ARTROS

SE

Astma är en sjukdom som kan ge hosta och andningssvårigheter. Astma beror på en kronisk inflammation i luftvägarna.

Asthma is a disease that can cause coughing and breathing difficulties. Asthma is caused by chronic inflammation in the airways.

Astma är en sjukdom som kan ge hosta och andningssvårigheter. Astma beror på en kronisk inflammation i luftvägarna. Den kroniska inflammationen gör luftvägarna extra känsliga mot irriterande faktorer som till exempel:

 • kall luft
 • pollen
 • pälsdjur
 • fysisk ansträngning
 • rök
 • stress
 • föroreningar
 • förkylning

När luftvägarna blir irriterade drar de ihop sig, vilket gör att mindre luft kan passera in och ut ur lungorna. Detta ger upphov till andfåddhet och en känsla av att inte kunna få luft. Det bildas också en ökad mängd slem, vilket förvärrar problemet ytterligare.

Orsak till astma

Den exakta orsaken till att någon får astma är inte känd. Det verkar som att både ärftliga faktorer och miljömässiga faktorer spelar in. Risken för att utveckla astma ökar om du:

 • har en allergi
 • har eksem
 • har utsatts för infektioner av vissa virus
 • är överviktig
 • har kommit i kontakt med tobaksprodukter som foster och som litet barn

En speciell typ av astma är yrkesbetingad astma, som uppkommer till följd av att arbetsmiljön innehåller astmaframkallande faktorer. Exempel på sådana faktorer är:

 • mjöl
 • latexgummi
 • frisörkemikalier
 • kemikalier som används vid nagelskulptering
 • ämnen som finns i målarfärg

Symtom på astma

Astma ger symtom i form av anfall med andningssvårigheter. Andra symtom är:

 • hosta, särskilt på natten
 • pipande andningsljud
 • smärta eller obehag från bröstkorgen
 • att du hostar länge efter en förkylning
 • att du får andningssvårigheter vid fysisk ansträngning

Vad kan jag göra själv?

Många med astma upplever en försämring i sina besvär vid fysisk aktivitet, vilket kan upplevas som en signal från kroppen att inte anstränga sig. Forskning visar dock att personer med astma som förbättrar sin fysiska funktion med hjälp av styrke- och konditionsträning får färre försämringsperioder och mindre symtom. Du kan ibland behöva ta medicin innan du tränar.

Personer med astma kan få en PEF-mätare att använda hemma. Genom att blåsa ut luft genom PEF-mätaren kan du få uppskattning av din aktuella lungfunktion. Det kan vara till hjälp till exempel när du har en infektion, för att se om du behöver öka dosen av dina astmamediciner.

Du kan minska risken för astmaanfall genom att undvika sådant som triggar dem, som till exempel:

 • rökning
 • pollen
 • pälsdjur
 • kall luft

Du bör också tänka på att välja ett yrke som inte riskerar att försämra din astma. Följande yrken kan göra din astma värre:

 • bagare
 • nagelteknolog
 • målare
 • frisör
 • kafferostare
 • billackerare

Vissa kan få astmaanfall av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som till exempel Ipren. Har du astma är det därför bättre att använda smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.