Hypokondri

Hälsoångest

Hälsoångest innebär en stark oro över att du är allvarligt sjuk, eller kan drabbas av en allvarlig sjukdom. Vanliga besvär som huvudvärk eller magont kan då tolkas som tecken på cancer eller andra allvarliga sjukdomar. Tillståndet kallades tidigare för hypokondri. Vad är hälsoångest?

Hälsoångest är en ständig och överdriven oro för att vara sjuk eller bli sjuk. Det är vanligt att milda symtom förstoras upp och tolkas som tecken på en viss sjukdom, ofta livshotande. Oron över olika symtom och de sjukdomar det kan röra sig om är mycket stark och kommer tillbaka även om undersökningar visat att du är frisk. Hälsoångest kallades tidigare för hypokondri, och begreppet lever kvar trots att det inte längre finns som diagnos.

Orsaker till hälsoångest

Orsaken till att vissa drabbas av hälsoångest är inte klarlagd, och sannolikt finns flera orsaker. Saker som kan ha betydelse är:

 • Vad du tror. Ibland känns kroppen annorlunda än vanligt, och vi vet inte alltid varför. Du kan ha svårt att acceptera en sådan osäkerhet, och istället tolka det som tecken på att något är fel och söka bevis på att du är sjuk.
 • Vad du lärt dig. Om du vuxit upp i en omgivning som präglats av oro över hälsa och sjukdomar kan det ha blivit ett inlärt beteende.
 • Vad du varit med om. Om du tidigare varit allvarligt sjuk, till exempel som barn, kan det ha gjort att du är rädd att drabbas igen.

Symtom på hälsoångest

Personer med hälsoångest tolkar småsaker som magont och ofarliga prickar på huden som tecken på allvarlig sjukdom. Vissa oroar sig mest över en viss sjukdom, medan andra oroar sig över många olika sjukdomar. Sjukdomsrädslan gäller ofta sjukdomar som ses som särskilt allvarliga som till exempel cancer, hjärtsjukdomar eller neurologiska sjukdomar.

Här är exempel på vanliga symtom på hälsoångest:

 • Att tankar om att få en allvarlig sjukdom upptar mycket av din tid.
 • Att du är orolig över att kroppsliga symtom, även de som tillhör det normala, är tecken på allvarlig sjukdom.
 • Att du fortsätter vara orolig även om du sökt vård, blivit undersökt och fått provsvar och/eller lugnande besked om att du är frisk.
 • Att tankarna och rädslan över möjliga sjukdomar är så stark att det innebär svårigheter att fungera i vardagen.
 • Att du ständigt undersöker kroppen efter möjliga tecken på sjukdom.
 • Att du ofta söker vård för dina symtom, alternativt undviker att söka vård för att du är säker på ett få en allvarlig diagnos.
 • Att du undviker människor, platser eller vissa aktiviteter av rädsla för att bli smittad och sjuk.
 • Att du pratar mycket om din hälsa och de sjukdomar du tror du har eller kan få.
 • Att du ägnar mycket tid åt att söka efter information om sjukdomar.

Frågor och svar på hälsoångest

Några frågor och svar kring hälsoångest.

Vad är en hypokondriker?

Det är ett gammalt uttryck för en person med hälsoångest. Diagnosen hypokondri finns inte längre kvar, utan tillståndet heter i dag hälsoångest eller sjukdomsångest.

Hur kan jag hjälpa en person med hälsoångest?

Att försöka lugna och övertyga en person med hälsoångest att den är frisk hjälper sällan. Det kan till och med göra oron värre. Det bästa du kan göra är att uppmuntra personen att få hjälp för sina ångestsymtom.