ITP - trombocytopeni

Immunologisk trombocytopeni er ein autoimmun sjukdom der pasienten har for få blodplater (trombocyttar) i blodet. Sjukdommen kjem av at kroppen sitt eige immunforsvar angrip blodplatene. Sjukdommen blir vanligvis kalla ITP. 

Hva skyldes trombocytopeni?

Årsaker til dette kan være leukemi, lymfom, aplastisk anemi, giftstoffer, alkoholisme, enkelte medisiner. Noen vanlige virusinfeksjoner som for eksempel vannkopper, meslinger, kyssesyken og røde hunder kan midlertidig senke antall blodplater. Noen få, sjeldne genetiske sykdommer kan også være årsak. 

Trombocytopeni er en forstyrrelse der det er for få blodplater. Når blodplatetallet går ned, er ikke kroppen i stand til å danne blodpropper, og derfor ute av stand til å kontrollere blødning. Blåflekker og blødning kan oppstå etter relativt små skader. 

Er trombocytopeni farlig?

Ved trombocytopeni har du unormal lav konsentrasjon av blodplater i blodet ditt. Dette kan oppstå akutt eller over tid, være midlertidig eller kronisk. Alvorlighetsgrad spenner seg fra ubetydelig til livstruende.