Lågt blodtryck/Hypotoni

SVENSK

En del personer har ständigt lågt blodtryck, och det orsakar sällan problem. Det är vanligast hos unga, smala och långa personer, och de flesta har inte några symtom. Om blodtrycket sjunker plötsligt, ett så kallat blodtrycksfall, kan du känna dig yr och svimfärdig. Då bör du sätta dig ner en stund. Om blodtrycket sjunker alltför lågt, till exempel i samband med en större blödning, kan tillståndet bli livshotande eftersom viktiga organ inte får den blodförsörjning de behöver.

Vad är lågt blodtryck?

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg) och anges med två värden:

Det övre trycket, så kallat systoliskt tryck, är trycket då hjärtat pumpar ut blod genom blodkärlen till resten av kroppen.

Det undre trycket, så kallat diastoliskt tryck, är trycket som finns i blodkärlen då hjärtat vilar mellan hjärtslagen.

Det övre trycket skrivs ut först, och efter snedstrecket anges det undre trycket, till exempel 140/90. Blodtrycket räknas som lågt om det är lägre än 90/60 och du samtidigt har symtom.

Orsaker till lågt blodtryck

Att blodtrycket varierar under dygnet är helt normalt och beror på saker som:

om du står eller ligger

din andningsrytm

din stressnivå

mediciner som du tar

tiden på dygnet

Blodtrycket går upp när du är stressad eller fysiskt aktiv, och blir lägre när du vilar och slappnar av. Det är normalt sett som lägst under natten när du sover, och stiger snabbt när du stiger upp på morgonen.

Blodtrycket kan också bli lågt av medicinska orsaker, till exempel:

Graviditet. Det är vanligt att få lågt blodtryck när du är gravid och att det sedan återgår till de nivåer du vanligtvis har efter graviditeten.

Hjärtproblem. Vissa hjärtsjukdomar kan leda till lågt blodtryck och extremt låg hjärtrytm.

Vätskebrist. Om kroppen förlorat mycket vätska och blir uttorkad kan det ge lågt blodtryck, ofta i kombination med svaghet, yrsel och trötthet. Orsaker kan till exempel vara svår diarré, feber, kräkningar eller hård träning.

Blodförlust. Om du förlorat mycket blod, till exempel i samband med en olycka som gett stora sår eller inre blödning, kan det leda till mycket lågt blodtryck.

Sepsis (blodförgiftning). Farligt lågt blodtryck är en del av symtombilden vid den allvarligaste formen av blodförgiftning, så kallad septisk chock. Tillståndet är livshotande, och det är viktigt att snabbt få vård.

Anafylaktisk chock. Farligt lågt blodtryck är en del av symtombilden vid en svår allergisk reaktion, så kallad anafylaktisk chock. Tillståndet är livshotande, och det är viktigt att snabbt få vård.

Olika typer av lågt blodtryck

Det finns också några särskilda former av lågt blodtryck som delas in i undergrupper beroende på situationen då de uppstår.

Här är två exempel:

Lägesberoende lågt blodtryck: Är när du får blodtrycksfall i samband med en lägesförändring, det vill säga att blodtrycket sjunker onormalt mycket när du till exempel reser dig upp när du legat och vilat eller suttit ner. Kallas även för ortostatisk hypotoni

Lågt blodtryck efter måltid: Innebär ett lägre blodtryck en eller två timmar efter att du ätit. Det beror på ett ökat blodflöde till magtarmkanalen. I vanliga fall kompenserar kroppen för detta genom att dra ihop blodkärlen så att blodtrycken fortsätter vara normalt. Hos en del personer fungerar inte kompensationen, vilket kan leda till yrsel och risk för fallolyckor. Det är framför allt påtagligt för äldre personer, och personer med vissa medicinska tillstånd som högt blodtryck eller Parkinsons sjukdom. Även för dessa grupper är det dock viktigt att utesluta andra möjliga orsaker till symtomen. För dem som har säkerställd diagnos kan det hjälpa att äta mindre måltider, få i sig mer vätska och undvika alkohol. Kallas även för postprandiell hypotension.

Symtom på lågt blodtryck

De flesta som har ett lågt blodtryck har inga symtom. I en del fall kan ett lågt blodtryck vara en signal på ett underliggande problem, särskilt om blodtrycket faller plötsligt och ger symtom som:

 • yrsel
 • svimningskänsla
 • illamående
 • synpåverkan
 • trötthet
 • koncentrationssvårigheter

Extremt lågt blodtryck, till exempel i samband med en olycka eller större blödning, kan vara ett livshotande tillstånd.

Symtom och tecken kan då vara:

 • förvirring, särskilt vanligt bland äldre
 • kallsvettningar och blek hud
 • snabb och ytlig andning
 • snabb och svag puls

Vad kan jag göra själv?

