CMT sykdom

CMT, Hereditär motorisk och sensorisk neuropati, HMSN 


Polynevropatier* er sykdommer som påvirker funksjonen til de perifere nervene (nervesystemet utenfor hjernen og ryggmargen). Det perifere nervesystemet leder signaler fra sanseorganene (syn, hørsel, lukt, smak og berøring) til sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) og formidler impulser fra sentralnervesystemet til musklene. Selv nerver som kontrollerer ikke-frivillige (autonome) funksjoner, som svette, avføring, puls og blodtrykk, er en del av det perifere nervesystemet og kan påvirkes ved CMT.

* Polynevropati, en sykdom i flere nerver

 Det starter vanligvis i nervene i bena og fører til at du gradvis mister følelsen i føttene og finner det vanskeligere å gå. Problemene kan senere også dukke opp i underbena. Det er vanligvis ikke mulig å bli helt frisk igjen, men man kan få behandling som reduserer plagene.

1.  Hva slags sykdom er CMT? 

Charcot-Marie-Tooth sykdom (CMT) er et samlenavn for en gruppe av arvelige polynevropatier. Polynevropatier er sykdommer som påvirker funksjonen til de perifere nervene (nervesystemet utenfor hjernen og ryggmargen)

2. Hva er årsaken til nevropati? 

Hva er grunnen?

Kjente årsaker er infeksjoner, inflammatoriske og arvelige tilstander. Nevropatier kan oppstå etter kjemoterapi. Diabetes, B-vitaminmangel, alkoholisme, betennelsessykdommer og tumorsykdommer kan forårsake nevropatier. Hos 25 % finner man ingen forklaring.

3. Kan du bli kvitt polynevropati?

Ved idiopatisk polynevropati er det ingen målrettet behandling. Ved motorisk svikt kan kontakt med fysioterapeut/fysioterapeut og rehabiliteringsteam være av verdi. Noen ganger trengs hjelpemidler for å kunne gå mer stødig. Ergoterapeuter kan hjelpe med forskrivning av skinner og gjennomgang av hjelpemidler.

4. Hvilke sykdommer kan du få i nervesystemet?

Sykdommer i nervesystemet påvirker det sentrale og/eller perifere nervesystemet, som epilepsi (EP), hjerneslag, migrene, Parkinsons sykdom, multippel sklerose (MS), polynevropati eller amyotrofisk lateral sklerose (ALS).