TIA - transitorisk ischemisk attack.

SVENSK

En TIA-attack ger samma symtom som stroke, men de flesta symtomen försvinner inom 5-60 minuter och inom ett dygn är samtliga tecken av attacken borta. Om du har symtom på TIA ska du genast ringa 112, eftersom du har en stor risk att få en stroke under de närmsta dagarna och behöver få undersökningar och behandling på sjukhus.

Vad är TIA?

TIA står för transitorisk ischemisk attack. Transitorisk betyder övergående eller tillfällig, och ischemi betyder syrebrist i en vävnad. En TIA uppstår när blodflödet till en del av hjärnan under en kortare period minskar eller helt upphör. Då får nervcellerna brist på syre och näringsämnen och kan inte fungera normalt.

Symtomen kommer plötsligt, och kan till exempel vara att du blir förlamad i en kroppsdel, inte kan prata ordentligt eller beter dig förvirrat. En TIA går oftast över på några minuter och samtliga symtom har försvunnit inom ett dygn, men det är en varningssignal om att du löper stor risk för att få en stroke inom de närmaste dagarna. Därför ska du genast åka till sjukhus, även om dina symtom gått över och du mår bra.

Orsak till TIA

En TIA har samma orsak som en ischemisk stroke, det vill säga när en blodpropp har täppt till ett blodkärl i hjärnan. Skillnaden mellan stroke och TIA är att blodproppen bara täpper till blodkärlet tillfälligt under en TIA, så att ingen bestående skada hinner uppstå. Blodproppen kommer ofta från kärl i halspulsådern eller hjärtat som har förträngningar på grund av åderförkalkning, så kallade aterosklerotiska plack. I förträngningarna kan blodproppar uppstå, som sedan lossnar och följer med blodet till hjärnan.

Du löper större risk att få en TIA ifall:

- du har en familjemedlem som fått en TIA eller en stroke

- du är äldre än 55

- du är man (efter 85 är det lika stor risk för män och kvinnor)

- du har högt blodtryck eller höga blodfetter

- du har åderförkalkning i dina halspulsådror eller i dina ben

- du har en hjärtsjukdom

- du har diabetes

Risken att få en TIA har också att göra med din livsstil. Du har större risk ifall:

- du är överviktig

- du röker

- du äter för lite grönsaker och frukt

- du är stillasittande

- du dricker för mycket alkohol

Symtom på TIA

TIA ger symtom som kommer plötsligt och oftast går över på några minuter.

Klassiska tecken på TIA är:

- svaghet, förlamning eller domning i ansikte, arm eller ben, ofta i ena kroppshalvan

- svårigheter att prata eller att förstå vad andra säger

- blindhet eller dubbelseende

- att det är helt svart för ögonen

- yrsel

- balans- eller koordinationssvårigheter

Vad kan jag göra själv?

Om du eller någon i din närhet får en TIA är det bråttom att ringa ambulans. Även om symtomen gått över är det stor risk för stroke inom de närmsta dagarna, och det är viktigt att bli undersökt och få förebyggande behandling.

För att minska risken för att få en TIA kan du:

- försöka att röra på dig varje dag

- äta mycket frukt och grönsaker

- hålla dig normalviktig

- sluta röka om du röker

- hålla ett måttligt intag av alkohol

- vara noga med att ta dina mediciner mot högt blodtryck, höga blodfetter och proppbildning, om du har sådana

Behandling vid TIA

När du får en TIA görs en utredning för att försöka hitta källan till proppen. Till exempel undersöks om din TIA uppkom på grund av förmaksflimmer, eller åderförkalkning i halskärlen. Upptäcks något av detta, kan du få behandling för förmaksflimmer eller göra en halskärlsoperation för att förhindra en ny TIA.

Du kan också få förebyggande läkemedelsbehandling, som till exempel kan bestå av:

- blodförtunnande läkemedel

- blodfettssänkande läkemedel

- blodtryckssänkande läkemedel

Efter en TIA får du uppföljande läkarbesök.

