High blood pressure/ høyt blodtrykk

SVENSK

Högt blodtryck innebär att trycket i kärlen då blodet pumpas runt i kroppen är så högt att det kan orsaka hälsoproblem. Blodtrycket påverkas både av hur mycket blod hjärtat pumpar ut, och av hur stort motstånd det finns i kärlen. Ett för högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Ungefär en tredjedel av alla vuxna i Sverige har högt blodtryck och de flesta av dessa behandlas med läkemedel.

Vad är högt blodtryck?

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när hjärtat pumpar ut blod till kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Blodtryck anges med två tal, övertrycket (systoliskt tryck) och undertrycket (diastoliskt tryck), åtskilda av ett snedstreck. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och ett normalt blodtryck är 100-140/60-90 mmHg.

Om blodtrycket är högre än normalt innebär det en svårighet för hjärtat att pumpa runt blodet. Att gå omkring med ett högt blodtryck leder med tiden till att hjärtat och kärlen tar skada, och en ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Även blodkärl i ögon, njurar och ben kan ta skada av det höga blodtrycket.

Det är vanligt med högt blodtryck, omkring en tredjedel av alla vuxna i Sverige har det. Högt blodtryck kallas också för hypertoni. För att ställa diagnosen högt blodtryck görs i regel mätning vid flera tillfällen.

Orsak till högt blodtryck

Det är oftast svårt att hitta en enskild orsak till högt blodtryck.

Flera faktorer kan påverka, som exempelvis:

 • ärftliga faktorer
 • ålder
 • övervikt eller fetma
 • hög fett- och sockerkonsumtion
 • hög alkoholkonsumtion
 • stress
 • rökning

Det kan också vara så att hög saltkonsumtion bidrar till ökat blodtryck. För vissa människor som är känsliga för ett visst ämne, kan lakrits öka blodtrycket.

Högt blodtryck kallas för hypertoni inom vården, och högt blodtryck som inte kan kopplas till en tydlig orsak kallas för primär eller essentiell hypertoni. I dessa fall har tillståndet utvecklats gradvis under många år.

Hos ungefär en tiondel av alla med högt blodtryck finns det en specifik orsak som ligger bakom. Detta kallas för sekundär hypertoni och är vanligare hos yngre personer.

Orsaker bakom sekundär hypertoni kan vara exempelvis:

 • njursjukdom
 • graviditet som ger påverkan på blodtrycket
 • hormonrubbning
 • läkemedelsbiverkan från exempelvis p-piller
 • andra ovanliga orsaker som till exempel binjurebarkstumör

Symtom på högt blodtryck

Många med för högt blodtryck har inga symtom och vet inte om att de har det, men vissa får huvudvärk och känner sig trötta. Det enda sättet att vara säker på om du har högt blodtryck är att mäta det.

Väldigt högt blodtryck är livshotande och kan ge symtom som andnöd och kraftig huvudvärk. Detta är dock ett ovanligt tillstånd.

Vad kan jag göra själv?

 • Kontrollera blodtrycket regelbundet. Det kan du göra på en vårdcentral eller på apotek som erbjuder tjänsten. Du kan också köpa en blodtrycksmätare, till exempel på apotek, och mäta själv hemma.
 • Gå ner i vikt om du är överviktig.
 • Hälsosam kost. Ät varierad kost med mycket grönsaker, fibrer och lagom mycket frukt.
 • Motionera regelbundet. Du kan till exempel promenera, cykla eller simma.
 • Sluta stressa, prova exempelvis mindfulness
 • Drick mindre alkohol.
 • Sluta röka om du röker.
 • Dra ner på saltet. Salta sparsamt vid matlagning och salta inte extra, prova eventuellt kaliumrikt så kallat lättsalt.
 • Undvik lakrits om du är lakritskänslig.  

Frågor och svar om högt blodtryck

Vad är hypertoni?

Hypertoni är det medicinska namnet för högt blodtryck. Hypertoni delas vanligen in i primär och sekundär hypertoni. Primär hypertoni kan bero på en mängd olika faktorer som alla bidrar till att öka trycket. Sekundär hypertoni beror på en specifik bakomliggande orsak, som exempelvis en njursjukdom, en hormonrubbning eller en läkemedelsbiverkan.

Hur vet man om man har högt blodtryck?

Det enda sättet att veta säkert om du har högt blodtryck är att mäta trycket med en blodtrycksmätare. Det kan du göra på din vårdcentral eller på apotek som erbjuder blodtrycksmätning. Du kan också själv köpa en blodtrycksmätare att ha hemma.

Vad är malign hypertoni?

Det är ett ovanligt tillstånd då blodtrycket är mycket högt, undertrycket kan ofta vara över 120 mmHg. Förutom högt blodtryck har personen också andra skador, till exempel skador i blodkärlen, ögonbottenförändringar och njursvikt.

