Boswellia serrata


Svensk

Boswellia serrata (indisk salaiträd) är ett trädslag av den tvåfröiga växttypen och tillhör växtsläktet Boswellia i växtfamiljen Burseraceae, som ingår i lönnordningen (Sapindales).

Boswellia frodas i torra kullar och sluttningar i de norra och centrala delarna av Indien.

Boswelliaens EGENSKAPER OG VIRKNING:

Betennelsesdempende, smertestillende, antirevmatisk, astringerende (sammentrekkende), stoppende, antiseptisk, antibakteriell, slimdannende og mykgjørende.

Reumatiska besvär (reumatoid artrit, artros, cervikal spondylos och gikt), inflammation och spasmtillstånd i de övre luftvägarna (ont i halsen, astma, hösnuva, laryngit, konvulsiv bronkit, lungsjukdomar), magsmärtor, (diarrhea), ulcerös kolit, Crohns sjukdom) och urinvägarna (blåsa katarr etc.), menstruationsbesvär, munsår, gingivit, inflammerade slemhinnor och psoriasis.

Boswellia vid reumatoid artrit:

Reumatoid artrit är en sjukdom som inte är helt klarlagd, och eftersom tillståndet är kroniskt måste de mediciner som används för den användas under lång tid för att hålla symtomen under kontroll. Sådana mediciner har ofta obehagliga och potentiellt farliga biverkningar. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som ofta ordineras för att lindra artritsymtom, kan orsaka irritation i matsmältningskanalen, sårbildning och blödning samt njurskador. Sulfasalazin, en annan typ av antiinflammatorisk medicin, och andra artritmediciner som kortikosteroider kan medföra en ännu större risk. Boswellia ger inte några av dessa oönskade biverkningar, och resultaten från många kliniska studier visar att det kan ha värde för att lindra smärta, stelhet och inflammation.

De framgångsrika resultaten inom behandling av artrit inom traditionell medicin, tillsammans med lovande resultat från forskning, tyder på att örten kan ha potential vid behandling av andra inflammatoriska tillstånd, inklusive tarmproblem som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Användning av boswellia vid ulcerös kolit

En klinisk studie genomförd 1997 visade att boswelliaharts var lika effektivt som det syntetiska läkemedlet sulfasalazin för att förbättra symtomen på ulcerös kolit. Studien omfattade 42 personer med grad II eller III ulcerös kolit, och patienterna fick en behandling som antingen bestod av 350 mg boswellia-extrakt tre gånger om dagen, eller sulfasalazin (1 gram tre gånger om dagen) under en 6-veckorsperiod. Slutsatsen av studien var att personer i båda grupperna rapporterade en förbättring av ett antal symtom, inklusive buksmärtor och lös avföring. Patienter med grad II ulcerös kolit verkade svara bättre på behandling med boswellia än de med grad III kolit. Forskarna drog slutsatsen att även om boswellinsyror inte visade sig fungera bättre än sulfasalazin, var de minst lika effektiva.

Norsk

Boswellia serrata (indisk salaitree) er en treart av den tofrøede plantetypen og tilhører planteslekten Boswellia i plantefamilien Burseraceae, som er en del av lønneordenen (Sapindales).

Boswellia er viltvoksende i tørre åser og bakker i de nordlige og sentrale områdene av India.

EGENSKAPER OCH EFFEKTER AV Boswellia:

Antiinflammatorisk, smärtstillande, antireumatisk, sammandragande (sammandragande), stoppande, antiseptisk, antibakteriell, slemlösande och mjukgörande.

Revmatiske plager (revmatoid artritt, osteoartritt, cervical spondylose og urinsyregikt), betennelser og krampetilstander i de øvre luftveiene (sår hals, astma, høysnue,strupebetennelser, krampaktig bronkitt, lungesykdommer), fordøyelseskanalen (diaré, magesmerter, ulcerøs kolitt, Crohn's sykdom) og urinveiene (blærekatarr etc.), menstruasjonsplager, munnsår, tannkjøttbetennelse, betente slimhinner og psoriasis.

Boswellia ved revmatoid artritt:

Revmatiod artritt er en sykdom som ikke fullt ut er forstått, og fordi tilstanden er kronisk må de medisinene som brukes mot den anvendes over lang tid for å holde symptomene under kontroll. Slike medisiner har ofte ubehagelige og potensielt farlige bivirkninger. Ikke-steroide betennelseshemmende medisiner (NSAID), som ofte foreskrives for å linder artrittsymptomer, kan gi irritasjon i fordøyelseskanalen, sårdannelse og blødninger, i tillegg til nyreskader. Sulfasalazin, en annen type betennelseshemmende medisin, og andre medisiner mot artritt som kortikosteroider, kan medføre enda større risiko. Boswellia gir ingen av disse uønskede bivirkningene, og resultatene av mange kliniske studier viser at den kan ha verdi for å lindre smerter, stivhet og betennelser.


De framgångsrika resultaten inom behandling av artrit inom traditionell medicin, tillsammans med lovande resultat från forskning, tyder på att örten kan ha potential vid behandling av andra inflammatoriska tillstånd, inklusive tarmproblem som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Användning av boswellia vid ulcerös kolit

En klinisk studie genomförd 1997 visade att boswelliaharts var lika effektivt som det syntetiska läkemedlet sulfasalazin för att förbättra symtomen på ulcerös kolit. Studien omfattade 42 personer med grad II eller III ulcerös kolit, och patienterna fick en behandling som antingen bestod av 350 mg boswellia-extrakt tre gånger om dagen, eller sulfasalazin (1 gram tre gånger om dagen) under en 6-veckorsperiod. Slutsatsen av studien var att personer i båda grupperna rapporterade en förbättring av ett antal symtom, inklusive buksmärtor och lös avföring. Patienter med grad II ulcerös kolit verkade svara bättre på behandling med boswellia än de med grad III kolit. Forskarna drog slutsatsen att även om boswellinsyror inte visade sig fungera bättre än sulfasalazin, var de minst lika effektiva.

S -Läs om forskning om Boswellia på pubmed/ninfo

N -Les om forskning på Boswellia på pubmed/ninfo