IBS

IBS står för irritable bowel syndrome och är en funktionell tarmsjukdom, vilket betyder att det inte finns några fel eller skador i tarmen. Den fungerar helt enkelt inte som den ska. 

IBS står för irritable bowel syndrome och är en funktionell tarmsjukdom, vilket betyder att det inte finns några fel eller skador i tarmen. Den fungerar helt enkelt inte som den ska. Detta skiljer IBS från till exempel IBD (Crohns sjukdom och ulcerös kolit), där tarmarna ofta är mycket inflammerade. Uppskattningsvis har 15-20 procent av befolkningen symtom som kan klassas som IBS. Hur svår sjukdomen är varierar kraftigt. IBS kan vara allt från mindre magproblem till en sjukdom som är mycket svår och plågsam att leva med.

Vanliga IBS-symtom är buksmärta och/eller obehag på grund av att konsistensen på avföringen är annorlunda än vanligt och att toalettbesöken blivit antingen fler eller färre. Vid IBS kan en person ha både diarré och förstoppning eller blandning av båda. Många, men inte alla, upplever att smärta och obehag minskar eller försvinner helt vid tarmtömning.

 IBS står för irritable bowel syndrome och är en funktionell tarmsjukdom, vilket betyder att det inte finns några fel eller skador i tarmen. Den fungerar helt enkelt inte som den ska. Detta skiljer IBS från till exempel IBD (Crohns sjukdom och ulcerös kolit), där tarmarna ofta är mycket inflammerade och kan blöda. Uppskattningsvis har 15-20 procent av befolkningen symtom som kan klassas som IBS. Hur svår sjukdomen är varierar kraftigt. IBS kan vara allt från mindre magproblem till en sjukdom som är mycket svår och plågsam att leva med.

Symtom vid IBS

Vanliga symtom är buksmärta och/eller obehag på grund av att konsistensen på avföringen är annorlunda än vanligt och att toalettbesöken blivit antingen fler eller färre. Vid IBS kan en person ha både diarré och förstoppning eller en blandning av båda. Många, men inte alla, upplever att smärta och obehag minskar eller försvinner helt vid tarmtömning.

Symtom

Nästan hälften av de som har IBS uppger att de känner smärta eller obehag i buken, vilket troligen beror på att gas i tarmarna trycker på magen. Det i sin tur kan bero på kronisk förstoppning eller diarré.

En person som har IBS kan ha diarré eller förstoppning. Ena dagen kan avföringen vara lös, andra dagen hård. Många upplever även att tarmen inte känns ordentligt tömd efter ett toalettbesök.

Ett annat vanligt symtom är uppblåsthet eller överdriven gasbildning. Byxorna kan kännas trånga efter en måltid och du kan känna att du vill prutta. Detta beror på att viss mat bildar mycket gas i magen. En känslig tarm bidrar till att det bildas mer gas (se ovan). Gasen kan göra att man känner sig uppblåst eller att det gör ont i magen.

Att ha ont i magen tär på krafterna. Trötthet, orkeslöshet och låg energi är vanliga symtom.

Lindriga symtom innebär besvär då och då, som inte är långvariga eller stör det vanliga livet. I perioder helt utan besvär.

Måttliga symtom innebär att besvären återkommer regelbundet och påverkar vardagslivet.

Svåra symtom innebär dagliga besvär med symtom som hindrar personen i vardagslivet.

Hur känns IBS?

Vanliga IBS-symtom är buksmärta och/eller obehag på grund av att konsistensen på avföringen är annorlunda än vanligt och att toalettbesöken blivit antingen fler eller färre. En person kan ha både diarré och förstoppning eller blandning av båda. Många, men inte alla, upplever att smärta och obehag minskar eller försvinner helt vid tarmtömning.