Det finns mycket du kan göra själv förr att motverka lågt blodtryck. Vilken åtgärd som passar beror på din ålder, hälsa och orsaken till det låga blodtrycket. Diskutera gärna med din läkare.

Här är några tips:

 • Regelbunden motion, särskilt pulshöjande träning.
 • Dricka mer vatten, för att motverka vätskebrist.
 • För en del personer kan det hjälpa att lägga till mer salt i kosten, men det är inte lämpligt för personer som har problem med hjärta och kärl.
 • Stödstrumpor kan motverka ansamling av blod i benen, vilket kan ge sämre blodtryck.
 • Undvika stora mängder alkohol.
 • Tänka på att resa sig långsamt från sittande eller liggande ställning om du lätt blir yr. Det är särskilt viktigt om du behöver gå upp på natten. Sätt dig då först på sängkanten en stund innan du reser dig upp.

När bör jag söka vård?

Sök vård direkt om du eller en närstående har lågt blodtryck och tydliga besvär, till exempel:

 • förvirring
 • oregelbunden hjärtrytm
 • ont i bröstet

Vid lågt blodtryck som inte ger besvär, eller bara ger milda symtom behöver du inte söka vård. Du bör söka vård om du får symtom som du inte känner igen sen tidigare, till exempel blir yr och svimfärdig oftare än vanligt. 

Några frågor och svar kring lågt blodtryck och blodtrycksfall.

Vad räknas som lågt blodtryck?

Blodtrycket anses lågt om det ligger under 90/60.

Hur lågt blodtryck kan man ha - kan det bli farligt?

Det finns medicinska tillstånd, till exempel vid allergisk chock eller sepsis där blodtrycket blir livshotande lågt. Det är extrema situationer som kräver vård på sjukhus. Men det finns många som alltid har lågt blodtryck och inte har några besvär av det.

Det beror helt enkelt på vad som är orsaken till det låga blodtrycket. I de flesta fall är det inte farligt.

Vad är blodtrycksfall?

Blodtrycksfall är när blodtrycket sjunker hastigt så det blir för lite blod till hjärnan. Det kan göra att det svartnar för ögonen, att du blir yr och svimfärdig.

NORSK

Noen mennesker har vedvarende lavt blodtrykk, og det gir sjelden problemer. Det er mest vanlig hos unge, tynne og høye mennesker, og de fleste har ingen symptomer. Hvis blodtrykket plutselig synker, et såkalt blodtrykksfall, kan du føle deg svimmel og besvime. Da bør du sette deg ned en stund. Hvis blodtrykket faller for lavt, for eksempel i forbindelse med en større blødning, kan tilstanden bli livstruende fordi viktige organer ikke får den blodtilførselen de trenger.

Hva er lavt blodtrykk?

Blodtrykket måles i millimeter kvikksølv (mm Hg) og er gitt med to verdier:

Det øvre trykket, såkalt systolisk trykk, er trykket når hjertet pumper blod gjennom blodårene til resten av kroppen.

Det lavere trykket, såkalt diastolisk trykk, er trykket i blodårene når hjertet hviler mellom hjerteslagene.

Det øvre trykket skrives ut først, og etter skråstreken gis det nedre trykket, for eksempel 140/90. Blodtrykket regnes som lavt hvis det er lavere enn 90/60 og du har symptomer samtidig.

Årsaker til lavt blodtrykk

At blodtrykket varierer i løpet av dagen er helt normalt og avhenger av ting som:

enten du står eller ligger

pusterytmen din

stressnivået ditt

medisiner du tar

tiden på dagen

Blodtrykket stiger når du er stresset eller fysisk aktiv, og synker når du hviler og slapper av. Det er normalt lavest om natten når du sover, og stiger raskt når du står opp om morgenen.

Blodtrykket kan også bli lavt av medisinske årsaker, for eksempel:

Svangerskap. Det er vanlig å ha lavt blodtrykk når du er gravid og at det går tilbake til normale nivåer etter graviditet.

Hjerteproblemer. Noen hjertesykdommer kan føre til lavt blodtrykk og ekstremt lav puls.

Dehydrering. Hvis kroppen har mistet mye væske og blir dehydrert, kan det gi lavt blodtrykk, ofte i kombinasjon med slapphet, svimmelhet og tretthet. Årsaker kan for eksempel være alvorlig diaré, feber, oppkast eller hard trening.

Blodtap. Har du mistet mye blod, for eksempel i forbindelse med en ulykke som har gitt store sår eller indre blødninger, kan dette føre til svært lavt blodtrykk.

