Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär att perioder av nedstämdhet varvas med perioder av upprymdhet och ökad aktivitetsgrad, så kallad mani. Mellan dessa perioder kan det gå lång tid då livet är som vanligt. Om du misstänker att du har bipolär sjukdom bör du söka hjälp. Det finns hjälp att få i form av läkemedel och terapi. 

Olika former av bipolär sjukdom

Det finns två former av bipolär sjukdom, bipolär typ 1 och bipolär typ 2.

 • Bipolär typ 1 kännetecknar tillståndet där depressioner varvas med maniska perioder.
 • Bipolär typ 2 innebär att depressioner varvas med en lindrigare form av maniska perioder som kallas för hypomani. En hypoman fas är ofta kortare och ger inte lika allvarliga följder som en mani kan göra.

Det är inte ovanligt att en person med bipolär sjukdom även har andra psykiatriska sjukdomar, till exempel adhd, ångest och impulskontrollstörningar.

Orsak till bipolär sjukdom

Ärftlighet har stor betydelse för att utveckla bipolär sjukdom. Personer som har en genetisk släkting med bipolär sjukdom har högre risk att själva drabbas. Även andra faktorer har betydelse för att utlösa sjukdomen, till exempel smärtsamma livshändelser som en separation eller ett dödsfall.

Symtom på bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär att du har perioder av depression varvat med perioder av mani eller hypomani. Typiska symtom på depression är:

 • nedstämdhet
 • initiativlöshet
 • förlorat intresse för det som du tidigare tyckte var roligt
 • en känsla av hopplöshet och saknad tilltro inför framtiden
 • problem att somna eller att vakna flera timmar för tidigt
 • nedsatt aptit

Typiska symtom vid mani är:

 • ett upprymt stämningsläge, även om vissa istället blir lättirriterade
 • ökat självförtroende
 • att du tappar omdömet och agerar impulsivt
 • att du sover mindre än vanligt, men ändå inte känner dig trött
 • att tankarna är snabba, och du kan tycka att omgivningen är trög och långsam

När den maniska perioden är över kan det kännas mycket tungt att reda upp allt som hänt. Ofta spenderar den som har en manisk episod mycket pengar, vilket kan få förödande konsekvenser för ekonomin. Det är också vanligt att ha betett sig gränslöst och oansvarigt på andra sätt. Ibland förekommer psykotiska symptom under manin, till exempel hörselhallucinationer, storartade vanföreställningar eller en känsla av att vara förföljd.

Personer som har bipolär sjukdom av typ 2 har en lindrigare form av upprymd fas som kallas för hypomani. Symtomen vid hypomani är inte lika intensiva och varar inte lika länge. Vanföreställningar och hallucinationer förekommer inte vid hypomani, och en hypoman period leder sällan till lika allvarliga konsekvenser som en manisk fas kan göra. En hypoman period kan inledningsvis upplevas som energifylld på ett positivt sätt, men är i grunden inte hållbar. Den övergår på sikt i mer negativa symtom som irritabilitet och symtom som liknar utmattning. Typiska symtom vid hypomani är:

 • minskat sömnbehov (ofta ett tidigt symtom)
 • att vara fylld av energi och initiativförmåga
 • att känna sig extra positiv
 • kreativitet och skaparlust

Frågor och svar om bipolär sjukdom

Några frågor och svar kring bipolär sjukdom.

Vad betyder bipolär?

Bipolär betyder att något har två poler som är varandras motsats. Vid bipolär sjukdom är den ena polen depression, och den andra mani eller hypomani.

Vad kommer först, depressionen eller den maniska/hypomana perioden?

Symtomen skiljer sig från person till person. Du kan ha en eller flera depressioner innan du får din första maniska eller hypomana period. Bipolär sjukdom kan också debutera som en mani.

Vad är mest ärftligt, depression eller bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom har större ärftlighet än renodlad depression.

Kan jag ha en hypoman episod utan att ta skada av det?

En hypoman fas behöver inte innebära en lika stor påverkan på arbetslivet, omdömet och relationerna på det sätt som en manisk episod gör. Många beskriver att deras hypomana tillstånd har en koppling till kreativitet, och det finns åtskilliga exempel på musikaliska och litterära verk som har skapats under hypomana perioder. Det är också vanligt att till en början vara upprymd på ett sätt som ger kraft och kreativitet, för att sedan övergå till att fungera sämre.

Jag tror att jag har bipolär sjukdom, kan ett test visa om jag har det?

Nej, det finns inget enkelt test för att diagnosticera bipolär sjukdom. Däremot kan du få en remiss för att göra en utredning som kan visa om du har bipolär sjukdom. En bipolär utredning utgår från det du själv berättar om de symtom du har, din tidigare sjukdomshistoria, och det läkaren eller psykologen ser och uppfattar i mötet med dig.