Höga blodfetter/Dyslipidemi

SVENSK

Nivåer av blodfetter i blodet går att mäta med ett blodprov. Höga blodfetter utgör en risk för åderförfettning (ateroskleros), som ibland också kallas åderförkalkning. Det kan i sin tur ge ökad risk för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Vad är blodfetter?

Blodfetter är ett samlingsnamn för de olika typer av fetter som finns i blodet. Främst talas om kolesterol och triglycerider. Blodfetterna fyller en viktig funktion och behövs i lagom mängd. Kolesterol används av kroppen för att bilda hormoner och bygga celler. Triglycerider används som en källa till energi för kroppen. Men om halterna av blodfetter blir för höga kan de börja lagras in i väggarna i blodkärlen, vilket gör kärlen stelare. Det finns också en risk att kärlen på sikt täpps igen, vilket kan ge upphov till blodproppar och olika sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp.

Det finns två olika sorters kolesterol, HDL som ofta kallas för det nyttiga kolesterolet och LDL som kallas för det skadliga kolesterolet. HDL kan transportera bort LDL-kolesterol från kärlväggarna och skydda mot åderförfettning/åderförkalkning.

Orsak till höga blodfetter

Höga blodfetter kan bero på många orsaker. Livsstil så som vad du äter, om du röker eller dricker mycket alkohol, hur ofta du tränar och rör på dig spelar in. Men du kan också ha höga blodfetter på grund av ärftliga orsaker, till exempel det tillstånd som kallas för familjär hyperkolesterolemi.

Familjär hyperkolesterolemi

Vid familjär hyperkolesterolemi är blodfetterna höga på grund av en mutation i en gen som styr hur kroppen hanterar kolesterol. Mutationen hindrar kroppen från att ta bort LDL-kolesterol (det skadliga kolesterolet) från blodet, vilket gör att det kan bildas plack och att kärlen blir trånga och oelastiska. Det finns gentester som kan visa om du har familjär hyperkolesterolemi.

Symtom på höga blodfetter

Höga blodfetter i sig ger inte symtom som går att märka av. De upptäcks med ett blodprov. Om de förhöjda nivåerna har gett upphov till följdsjukdomar kan dessa ge symtom.

Vad kan jag göra själv?

Dina levnadsvanor påverkar din risk att få förhöjda nivåer av blodfetter.

Här är några saker du kan tänka på:

 • Sluta röka om du röker. Det minskar risken för sjukdomar i hjärta och kärl.
 • Tänk på vad du äter. Öka mängden grönsaker och fibrer i kosten. Ät fisk några gånger i veckan. Ät inte för stora portioner mat varje gång, och undvik fikabröd och onyttigheter.
 • Rör på dig minst 30 minuter så många dagar i veckan som möjligt. Raska promenader ger stor effekt.
 • Drick alkohol med måtta, ju mindre desto bättre.
 • Var noga med att få en god sömn och återhämtning när du behöver.

Behandling av höga blodfetter

Vid höga blodfetter väljs behandling utifrån helhetsbilden av symtom, och hur andra värden ser ut, till exempel blodtryck och blodsocker. Om du är frisk i övrigt är ett första steg ofta att lägga om kost och livsstil och utvärdera effekten av det. För personer som har många riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom kan det vara aktuellt att redan från början kombinera detta med läkemedel som sänker blodfetterna.

Vid familjär hyperkolesterolemi räcker sällan livsstilsförändringar, utan det är i regel nödvändigt med läkemedel som sänker kolesterolvärdet.

När bör jag söka vård?

Om något av följande stämmer in bör du regelbundet få hjälp av din vårdcentral att kontrollera nivån av blodfetter:

 • om du har en hjärt- eller kärlsjukdom
 • om du har typ 2-diabetes
 • om du har högt blodtryck
 • om du har njursjukdom
 • om du är rökare
 • om du har kraftig övervikt
 • om du har en nära biologisk släkting som har haft problem med hjärta eller kärl i ung medelålder
 • om du har en hög konsumtion av alkohol

Frågor och svar om höga blodfetter

Vad är kolesterol?

Kolesterol är ett slags fett som transporteras i blodet ihop med proteiner. Den här kombinationen av kolesterol och protein kallas för lipoprotein, och det finns olika typer:

 • Lipoprotein med låg densitet, så kallat LDL, är det kolesterol som kallas för skadligt. Där transporteras kolesterolpartiklar ut i kroppen och kan byggas in i kärlväggar så de blir trånga och oelastiska.
 • Lipoprotein med hög densitet, så kallat HDL, är det som kallas för det goda kolesterolet. Här fångas överskott av kolesterol upp och transporteras tillbaka till levern.

Vad är högt kolesterol?

Vid mätning av kolesterol mäts den totala mängden, och mängden av de goda (HDL) respektive skadliga kolesterolet (LDL). LDL ska inte vara för högt, och HDL ska inte vara för lågt. Den totala mängden kolesterol ska heller inte vara för hög. Exakt vilket mått som anses för högt respektive för lågt varierar lite beroende på helhetsbilden, till exempel om du har andra sjukdomar eller riskfaktorer. Prata med din läkare och be om hjälp att tolka dina resultat.

Hur minskar man höga blodfetter?

Det är viktigt att ändra sina levnadsvanor, där hälsosam mat, fysisk aktivitet och ett måttligt intag av alkohol är viktiga faktorer. Det kan också behövas tillägg av läkemedel för att få ner blodfetterna till normala nivåer.