Sepsis (blodforgiftning). Farlig lavt blodtrykk er en del av symptombildet ved den alvorligste formen for blodforgiftning, såkalt septisk sjokk. Tilstanden er livstruende, og det er viktig å få behandling raskt.

Anafylaktisk sjokk. Farlig lavt blodtrykk er en del av symptombildet ved en alvorlig allergisk reaksjon, såkalt anafylaktisk sjokk. Tilstanden er livstruende, og det er viktig å få behandling raskt.

Ulike typer lavt blodtrykk

Det finnes også noen spesielle former for lavt blodtrykk som er delt inn i undergrupper avhengig av situasjonen de oppstår i.

Her er to eksempler:

Stillingsavhengig lavt blodtrykk: Er når du får blodtrykksfall i forbindelse med posisjonsendring, det vil si at blodtrykket synker unormalt mye når du for eksempel står opp etter å ha ligget og hvilet eller satt seg. Også kalt ortostatisk hypotensjon

Postprandial lavt blodtrykk: Betyr et lavere blodtrykk en time eller to etter at du har spist. Det er på grunn av økt blodtilførsel til mage-tarmkanalen. Normalt kompenserer kroppen for dette ved å trekke sammen blodårene slik at blodtrykket holder seg normalt. Hos noen virker ikke erstatningen, noe som kan føre til svimmelhet og fare for fallulykker. Det er spesielt merkbart for eldre mennesker, og personer med visse medisinske tilstander som høyt blodtrykk eller Parkinsons sykdom. Selv for disse gruppene er det imidlertid viktig å utelukke andre mulige årsaker til symptomene. For de med en bekreftet diagnose kan det hjelpe å spise mindre måltider, drikke mer væske og unngå alkohol. Også kalt postprandial hypotensjon.

Symptomer på lavt blodtrykk

De fleste som har lavt blodtrykk har ingen symptomer. I noen tilfeller kan lavt blodtrykk være et signal om et underliggende problem, spesielt hvis blodtrykket faller plutselig og forårsaker symptomer som:

- svimmelhet

- føler seg svak

- kvalme

- visuell innvirkning

- utmattelse

- konsentrasjonsvansker

Ekstremt lavt blodtrykk, for eksempel i forbindelse med en ulykke eller større blødninger, kan være en livstruende tilstand.

Symptomer og tegn kan da være:

- forvirring, spesielt vanlig blant eldre

- kaldsvette og blek hud

- rask og overfladisk pust

- rask og svak puls

Hva kan jeg gjøre selv?

Det er mye du kan gjøre selv for å forhindre lavt blodtrykk. Hvilket tiltak som er passende avhenger av din alder, helse og årsaken til det lave blodtrykket. Diskuter gjerne med legen din.

Her er noen tips:

- Regelmessig trening, spesielt pulsøkende trening.

- Drikk mer vann for å forhindre dehydrering.

- For noen kan det hjelpe å tilsette mer salt i kosten, men det passer ikke for personer som har problemer med hjerte og blodårer.

- Støttestrømper kan motvirke opphopning av blod i bena, noe som kan gi lavere blodtrykk.

- Unngå store mengder alkohol.

- Husk å reise deg sakte fra sittende eller liggende stilling dersom du lett blir svimmel. Dette er spesielt viktig hvis du trenger å stå opp om natten. Sitt så først på sengekanten en stund før du reiser deg opp.

Når bør jeg søke omsorg?

Søk hjelp umiddelbart hvis du eller en du er glad i har lavt blodtrykk og tydelige symptomer, for eksempel:

- forvirring

- uregelmessig hjerterytme

- smerter i brystet

Ved lavt blodtrykk som ikke gir problemer, eller kun gir milde symptomer, trenger du ikke oppsøke lege. Du bør oppsøke lege dersom du får symptomer som du ikke kjenner igjen før nylig, for eksempel føler deg svimmel og besvimelse oftere enn vanlig.

Noen spørsmål og svar om lavt blodtrykk og blodtrykksfall.

Hva regnes som lavt blodtrykk?

Blodtrykket anses som lavt hvis det er under 90/60.

Hvor lavt kan blodtrykket være - kan det være farlig?

Det er medisinske tilstander, som allergisk sjokk eller sepsis, hvor blodtrykket blir livstruende lavt. Dette er ekstreme situasjoner som krever sykehusbehandling. Men det er mange mennesker som alltid har lavt blodtrykk og ikke har problemer med det.

Det kommer ganske enkelt an på hva som forårsaker det lave blodtrykket. I de fleste tilfeller er det ikke farlig.

Hva er blodtrykksfall?

Hypotensjon er når blodtrykket faller raskt slik at det blir for lite blod til hjernen. Det kan føre til at øynene blir svarte, gjøre deg svimmel og utsatt for å besvime.