Gymnema sylvestre

Gymnema sylvestre
Gymnema sylvestre

SVENSK

Från Indiens tropiska regioner kommer Gymnema Sylvestre, en ayurvedisk ört som främjar en sund metabol funktion. Gymnema sylvestre har använts i nästan 2 000 år i Indiens ayurvediska tradition och är också känt för att hjälpa till att stödja hälsosamma glukosnivåer som redan ligger inom det normala intervallet.

Svensk definition

En växtart tillhörande släktet Gymnema som innehåller gymnemsyra (triterpensaponiner), vilken påverkar blodsockerhalten, samt gurmarinprotein. Örten är även känd under Gymnema sylvestre är en oleanderväxtart som först beskrevs av Anders Jahan Retzius, och fick sitt nu gällande namn av Schult. Gymnema sylvestre ingår i släktet Gymnema och familjen oleanderväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.


Gymnema sylvestre kan också blockera upptaget av socker i tarmen. Och det är ofta förknippat med att kunna minska blodsockernivåer och då även sötsug.  


NORSK

Fra de tropiske områdene i India kommer Gymnema Sylvestre, en ayurvedisk urt som fremmer sunn metabolsk funksjon. Gymnema sylvestre har blitt brukt i nesten 2000 år i Indias ayurvediske tradisjon og er også kjent for å bidra til å støtte sunne glukosenivåer som allerede er innenfor normalområdet.

Engelsk definition

A plant species of the genus GYMNEMA that contains gymnemic acid (triterpene SAPONINS) which affects blood sugar level, and gurmarin protein. The common name of Gurmar should not be confused with Guar (CYAMOPSIS).

Gymnema sylvestre er en oleanderplanteart som først ble beskrevet av Anders Jahan Retzius, og fikk sitt nåværende navn av Schult. Gymnema sylvestre tilhører slekten Gymnema og oleanderplantefamilien. Ingen underarter er oppført i Catalogue of Life.


Gymnema sylvestre kan også blokkere opptaket av sukker i tarmen. Og det er ofte forbundet med å kunne redusere blodsukkernivået og da også søtsuget.