Borrelia

Borrelia orsakas av bakterier och sprids av fästingar när de suger blod. Drygt hälften av alla med borrelia får en typisk hudrodnad kring fästingbettet som växer sig större och kan blekna i mitten. Ibland kan sjukdomen sprida sig till leder eller nervsystem. Här kan du läsa mer om symtom och behandling.

Orsak till borrelia

Borreliainfektion orsakas av en grupp bakterier som sprids via fästingar. Det finns flera arter av borreliabakterier, där borrelia burgdorferi, borrelia afzelii och borrelia garinii tillhör dem som kan ge upphov till borrelia hos människa. Bakterien finns i fästingens mag- och tarmkanal och när fästingen suger blod kan bakterien "kräkas" upp smittämnen. Fästingarna i sin tur får ofta i sig bakterierna från infekterade smågnagare.

För att du ska bli smittad måste fästingen normalt sitta fast på kroppen i minst 24 timmar. Sjukdomen kallas i USA för Lyme disease, och begreppet Lymes sjukdom används ibland i Sverige också.

Var finns borrelia?

Fästingar som sprider borrelia finns främst i södra och mellersta delarna av Sverige och längs Östersjö- och bottenhavskusten. I dessa regioner bär upp till var tredje fästing på borreliabakterien. I norra delarna av Sverige är andelen fästingar som bär på smitta betydligt lägre.

Symtom på borrelia

Det är vanligt att få en liten röd fläck, ungefär som ett myggbett, på stället där en fästing tagits bort. Det är normalt och går över efter ett par dagar. Det är inte ett tecken på borrelia.

Borrelia ger symtom som kan variera mycket och komma från många olika delar av kroppen.

Tidiga symtom av borrelia:

Det vanligaste tidiga symtomet är en speciell hudrodnad (erythema migrans) på stället där du blivit fästingbiten, som:

 • Oftast kommer mellan en till fyra veckor efter att du blivit biten.
 • Gradvis förändras och växer sig större än 5 centimeter i diameter.
 • Är ringformad, oval eller regelbunden i sin form.
 • Är antingen heltäckande röd eller bleknar i mitten så att den ser ut som en ring.

Tänk på att en hudrodnad kan vara svårare att se på mörk hud. Det kan också domna och klia på utslaget och borrelia kan även orsaka andra hudförändringar, såsom utslag med blåsor eller vätskande sår.

Om du har borrelia, kan du också uppleva något eller några av följande symtom tidigt i förloppet:

 • flera hudrodnader
 • feber och frossa
 • trötthet
 • huvudvärk
 • en blåröd knuta i huden (främst på örsnibben eller bröstvårtan, vanligare hos barn)

Fler symtom av borrelia

Om borrelia påverkar nervsystemet, kallas det för neuroborrelios och kan ge symtom såsom:

 • stelhet i nacken
 • huvudvärk
 • kraftig värk i nacke, rygg, armar eller ben
 • känselbortfall
 • förlamning (oftast i en del av ansiktet)

Om infektionen inte behandlas kan borrelia ge fler symtom inom månader och upp till år efter smittotillfället. Det kan röra sig om symtom i muskler, skelett, nervsystemet och huden.

Många har borrelia utan att visa några symtom alls och i dessa fall tar normalt kroppen hand om infektionen själv.

Vad kan jag göra själv?

Borreliainfektion sprids med fästingar och när en fästing som bär på smittämnen för borrelia biter sig fast på en människa och suger blod, kan den samtidigt skicka över smittämnen. För att undvika att bli smittad kan du följa råden för att förebygga fästingbett. Oftast behöver fästingen sitta fast i mer än ett dygn för att hinna föra över smittan. Du kan därför även minska risken att bli smittad genom att ta bort fästingen så fort som möjligt om du blivit biten.

Behandling av borrelia

Borrelia är en bakterieinfektion och behandlas med antibiotika som din läkare skriver ut till dig på recept. De flesta blir helt friska efter behandlingen, men om behandlingen påbörjas sent kan det ibland ta flera månader innan alla symtom försvinner.

Sök akut vård om du:

 • är stel i nacken, har huvudvärk och känner dig väldigt sjuk.
 • blir förlamad i ansiktet eller får känselbortfall i någon annan del av kroppen.

Sök också vård om du:

 • har en rodnad på minst 5 centimeter i diameter som kommit minst en vecka efter att du fått ett fästingbett.
 • har feber, huvudvärk, värk i kroppen eller är ovanligt trött, en tid efter att du blivit biten av en fästing.

Frågor och svar om borrelia

Här har vi samlat några frågor och svar gällande Borrelia.

Hur känns det att ha borrelia?

Många som får borrelia märker inte ens att de blivit smittade och infektionen läker ut av sig själv. Vissa får endast en speciell hudrodnad, medan andra kan få symtom som huvudvärk, trötthet, värk i leder och muskler, feber och utstrålande smärtor. Ibland kan borrelia påverka nervsystemet och förutom huvudvärk även orsaka kraftig värk i nacke, rygg, armar eller ben, stelhet i nacken och förlamning i delar av kroppen (oftast ansiktet). Om du har sådana symtom från nervsystemet ska du akut kontakta vården.

Vad är borrelia?

Borrelia är en bakterieinfektion som sprids med fästingar när de suger blod.

Hur ser borrelia ut?

Drygt hälften av alla som får borrelia får en speciell hudrodnad som växer ringformat kring ett fästingbett. Rodnaden kan både vara heltäckande eller blekna i mitten och se ut som en ring. En sådan rodnad kan vara svårare att se på mörk hud.

Smittar borrelia?

Fästingar kan få i sig smittämnen för borrelia när de suger blod från exempelvis infekterade gnagare. När de sedan suger blod från en människa kan de överföra smittan. Borrelia smittar inte mellan människor.