Svimmelhet/Yrsel

SVENSK

Yrsel är ett vanligt symtom som kan ha många orsaker. Det kan kännas som att du är ostadig på benen utan anledning, som om du är berusad. Det kan också ge en gungande känsla, som om du rör dig fast du inte gör det, eller som att allt runt dig snurrar. Yrsel går oftast snabbt över och är inte skadligt i sig, men yrsel samtidigt som du har svårt att andas, ont i bröstet eller tappar känseln i armar eller ben kan vara tecken på allvarlig sjukdom.

Vad är yrsel?

Yrsel är en obalans i hjärnans samordning av syn, balansorgan och olika kroppsdelar.

Orsak till yrsel

Yrsel kan ha många orsaker. Det är vanligare hos äldre, eftersom kroppen och nervsystemets förmåga att hantera komplicerad information samtidigt som du rör dig, minskar med åldern.

Yrsel kan vara ett symtom på

 • blodtrycksfall
 • kristallsjuka
 • vestibularisneurit
 • stress
 • oro och ångest
 • läkemedel
 • alkohol och droger
 • åksjuka
 • låga järnnivåer
 • lågt blodsocker
 • värmeslag
 • uttorkning
 • kolmonoxidförgiftning

Sjukdomar som kan orsaka yrsel är till exempel:

 • akut öroninflammation hos småbarn
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • stroke
 • sjukdomar i nervsystemet
 • nervknutor på balansnerven
 • Ménières sjukdom
 • blodsjukdomar
 • cancer
 • infektioner

Yrsel vid blodtrycksfall

Blodtrycksfall är när blodtrycket snabbt sjunker. Det kan det göra när du hastigt ställer dig upp, eftersom blodtrycket då måste ställa om. Om omställningen går för långsamt kan du känna dig yr.

Kristallsjuka kan ge yrsel

Kristallsjuka är ett tillstånd där balansorganet i innerörat inte fungerar normalt. Det gör att du blir yr när du utför vissa rörelser.

Yrsel vid vestibularisneurit

Vestibularisneurit beror på en inflammation i balansnerven eller på skadade eller åldrande nervceller. Du kan plötsligt bli väldigt yr och känna dig ostadig, och det kan kännas som att omgivningen snurrar. Du kan också må illa och kräkas.

Yrsel av stress

Stress, oro, ångest eller andra starka känslor kan göra dig känslig för sinnesintryck, vilket gör att du lättare känner dig ostadig.

Yrsel och trötthet

Yrsel och trötthet är symtom som ofta kommer samtidigt. Båda kan vara tecken på något annat underliggande tillstånd, men du kan också få yrsel av långvarig sömnbrist.

Läkemedel som kan ge yrsel

Vissa läkemedel påverkar balansen och kan orsaka yrsel. Exempel är vissa läkemedel mot högt blodtryck, hjärtsjukdomar, som kan göra att du får tillfälligt blodtrycksfall när du reser dig upp. Om du ändrar läkemedelsdos eller slutar med ett läkemedel kan du ibland också få problem med balansen och yrsel.

Alkohol och droger

När du dricker alkohol eller använder droger reagerar du långsammare på kroppens nervsignaler, som skickar information från kroppens olika delar till hjärnan. Långsammare reaktion på signaler från ögon och balansorgan kan orsaka yrsel.

Hjärt-och kärlsjukdomar

Hjärtinfarkt, förändringar i hjärtrytmen och blodpropp i hjärnan kan alla orsaka yrsel i samband med andra symtom.

Sjukdomar i nervsystemet

Nervsystemssjukdomar såsom migrän, epilepsi och polyneuropati, en sjukdom där benens långa nervbanor påverkas, kan orsaka yrsel.

Nervknutor på balansnerven

En nervknuta är en förtjockning på nerven som växer långsamt. När knutan blir tillräckligt stor kan den trycka på hörselnerven och orsaka försämrad hörsel, öronsus och ibland yrsel.

Ménières sjukdom

Vid Ménières sjukdom är trycket i innerörats vätskefyllda gångar rubbat. Det gör ofta att din hörsel påverkas och att du känner dig yr.

Andra sjukdomar

Svåra sjukdomar som cancer, hjärntumör, blodsjukdomar och infektioner kan påverka hjärnan, sinnesorganen och nerverna, och därmed orsaka yrsel.

Symptom

Upplevelsen av yrsel kan beskrivas som:

 • ostadighet eller förlorad balans
 • en falsk känsla av rörelse
 • svimningskänsla
 • en gungande känsla
 • en känsla av berusning
 • en känsla av overklighet
 • en känsla av att falla
 • en känsla av att omgivningen lutar
 • en tyngdkänsla i huvudet

Dessa känslor kan triggas eller förvärras av rörelse, som att gå, ställa sig upp eller röra på huvudet. Ibland åtföljs yrsel av illamående och känslan kan komma plötsligt och göra att du måste sitta eller lägga dig ner.

