IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) omfattar ulcerös kolit, Crohns sjukdom och ospecificerad kolit. Ibland ingår även det som kallas mikroskopisk kolit i begreppet.  

Begreppet inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) omfattar ulcerös kolit, Crohns sjukdom och ospecificerad kolit. Ibland ingår även det som kallas mikroskopisk kolit i begreppet. Den här texten handlar främst om Crohns och ulcerös kolit, som är vanligast. Vid IBD är tarmens slemhinna kroniskt inflammerad.

 Vid en bildundersökning av tarmen kan man se inflammationen som röda, svullna områden där det ibland kan blöda. Sjukdomarna som ingår i begreppet IBD är alla så kallade autoimmuna sjukdomar, vilket innebär att immunförsvaret attackerar kroppen egen vävnad. Exakt vad som orsakar IBD är inte helt kartlagt, men som mycket annat är det troligen en kombination av genetik och livsstil.

Debutålder för sjukdomarna är oftast 15-40 år. Efter debuten går sjukdomen oftast i skov, där värre perioder följs av perioder av lindrigare symtom. Sjukdomen kan variera i svårighetsgrad där vissa personer, under skov (under utbrudd), blir så pass sjuka att de kräver sjukhusvård medan andra bara får lättare symtom.

Symtom vid IBD

Symtombilden skiljer sig mellan Crohns och Ulcerös kolit, men det finns också stora likheter. Symtomen innefattar ofta någon form av buksmärta, förändrad avföring, blod i avföringen samt ibland feber och viktnedgång.

Crohns sjukdom

Vid Crohns sjukdom kan hela magtarmkanalen, från mun till anus, bli inflammerad. Oftast drabbas bara en del av tarmen. Vid Crohns ses ofta så kallade skip lesions vilket innebär att inflammerad tarmslemhinna följs av normal tarmslemhinna. Sjukdomen karaktäriseras alltså ofta av en omväxlande inflammation.

Symtom på Chrons sjukdom

Vid Crohns sjukdom kan man också se en djupare inflammation som sträcker sig genom fler lager i tarmen, än bara slemhinnan. Symtomen brukar vara grötformad avföring (ibland blodblandad), buksmärta, feber, sjukdomskänsla och viktnedgång.

Ulcerös kolit

Vid ulcerös kolit drabbas delar av eller hela kolon (tjocktarmen). Kolit betyder ordagrant inflammation i tjocktarmen och ulcerös betyder att det bildas sår. Ulcerös kolit drabbar alltså inte tunntarmen vilket Crohns sjukdom kan göra.

Vid ulcerös kolit ses oftast en kontinuerlig inflammation som börjar i rektum. Hur långt inflammationen sträcker sig varierar och den kan i allvarliga fall omfatta hela kolon. Inflammationen vid ulcerös kolit engagerar generellt bara slemhinnan och är inte lika djup som den vid Crohns, förutom i mycket allvarliga fall.

Symtom på ulcerös kolit

Symtomen vid Ulcerös kolit brukar innefatta tarmtömningar med enbart slem och blod, tenesmer (smärtsamma trängningar) som lättar vid tarmtömning, förändrade avföringsvanor såsom diarré eller förstoppning, viktnedgång, trötthet och anemi. Feber kan förekomma vid ulcerös kolit men är ett allvarligt symtom kopplat till skov.