NORSK

Et TIA-anfall gir de samme symptomene som et slag, men de fleste symptomene forsvinner innen 5-60 minutter og i løpet av et døgn er alle tegn på angrepet borte. Hvis du har symptomer på en TIA, bør du umiddelbart ringe 112, da du har høy risiko for å få hjerneslag de neste dagene og må undersøkes og behandles på sykehus.

Hva er TIA?

TIA står for forbigående iskemisk angrep. Forbigående betyr forbigående eller midlertidig, og iskemi betyr mangel på oksygen i et vev. En TIA oppstår når blodstrømmen til en del av hjernen i en kort periode avtar eller stopper helt. Da mangler nervecellene oksygen og næringsstoffer og kan ikke fungere normalt.

Symptomene kommer plutselig, og kan for eksempel være at du blir lam i en del av kroppen, ikke kan snakke ordentlig eller oppfører deg forvirret. En TIA går vanligvis over i løpet av få minutter og alle symptomer har forsvunnet i løpet av et døgn, men det er et varselsignal om at du har høy risiko for å få hjerneslag i løpet av de neste dagene. Derfor bør du umiddelbart gå til sykehuset, selv om symptomene har gått over og du føler deg bra.

Årsak til TIA

En TIA har samme årsak som et iskemisk slag, det vil si når en blodpropp har blokkert en blodåre i hjernen. Forskjellen mellom hjerneslag og TIA er at blodproppen bare blokkerer blodåren midlertidig under en TIA, slik at ingen varig skade rekker å oppstå. Blodproppen kommer ofte fra kar i halspulsåren eller hjertet som har forsnevringer på grunn av åreforkalkning, såkalte aterosklerotiske plakk. Det kan dannes blodpropp i innsnevringene, som så løsner og reiser med blodet til hjernen.

Du har større risiko for å ha en TIA hvis:

- du har et familiemedlem som har hatt en TIA eller hjerneslag

- du er eldre enn 55

- du er mann (etter 85 er risikoen lik for menn og kvinner)

- du har høyt blodtrykk eller høye blodlipider

- du har aterosklerose i halspulsårene eller i bena

- du har en hjertesykdom

- du har diabetes

Risikoen for å ha en TIA har også å gjøre med livsstilen din. Du har større risiko hvis:

- du er overvektig

- du røyker

- du spiser for lite grønnsaker og frukt

- du er stillesittende

- du drikker for mye alkohol

Symptomer på TIA

TIA forårsaker symptomer som kommer plutselig og vanligvis går over i løpet av noen få minutter.

Klassiske tegn på TIA er:

- svakhet, lammelser eller nummenhet i ansikt, arm eller ben, ofte på den ene siden av kroppen

- problemer med å snakke eller forstå hva andre sier

- blindhet eller dobbeltsyn

- at det er helt svart for øynene

- svimmelhet

- balanse- eller koordinasjonsvansker

Hva kan jeg gjøre selv?

Hvis du eller noen i din nærhet har en TIA, haster det å ringe ambulanse. Selv om symptomene har gått over, er det høy risiko for hjerneslag i løpet av de neste dagene, og det er viktig å bli utredet og få forebyggende behandling.

For å redusere risikoen for å ha en TIA, kan du:

- prøv å bevege deg hver dag

- spise mye frukt og grønt

- holde seg normal vekt

- slutte å røyke hvis du røyker

- holde et moderat inntak av alkohol

- sørg for å ta medisinene dine for høyt blodtrykk, høyt blodfett og blodpropp, hvis du har dem

Behandling for TIA

Når du har en TIA, gjøres det en undersøkelse for å prøve å finne kilden til blodproppen. For eksempel undersøkes det om din TIA oppsto på grunn av atrieflimmer, eller åreforkalkning i halspulsårene. Hvis noen av disse oppdages, kan du få behandling for atrieflimmer eller ha en halspulsåreoperasjon for å forhindre en ny TIA.

Du kan også få forebyggende medikamentell behandling, som for eksempel kan bestå av:

- blodfortynnende medisiner

- blodlipidsenkende legemidler

- blodtrykksmedisiner

Etter en TIA vil du ha oppfølgende legebesøk.