NORSK

Svimmelhet er et vanlig symptom som kan ha mange årsaker. Det kan føles som om du er ustø på beina uten grunn, som om du er full. Det kan også gi en gyngende følelse, som om du beveger deg, men ikke, eller som om alt rundt deg snurrer. Svimmelhet går vanligvis raskt over og er ikke skadelig i seg selv, men svimmelhet samtidig som du har pustevansker, brystsmerter eller følelsesløshet i armer eller ben kan være tegn på alvorlig sykdom.

Hva er svimmelhet?

Svimmelhet er en ubalanse i hjernens koordinering av syn, balanseorganer og ulike kroppsdeler.

Årsak til svimmelhet

Svimmelhet kan ha mange årsaker. Det er mer vanlig hos eldre, da kroppens og nervesystemets evne til å behandle kompleks informasjon mens de beveger seg avtar med alderen.

Svimmelhet kan være et symptom på

- blodtrykksfall

- krystallsykdom

- vestibulær nevritt

- understreke

- bekymring og angst

- legemiddel

- alkohol og narkotika

- reisesyke

- lave jernnivåer

- lavt blodsukker

- heteslag

- dehydrering

- karbonmonoksidforgiftning

Sykdommer som kan forårsake svimmelhet er for eksempel:

- akutt mellomørebetennelse hos småbarn

- hjertesykdom

- slag

- sykdommer i nervesystemet

- nerveganglier på balansenerven

- Ménières sykdom

- blodsykdommer

- kreft

- infeksjoner

Svimmelhet når blodtrykket faller

Hypotensjon er når blodtrykket faller raskt. Det kan den gjøre når du reiser deg raskt, fordi blodtrykket da må justeres. Hvis justeringen går for sakte, kan du føle deg svimmel.

Krystallsyke kan forårsake svimmelhet

Krystallsykdom er en tilstand der balanseorganet i det indre øret ikke fungerer normalt. Det gjør deg svimmel når du utfører visse bevegelser.

Vertigo ved vestibulær nevritt

Vestibulær nevritt skyldes en betennelse i balansenerven eller skadede eller aldrende nerveceller. Du kan plutselig føle deg veldig svimmel og ustø, og det kan føles som om omgivelsene snurrer. Du kan også føle deg kvalm og kaste opp.

Svimmelhet av stress

Stress, bekymring, angst eller andre sterke følelser kan gjøre deg følsom for sanseinntrykk, slik at du lettere føler deg ustabil.

Svimmelhet og tretthet

Svimmelhet og tretthet er symptomer som ofte oppstår samtidig. Begge kan være tegn på en annen underliggende tilstand, men du kan også bli svimmel av langvarig søvnmangel.

Medisiner som kan forårsake svimmelhet

Noen medisiner påvirker balansen og kan forårsake svimmelhet. Eksempler er visse medisiner mot høyt blodtrykk, hjertesykdom, som kan føre til at du får et midlertidig blodtrykksfall når du reiser deg. Hvis du endrer medisindosen eller slutter å ta en medisin, kan du noen ganger også få problemer med balansen og svimmelhet.

Alkohol og narkotika

Når du drikker alkohol eller bruker rusmidler, reagerer du langsommere på kroppens nervesignaler, som sender informasjon fra ulike deler av kroppen til hjernen. Langsommere respons på signaler fra øynene og balanseorganene kan forårsake svimmelhet.

Hjertesykdom

Hjerteinfarkt, endringer i hjerterytmen og blodpropp i hjernen kan alle forårsake svimmelhet i forbindelse med andre symptomer.

Sykdommer i nervesystemet

Nervesystemsykdommer som migrene, epilepsi og polynevropati, en sykdom der de lange nervebanene i bena påvirkes, kan forårsake svimmelhet.

Nerveknuter på balansenerven

En nerveknute er en fortykkelse av nerven som vokser sakte. Når knuten blir stor nok, kan den trykke på hørselsnerven og forårsake hørselstap, tinnitus og noen ganger svimmelhet.

Ménières sykdom

Ved Ménières sykdom forstyrres trykket i de væskefylte passasjene i det indre øret. Dette påvirker ofte hørselen din og gjør at du føler deg svimmel.

Andre sykdommer

Alvorlige sykdommer som kreft, hjernesvulster, blodsykdommer og infeksjoner kan påvirke hjernen, sanseorganer og nerver og dermed forårsake svimmelhet.

Symptom

Opplevelsen av svimmelhet kan beskrives som:

- ustabilitet eller tap av balanse

- en falsk følelse av bevegelse

- føler seg svak

- en gyngende følelse

- en følelse av rus

- en følelse av uvirkelighet

- en følelse av å falle

- en følelse av at omgivelsene vipper

- en følelse av tyngde i hodet

Disse følelsene kan utløses eller forverres av bevegelser, som å gå, reise seg eller bevege hodet. Noen ganger er svimmelhet ledsaget av kvalme og følelsen kan komme plutselig og gjøre at du må sitte eller legge deg ned.