at krom fremmer sukkeropptaket i cellene.

Hvor finnes krom i kosten?

Generelt finnes krom i mange forskjellige matvarer, men i små mengder. Det er nødvendig å spise variért for å få dekket behovet.

Krom finnes i kjøtt, innmat, nøtter, mandler, tørkede aprikoser, sopp, brokkoli, fullkornsprodukter, ølgjær og skalldyr. Krom fra grønnsaker opptas ikke like godt som krom fra for eksempel kjøtt og skalldyr.

Hvor mye krom må jeg ta?

Det anbefales et daglig inntak på minimum 50 milligram.

Krom er et av de mest populære kosttilskudd som brukes av personer med diabetes. Populariteten er kanskje større enn virkningen skulle tilsi. Krom er et metall som kroppen trenger for å omsette karbohydrater og fett, og det finnes i naturen i mer enn én form. Kroppen trenger den trivalente formen. To varianter av trivalent krom finnes som tilskudd, picolinate og polynicotinate.

Fordi krom hjelper kroppen til å bruke glukose, så har mange forskere gitt krom til personer med diabetes type 2 for å se om dette har positiv effekt. Noen studier konkluderer med at kromtilskudd bedrer insulinsensitiviteten eller reduserer fastende glukosenivåer, men andre studier viser ingen effekt. Studiene som finner effekt, bruker ofte høyere doser krom, og de bruker personer som i utgangspunktet har et dårlig kosthold.

Hva er symptomene på krommangel?

Kun tre sikre tilfeller av krommangel er funnet, alle etter måneder eller år med kunstig tilførsel av ernæring, for eksempel ved hjelp av sonde, drypp eller lignende.

Visse undersøkelser tyder på at krommangel medfører nedsatt funksjon av insulin, og altså forhøyet blodsukker og sukkertap gjennom urinen.

Krommangel spiller ingen rolle ved sukkersyke. Det er likevel ingen holdepunkter for at krommangel spiller noen rolle ved diabetes, og det kan derfor ikke anbefales som kosttilskudd.

Hva er symptomene på for høyt inntak av krom?

Selv svært høyt inntak av krom har ikke medført forgiftning. Personer som utsettes for krom i forbindelse med industrielt arbeid risikerer eksem og økt risiko for kreft.

Hva bedrer opptak av krom?

C-vitamin øker opptaket av krom. Det kan derfor være en fordel å innta tilskudd av vitamin C samtidig med kromtilskuddet.

Krom/Chronium

Periodiske tabell:Krom er ett grunnstoff med grunnstoffnummer 24 og en forkortelse på cr. Krom er ikke i noen av hovedgruppene. den er i gruppe 6 og periode 4. Atommassen er 51,9961 u

Historien til krom.

Krom ble for første gang funnet 26. juli 1761 av den tyske geologen Johann Gottlob Lehmann. Han trodde at dette var ett bly-metall og kalte det sibirsk bly. Senere

Hva er egentlig krom?

Ett krom atom består av 24 protoner, 24 elektroner og 24 nøytroner. Hvis atomet gir fra seg ett av elektronene blir det ett ion Krom er ett veldig blankt metall som ofte er litt rødt når du finner det. Det dannes av mange krom atomer. Krom brukes til å f.eks. gjøre biler blanke. Krom er ett veldig hardt metall og smeltepunktet er på 1857*C . Krom er ett av få metall som ikke er utsatt for hydrogensprøhet.