Rosacea

Rosacea är en vanlig inflammatorisk hudsjukdom som enbart drabbar vuxna. Symtombilden varierar men innefattar oftast röda utslag och svullnader centralt i ansiktet runt näsa och mun. För vissa är utslagen konstanta medan de för andra triggas av exempelvis alkohol. Vid sjukdomen ses ofta även utvidgade blodkärl i ansiktet och inflammation i ögonen. Rosacea drabbar 2-10 % av den vuxna befolkningen och utvecklas oftast i 30-50-års åldern. Det finns ett antal olika subtyper av rosacea som har något olika symtom.

Den exakta patofysiologin (dvs hur sjukdomen uppstår) vid rosacea är inte fullt kartlagd men sannolikt spelar reaktioner från det medfödda immunförsvaret och överkänsliga blodkärl viktiga roller. Studier visar att det medfödda immunförsvaret ofta är inblandat i den inflammatoriska reaktion som orsakar rosacea. När vita blodkroppar i huden aktiveras frisätter dessa inflammatoriska molekyler som bidrar till vasodilatation (utvidgade blodkärl) och svullnad. 

Symtom

  • röda utslag och svullnader centralt i ansiktet, runt näsa och mun

  • utvidgade blodkärl i ansiktet

  • inflammation i ögonen

  • symtombilden kan variera

  • kan triggas av exempelvis alkohol eller olika typer av mat

  • utvecklas oftast i 30-50-års åldern