Hjärntrötthet

Brain fatigue

SE

Upplevelsen av hjärntrötthet kan skilja sig från person till person, och besvären kan också variera från dag till dag. Det som tycks vara gemensamt är att problemen är kopplade till mental ansträngning. Personer med hjärntrötthet har ofta mer ork och fungerar bättre på förmiddagen, för att sedan tappa energin successivt under dagen. 

Vad är hjärntrötthet?

Hjärntrötthet är en form av trötthet som ofta är relaterad till sjukdom. En person som drabbas av hjärntrötthet upplever ofta kraftigt nedsatt ork och en känsla av extrem trötthet. Besvären kan variera från dag till dag. Många med mental trötthet berättar om svårigheter att minnas saker, att uttrycka sig och att hitta rätt ord. 

Hur känns hjärntrötthet?

Det kan vara svårt att förklara för någon som inte själv varit drabbad, men många med hjärntrötthet beskriver det som att de får problem med vardagliga kognitiva aktiviteter. Det är vanligt att man upplever att tankarna går trögare och att det är svårt att komma ihåg saker. Stresstoleransen minskar och många blir känsliga för ljud och ljus. Man kan också uppleva psykiska förändringar, till exempel att man blir mer lättirriterad eller mer känslosam och har lättare att börja gråta. 

Vanliga symtom av hjärntrötthet

Upplevelsen av hjärntrötthet kan skilja sig från person till person, och besvären kan också variera från dag till dag. Det som tycks vara gemensamt är att problemen är kopplade till mental ansträngning. Personer med hjärntrötthet har ofta mer ork och fungerar bättre på förmiddagen, för att sedan tappa energin successivt under dagen.

Några av de vanligaste symtomen är:

 • koncentrationssvårigheter

 • brist på energi

 • nedsatt minne

 • ljud och ljuskänslighet

 • irritation

 • sömnbesvär

 • huvudvärk.

Hjärndimma - känslan av att vara "dimmig i huvudet" - är också ett vanligt symtom

Ett mycket vanligt symtom på hjärntrötthet är hjärndimma, eller brain fog som det kallas på engelska. Precis som många andra medicinska tillstånd kan hjärndimma beskrivas mer som en glidande skala med olika symtom än ett begränsat och väldefinierat tillstånd. Det innebär att symtomen kan variera i svårighetsgrad och intensitet mellan individer och över tidsperioder.

Även om upplevelsen skiljer sig från person till person vittnar många som har hjärndimma om en tydlig försämring av den mentala kapaciteten jämfört med tidigare. Denna försämring kan vara kronisk eller utlösas av specifika triggers som stress eller vissa livsmedel. Det kan ibland vara lockande att vifta bort symtomen och tänka att man "bara känner sig lite dimmig i huvudet". Men det är viktigt att komma ihåg att det är något i kroppen som inte står helt rätt till när hjärnan visar tecken på att vara ur balans.

Hjärndimma - symtom

Hjärndimma kan ta sig uttryck på flera andra sätt är att man känner sig dimmig i huvudet. Många av våra patienter berättar om följande symtom:

 • nedsatt minne

 • sämre koncentrationsförmåga

 • mindre mental klarhet

 • oförmåga att fokusera.

Vad orsakar hjärndimma/brain fog?

Din hjärna är kroppens viktigaste "verktyg", att optimera hjärnans funktioner har hög prioritet.

Hjärndimma - orsaker:

 • Stress: Långvarig stress har negativa effekter på hjärnan. Man har även kunnat påvisa samband mellan långvarig stress och skador på den delen av hjärnan som är kopplad till minne - hippocampus. Därför är hjärndimma i många fall stressrelaterat.

 • En tarmflora i obalans: Det kan kanske tyckas långsökt att förklaringen till hjärndimma skulle återfinnas i magen, men faktum är att det finns en stark (och vetenskapligt bevisad) koppling mellan tarmflora och kognition. En dålig tarmflora kan med andra ord leda till olika former av kognitiva svårigheter, varav hjärndimma är en.

 • Näringsbrister: Framför allt B12-vitamin har stark koppling till nervsystemet. Vi ser ofta att vegetarianer och veganer har brist på B12, men det kan förekomma även hos den som är allätare.

 • Dålig sömn: Sömnen är A och O för att hjärnan skall kunna återhämta sig. Det är därför inte förvånande att sömnstörningar ofta är kopplade till diverse psykiska sjukdomar. Högkvalitativ sömn är absolut nödvändigt för att din hjärna skall fungera på topp.

 • Livsmedelsöverkänslighet: Överkänslighet mot olika livsmedel och tillsatser kan påverka ditt allmänna hälsotillstånd och inte minst din hjärnfunktion.

 • Obalanserade hormoner: Hormonella förändringar kan sannolikt bidra till hjärndimma.

 • Anemi: Anemi (blodbrist) leder till sämre syretransport i kroppen och allmän trötthet. Anemi är oftast orsakat av järnbrist men kan också vara kopplat till B-vitaminbrist och kronisk inflammation.

 • Insulinresistens och övervikt: Det finns en stark koppling mellan insulinresistens och kognitiv nedsättning. En välfungerande metabolism är nödvändig för att din hjärna ska fungera optimalt, både på kort och lång sikt. Det finns även studier som visar att den inflammation som är associerad med övervikt kan påverka hjärnan negativt.