B-5 vitamin/Pantotensyra

SVENSK

Pantotensyra, förr kallad vitamin B5, behövs för omsättningen av kolhydrater och fett. Namnet kommer från det grekiska ordet 'pantos' som betyder överallt och precis som namnet antyder finns pantotensyra i de flesta livsmedel.

Hur får vi i oss pantotensyra?

Pantotensyra finns i de flesta livsmedel. Bra källor är kött, baljväxter och fullkornsprodukter.

Hur mycket pantotensyra behöver vi?

Det finns inga lämpliga biomarkörer som kan användas för att uppskatta behovet för pantotensyra och det finns inga nordiska rekommendationer för hur mycket pantotensyra man bör få i sig varje dag. Data över intag av pantotensyra och konsekvenser för hälsan är mycket begränsade. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt ett tillräckligt intag (Adequate intake, AI) på 5 milligram per dag för vuxna inklusive gravida. För ammande kvinnor föreslår Efsa ett intag på 7 milligram per dag för att kompensera för förluster av pantotensyra genom bröstmjölk.

Brist på pantotensyra

Brist av vitaminet är mycket sällsynt.

Kan man få i sig för mycket pantotensyra?

Pantotensyra har mycket låg giftighet. Idag saknas dock information för att kunna säga vilken nivå av vitaminet som eventuellt skulle kunna vara skadlig.

NORSK

Pantotensyre, tidligere kalt vitamin B5, er nødvendig for omsetningen av karbohydrater og fett. Navnet kommer fra det greske ordet 'pantos' som betyr overalt og akkurat som navnet antyder, finnes pantotensyre i de fleste matvarer.

Hvordan får vi pantotensyre?

Pantotensyre finnes i de fleste matvarer. Gode ​​kilder er kjøtt, belgfrukter og fullkornsprodukter.

Hvor mye pantotensyre trenger vi?

Det finnes ingen egnede biomarkører som kan brukes til å estimere behovet for pantotensyre og det finnes ingen nordiske anbefalinger for hvor mye pantotensyre man bør ta inn hver dag. Data om pantotensyreinntak og helsekonsekvenser er svært begrenset. European Food Safety Authority, Efsa, har satt et tilstrekkelig inntak (Adequate intake, AI) på 5 milligram per dag for voksne inkludert gravide. For ammende kvinner foreslår Efsa et inntak på 7 milligram per dag for å kompensere for tap av pantotensyre gjennom morsmelk.

Mangel på pantotensyre

Vitaminmangel er svært sjelden.

Kan du få i deg for mye pantotensyre?

Pantotensyre har svært lav toksisitet. I dag mangler det imidlertid informasjon for å kunne si hvilket nivå av vitaminet som eventuelt kan være skadelig.