Hypertyreos

Hypertyreos innebär att du har för mycket sköldkörtelhormon, vilket gör att ämnesomsättningen blir för hög. Det kan leda till symtom som till exempel hjärtklappning, rastlöshet och viktnedgång. Hypertyreos kallas ibland för giftstruma.

Orsaker till hypertyreos

Hypertyreos kan uppkomma av olika orsaker, bland annat:

 • Graves sjukdom. En autoimmun sjukdom, som innebär att kroppen bildar antikroppar som stimulerar kroppen att producera för mycket hormon. Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypotyreos.
 • Hormonaktiva knölar i sköldkörteln. Den här formen av hypotyreos beror på att det har bildats en eller flera knölar i sköldkörteln som producerar för mycket skölkörtelhormon. Det är en vanlig orsak till hypotyreos hos äldre personer. Kallas också för toxisk knölstruma (om det är flera knölar) eller toxisk adenom (om det är en knöl).
 • Tyreoidit. Ibland kan sköldkörteln bli inflammerad, så kallad tyreoidit. Då är den höga ämnesomsättningen tillfällig. Det kan ske efter graviditet och förlossning, eller på grund av en autoimmun sjukdom som kallas för Hashimotos sjukdom. Den ger hög ämnesomsättning i det tidiga skedet, som sedan istället övergår till hypotyreos. En tredje orsak till tyreoidit är virussjukdom.

Andra mer ovanliga orsaker till hypertyreos är behandling med vissa läkemedel och alltför högt intag av jod.

Symtom på hypertyreos

Hypertyreos kan ge symtom som påminner om vardagliga besvär eller andra sjukdomar, och därför kan det ibland vara svårt att ställa rätt diagnos. Symtomen kommer ofta inom några månader, men det kan också gå långsammare och under längre tid.

En del har starka symtom, andra mildare, och det kan till exempel vara:

 • hjärtklappning
 • oregelbunden hjärtrytm
 • snabb puls och förhöjt blodtryck
 • oönskad viktnedgång, trots att du har aptit och äter som vanligt
 • ökad aptit
 • nervositet, ångest och irritabilitet
 • svaghet i muskler
 • skakningar, till exempel att du darrar i händer och fingrar
 • svettningar
 • svårighet att klara värme, till exempel höga inomhustemperaturer
 • rubbad menscykel
 • förändrad avföringsmönster, till exempel lös avföring och att behöva gå oftare på toaletten
 • utstående, uppspärrade ögon
 • förstorad sköldkörtel (på halsen strax under struphuvudet)
 • varm hud och ökad kroppstemperatur
 • sömnsvårigheter
 • klåda och hudproblem
 • håravfall, tunt och skört hår.