Agaricus blazei 

Agaricus

Agaricus blazei Murill is an edible, medicinal mushroom originating from Brazil. It has been traditionally used as a natural treatment against a wide range of diseases, including: cancer, chronic hepatitis and diabetes.

Re-discovered and popularized in the 1960's by Takatoshi Furumoto, Agaricus (later identified as Agaricus blazei Murill by a Belgian botanist Heinemann) was brought to Japan for further scientific research. Its abundance in immunomodulating substances and unique health potential arouse interest of the international medical society.SE

 Agaricus blazei Murill är en ätlig medicinsk svamp med ursprung i Brasilien. Det har traditionellt använts som en naturlig behandling mot ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive: cancer, kronisk hepatit och diabetes.

Återupptäcktes och populariserades på 1960-talet av Takatoshi Furumoto, Agaricus (senare identifierad som Agaricus blazei Murill av en belgisk botaniker Heinemann) fördes till Japan för ytterligare vetenskaplig forskning. Dess överflöd av immunmodulerande ämnen och unik hälsopotential väcker det internationella medicinska samhällets intresse.


natural ingredients info. - ninfo

solutions