NORSK

Høyt blodtrykk innebærer å trykke på kroppen når blodet pumpes rundt i kroppen er så høyt at det kan forårsake helseproblem. Blodtrykket påvirkes både av hvor mye blod hjertet pumper ut, og av hvor stort motstand det finnes i kärlen. Et for høyt blodtrykk øker risikoen for hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag. Ungefär en tredjedel av alle voksne i Sverige har høye blodtrykk og de fleste av disse behandlingene med medisin.

Hva er høyt blodtrykk?

Blodtrykkene er det trykk som oppstår i blodkärlen når hjertet pumper ut blod til kroppen og sedan tilbake til hjertet. Blodtryck anges med två tal, övertrycket (systoliskt tryck) och undertrycket (diastoliskt tryck), åtskilda av ett snedstreck. Blodtrykk måles i millimeter kvicksilver (mmHg) og et normalt blodtrykk er 100-140/60-90 mmHg.

Om blodtrykket er høyere enn normalt innebærer det en vanskelighet for hjertet å pumpe blodet. Det går rundt med et høyt blodtrykk leder med tiden til hjertet og kärlen tar skade, og en økt risiko for hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag. Også blodkarl i øynene, njurar og kan ta skade av det høye blodtrykket.

Det er vanligt med høye blodtrykk, omkring en tredjedel av alle voksne i Sverige har det. Høyt blodtrykk kalles også for hypertoni. For å stille diagnosen høyt blodtrykk gjørs i regelmessig måling ved flere anledninger.

Orsak till högt blodtrykk

Det er vanskelig å finne en enskild årsak til høyt blodtrykk.

Flere faktorer kan påvirke, som f.eks.

erftlige faktorer

alder

overvikt eller fetma

hög fett- og sockerkonsumtion

høy alkoholkonsumtion

understreke

rökning

Det kan også være så høy saltkonsumsjon som bidrar til økt blodtrykk. For enkelte mennesker som er følsomme for et visst emne, kan det øke blodtrykket.

Høyt blodtrykk kalles for hypertoni i vården, og høyt blodtrykk som ikke kan kobles til en tydelig årsak kalles for primær eller essensiell hypertoni. I disse fall har det utviklet seg gradvis under mange år.

Hos omtrent en del av alle med høye blodtrykk finnes det en spesifikk årsak som ligger bak. Dette kalles for sekundær hypertoni og er vanlige for yngre personer.

Orsaker til sekundær hypertoni kan være et eksempel:

- njursjukdom

- graviditet som er påvirket på blodtrykk

- hormongniing

- medisiner som f.eks. p-piller

- andra ovanliga orsaker som til eksempel binjurebarkstumör

Symtom på høyt blodtrykk

Mange med høye blodtrykk har ingen symtom og vet intet om det har det, men vissa får huvudvärk och känner sig sliten. Det er en viss måte å være sikker på om du har høyt blodtrykk er å måle det.

Väldigt høye blodtrykk er livshotande og kan få symtom som andnöd og kraftig huvudvärk. Dette er en uovertruffen tilstand.

Hva kan jag gjøre selv?

- Sjekk blodtrykk regelbundet. Det kan du gjøre på en vårdcentral eller på apotek som tilbyr tjenesten. Du kan også kjøpe en blodtrykksmätare, til eksempel på apotek, og måle selv hjemme.

- Gå ner i vekt om du är overviktig.

- Hälsosam kost. Det varierer mye med mye grønnsaker, fiber og mye frukt.

- Motionera regelbundet. Du kan til eksempel promenera, cykla eller simma.

- Slutt på stress, prova for mindfulness

- Drick mindre alkohol.

- Sluta röka om du röker.

- Dra ner på saltet. Salta sparsamt vid matlagning og salta inte extra, prova eventuell kaliumrikt så kallat lettsalt.

- Undvik lakrits om du er lakritssensitiv.

Frågor og svar på høyt blodtrykk

Hva er hypertoni?

Hypertoni er det medisinske navnet for høyt blodtrykk. Hypertoni delas vanlige i primær og sekundær hypertoni. Primær hypertoni kan bero på en rekke ulike faktorer som bidrar til å øke trykket. Sekundær hypertoni avhenger av en spesifikk bakenforliggende årsak, for eksempel en sykdom, en hormonrubbning eller en legemiddelbivirkning.

Hur vet man om man har høyt blodtrykk?

Det er enkelt å vite sikkert om du har høye blodtrykk er å måle trykk med en blodtrykksmätare. Det kan du gjøre på din vårdcentral eller på apotek som tilbyr blodtrykksmätning. Du kan også selv kjøpe en blodtrykksmätare å ha hjemme.

Hva er ondartet hypertoni?

Det er en ovanlig tillstånd når blodtrykket er mye høyt, undertrykk kan ofte være over 120 mmHg. I tillegg til høy blodtrykk har personene også andre skador, til eksempler på skador i blodkarlen, øyebottenforandringer og njursvikt.