Kobber/Koppar

SVENSK

Koppar bidrar till normal järntransport i kroppen och till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Koppar finns i:

Alla livsmedel innehåller koppar men de högsta halterna finns i nötlever, skaldjur, nötter, frön och kakao (omkring 10 mg/kg). Mer måttliga källor är kött, fisk, svamp och ärtor.

Rekommederat intag per dag av koppar:

Män och kvinnor: 0,9 mg/dag

Gravida: 1,0 mg/dag

Ammande: 1,3 mg/dag

Kopparbrist.

Brist på koppar är mindre vanligt, till och med sällsynt hos friska personer, men kan uppstå i samband med tarmsjukdomar och som följd av långvarig överdosering av zink. Vid vissa ärftliga sjukdomstillstånd fungerar inte den normala kopparmetabolismen.

Överdosering av koppar

Små barn kan få diarré av vattenledningsvatten med hög kopparhalt. Därför bör man inte ta vatten ur varmvattenkranen när man tillagar välling. Högt intag av koppar har en irriterande effekt på magtarmkanalen, och har tidigare använts för att framkalla kräkning vid förgiftningar.

Mer om koppar:

Förhöjda kopparhalter i dricksvatten är vanligt och beror på korrosion av koppar i vattenledningarna.

NORSK

Kobber bidrar til normal jerntransport i kroppen og til å beskytte cellene mot oksidativt stress.

Kobber finns i:

All mat inneholder kobber, men de høyeste nivåene finnes i bifflever, skalldyr, nøtter, frø og kakao (rundt 10 mg/kg). Mer moderate kilder er kjøtt, fisk, sopp og erter.

Anbefalt daglig inntak av kobber:

Menn og kvinner: 0,9 mg/dag

Gravid: 1,0 mg/dag

Amming: 1,3 mg/dag

Kobbermangel.

Kobbermangel er mindre vanlig, selv sjelden hos friske mennesker, men kan oppstå i forbindelse med tarmsykdommer og som følge av langvarig overdose av sink. Ved visse arvelige sykdomstilstander fungerer ikke den normale kobbermetabolismen.

Overdose av kobber

Små barn kan få diaré av vann fra springen med høyt kobberinnhold. Derfor bør du ikke ta vann fra varmtvannskranen når du tilbereder velling. Høyt inntak av kobber virker irriterende på mage-tarmkanalen, og har tidligere vært brukt til å fremkalle brekninger ved forgiftning.

Mer om kobber:

Forhøyede kobbernivåer i drikkevann er vanlig og skyldes korrosjon av kobber i vannrørene.