NORSK

Nivåer av blodfett i blodet kan måles med en blodprøve. Høyt blodfett utgjør en risiko for åreforkalkning (aterosklerose), som noen ganger også kalles arteriosklerose. Dette kan igjen øke risikoen for ulike sykdommer i hjertet og blodårene, for eksempel angina eller hjerteinfarkt.

Hva er blodlipider?

Blodfett er et samlenavn for de ulike typene fett som finnes i blodet. Kolesterol og triglyserider er hovedsakelig diskutert. Blodfettene fyller en viktig funksjon og trengs i riktig mengde. Kolesterol brukes av kroppen til å danne hormoner og bygge celler. Triglyserider brukes som en energikilde for kroppen. Men hvis nivåene av blodfett blir for høye, kan de begynne å bli lagret i veggene i blodårene, noe som gjør karene stivere. Det er også en risiko for at karene etter hvert blir tette, noe som kan gi blodpropp og ulike sykdommer som slag, hjerteinfarkt og angina pectoris.

Det finnes to forskjellige typer kolesterol, HDL som ofte kalles det gode kolesterolet og LDL som kalles det skadelige kolesterolet. HDL kan transportere LDL-kolesterol vekk fra karveggene og beskytte mot aterosklerose/åreforkalkning.

Årsak til høyt blodfett

Høye blodlipider kan skyldes mange årsaker. Livsstil som hva du spiser, om du røyker eller drikker mye alkohol, hvor ofte du trener og beveger deg spiller inn. Men du kan også ha høyt blodfett på grunn av arvelige årsaker, for eksempel tilstanden som kalles familiær hyperkolesterolemi.

Familiær hyperkolesterolemi

Ved familiær hyperkolesterolemi er blodfettet høyt på grunn av en mutasjon i et gen som styrer hvordan kroppen håndterer kolesterol. Mutasjonen hindrer kroppen i å fjerne LDL-kolesterol (det skadelige kolesterolet) fra blodet, noe som fører til at plakk dannes og karene blir trange og uelastiske. Det finnes genetiske tester som kan vise om du har familiær hyperkolesterolemi.

Symptomer på høye blodlipider

Høyt blodfett i seg selv gir ikke merkbare symptomer. De oppdages med en blodprøve. Dersom de forhøyede nivåene har gitt opphav til sekundære sykdommer, kan disse gi symptomer.

Hva kan jeg gjøre selv?

Livsstilen din påvirker risikoen for å ha forhøyede nivåer av blodfett.

Her er noen ting du bør vurdere:

- Slutt å røyke hvis du røyker. Det reduserer risikoen for sykdommer i hjerte og blodårer.

- Tenk på hva du spiser. Øk mengden grønnsaker og fiber i kosten. Spis fisk noen ganger i uken. Ikke spis for store porsjoner mat hver gang, og unngå kaffebrød og søppelmat.

- Beveg deg i minst 30 minutter så mange dager i uken som mulig. Raske turer har stor effekt.

- Drikk alkohol med måte, jo mindre jo bedre.

- Sørg for å få god søvn og restitusjon når du trenger det.

Behandling av høye blodlipider

Ved høyt blodfett velges behandling ut fra helhetsbildet av symptomer, og hvordan andre verdier ser ut, for eksempel blodtrykk og blodsukker. Hvis du ellers er frisk, er et første skritt ofte å endre kosthold og livsstil og vurdere effekten. For personer som har mange risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, kan det være hensiktsmessig å kombinere dette med medisiner som senker blodfettet helt fra starten.

Ved familiær hyperkolesterolemi er livsstilsendringer sjelden nok, men det er vanligvis nødvendig å ta medikamenter som senker kolesterolnivået.

Når bør jeg søke omsorg?

Hvis noe av det følgende gjelder, bør du regelmessig få hjelp fra helsestasjonen for å sjekke nivået av blodfett:

- hvis du har en hjerte- eller karsykdom

- hvis du har type 2 diabetes

- hvis du har høyt blodtrykk

- hvis du har nyresykdom

- hvis du er en røyker

- hvis du er alvorlig overvektig

- hvis du har en nær biologisk slektning som har hatt problemer med hjertet eller blodårene i ung middelalder

- hvis du har et høyt forbruk av alkohol


Spørsmål og svar om høyt blodfett

Hva er kolesterol?

Kolesterol er en type fett som transporteres i blodet sammen med proteiner. Denne kombinasjonen av kolesterol og protein kalles lipoprotein, og det finnes forskjellige typer:

- Low-density lipoprotein, såkalt LDL, er kolesterolet kjent som skadelig. Der transporteres kolesterolpartikler ut i kroppen og kan bygges inn i karvegger slik at de blir trange og uelastiske.

- High-density lipoprotein, såkalt HDL, er det som kalles det gode kolesterolet. Her fanges overflødig kolesterol opp og transporteres tilbake til leveren.

Hva er høyt kolesterol?

Ved måling av kolesterol måles totalmengden, og mengden av godt (HDL) og skadelig kolesterol (LDL). LDL bør ikke være for høyt, og HDL bør ikke være for lavt. Den totale mengden kolesterol bør heller ikke være for høy. Akkurat hvilket mål som anses for høyt eller for lavt varierer litt avhengig av helhetsbildet, for eksempel om du har andre sykdommer eller risikofaktorer. Snakk med legen din og be om hjelp til å tolke resultatene dine.

Hvordan redusere høyt blodfett?

Det er viktig å endre livsstil, der sunn mat, fysisk aktivitet og moderat inntak av alkohol er viktige faktorer. Det kan også være nødvendig å legge til medisiner for å få ned blodfettet til normale nivåer.