Tourettes

SVENSK

Tourettes syndrom är plötsliga, ofrivilliga rörelser (motoriska tics) och ljud (vokala tics) hos barn. Ofta behöver Tourettes syndrom inte någon behandling, och ticsen brukar klinga av under tonåren. Om ticsen ger svåra besvär eller problem i vardagen finns det läkemedel och psykologisk behandling att testa.

Vad är Tourettes?

Tourettes syndrom kallas ibland bara Tourettes, och innebär att ditt barn har tics. Till exempel kan barnet blinka med ögonen upprepade gånger, rycka på axlarna eller säga opassande ord. Det är vanligt att barn har tics under en kortare period sin utveckling, men för att få diagnosen Tourettes krävs följande:

- att ditt barn har haft tics i minst ett år

- att det handlar om flera olika rörelsetics

- att det är minst ett ljudtics

- att ticsen har kommit i tät följd under minst tre månader i rad.

Tourettes är vanligare hos pojkar än hos flickor. Det vanligaste är att det uppstår runt fem års ålder och ökar fram till tolv års ålder, för att sedan klinga av. Det finns inget botemedel mot Tourettes syndrom, men det finns behandlingar om ticsen är väldigt besvärliga. I de fall Tourettes finns kvar livet ut, rör det sig oftast bara om minimala symtom.

Orsak till Tourettes

Forskarna har ännu inte benat ut vad Tourettes syndrom har för orsak. Troligen är det en kombination av ärftliga och miljörelaterade faktorer. Om du har en genetisk släkting som har eller har haft Tourettes syndrom, har du ökad risken för själv få sjukdomen.

Symtom vid Tourettes

Tourettes ger symtom i form av tics, som brukar delas in i fyra typer:

Enkla rörelsetics - till exempel att blinka, kasta med huvudet, göra en grimas eller rycka på axlarna. Ofta kan det se ut som en frivillig rörelse.

Enkla ljudtics - till exempel grymtningar, harklingar, hostningar eller smackningar.

Svåra rörelsetics - detta kan vara att röra vid andra på ett tvångsmässigt eller opassande sätt, att göra sexuella gester eller slå mot sin egen kropp.

Svåra ljudtics - till exempel att upprepa opassande ord eller att upprepa något andra säger.

Ticsen kan i många fall tryckas undan med stor koncentration. Ibland leder undantryckta tics till ett uppdämt flöde av tics när koncentrationen släpper, till exempel när ditt barn kommer hem från skolan. Ticsen kan också bli värre under perioder med ökad stress. Likaså kan tics bli värre när ditt barn är uppe i varv eller väldigt trött.

Vad kan jag göra själv?

När ett barn har Tourettes syndrom är det viktigt att alla i familjen förstår att det en sjukdom som barnet själv inte rår över. Det är också viktigt att informera förskola eller skola om detta. Att tjata, eller bli arg kan förvärra situationen.

I skolan kan barnet behöva fler pauser och en lugn arbetsmiljö. Prata gärna med ditt barns lärare om hur förutsättningarna för barnet kan anpassas på bästa sätt.

Behandling vid Tourettes

Ofta behövs inte någon behandling vid Tourettes. Ticsen brukar nå sin kulmen runt 12 års ålder, och sedan klinga av. Om ticsen påverkar ditt barn väldigt negativt, finns det olika KBT-behandlingar att pröva.

Habit reversal training innefattar:

medvetandeträning, som går ut på att barnet gör en motrörelse när det känner att ett tics är på gång

socialt stöd, oftast från förälder, som påminner om och bekräftar motrörelsen

avslappningsövningar (vid den utökade versionen av metoden).

Exponering vid responsprevention utgörs av:

- träning där barnet testar att stå emot sina tics längre och längre perioder

- exponering för tankar och situationer som triggar tics.

Det är vanligt att få behandling med läkemedel mot ADHD om barnet samtidigt har den diagnosen. I vissa fall prövas också antipsykotiska läkemedel.

Frågor och svar om Tourettes

Varför får man Tourettes?

Forskarna vet inte den exakta orsaken bakom Tourettes syndrom. Tourettes har kopplats till olika delar av hjärnan, inklusive ett område som kallas basala ganglierna, som hjälper till att kontrollera kroppsrörelser. Den här delen av hjärnan mognar under samma tidsperiod som Tourettes brukar ge symtom, alltså mellan cirka 5 och 12 års ålder.

Vad betyder Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom är en sjukdom som uppkommer hos barn, och som innebär att barnet under minst ett års tid har tics, varav flera är rörelsetics och minst ett är ofrivilliga ljud. Ticsen ska dessutom ha uppstått efter varandra, under minst tre månader i rad.

Varför heter det Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom namngavs av den franske neurologen Jean-Martin Charcot. Han uppkallade sjukdomen efter sin lärling, neurologen Georges Gilles de la Tourette, som 1884 var den första läkare som dokumenterat "tics-sjukans" typiska symtom hos nio av sina patienter.


NORSK

Tourettes syndrom er plutselige, ufrivillige bevegelser (motoriske tics) og lyder (vokale tics) hos barn. Tourettes syndrom krever ofte ingen behandling, og ticsene avtar vanligvis i ungdomsårene. Hvis ticsene gir alvorlig ubehag eller problemer i hverdagen, er det medikamenter og psykologisk behandling å prøve.

Hva er Tourettes?

Tourettes syndrom kalles noen ganger bare Tourettes, og betyr at barnet ditt har tics. For eksempel kan barnet blunke med øynene gjentatte ganger, trekke på skuldrene eller si upassende ord. Det er vanlig at barn har tics i en kortere periode under utviklingen, men for å få diagnosen Tourettes kreves følgende:

- at barnet ditt har hatt tics i minst ett år

- at det handler om flere ulike bevegelsesetikk

- at det er minst ett lydmerke

- at ticsene har kommet i tett rekkefølge i minst tre måneder på rad.

Tourettes er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. Det vanligste er at det oppstår rundt femårsalderen og øker til tolvårsalderen, for så å avta. Det finnes ingen kur mot Tourettes syndrom, men det finnes behandlinger hvis ticsene er svært plagsomme. I tilfeller der Tourettes blir liggende livet ut, er det vanligvis kun snakk om minimale symptomer.

Årsaken til Tourettes

Forskere har ennå ikke fastslått årsaken til Tourettes syndrom. Mest sannsynlig er det en kombinasjon av arvelige og miljømessige faktorer. Hvis du har en genetisk slektning som har eller har hatt Tourettes syndrom, har du økt risiko for å få sykdommen selv.

Symptomer på Tourettes

Tourettes forårsaker symptomer i form av tics, som vanligvis deles inn i fire typer:

Enkle bevegelses-tics - som å blunke, kaste hodet, grimasere eller trekke på skuldrene. Ofte kan det se ut som en frivillig bevegelse.

Enkle vokale tics - for eksempel grynting, kremting, hosting eller smelling.

Vanskelige bevegelses-tics - dette kan være å berøre andre på en tvangsmessig eller upassende måte, gjøre seksuelle bevegelser eller slå sin egen kropp.

Alvorlige vokale tics - for eksempel å gjenta upassende ord eller gjenta noe andre sier.

I mange tilfeller kan tic undertrykkes med stor konsentrasjon. Noen ganger fører undertrykte tics til en oppdemmet strøm av tics når konsentrasjonen faller, for eksempel når barnet ditt kommer hjem fra skolen. Tikkene kan også bli verre i perioder med økt stress. På samme måte kan tics bli verre når barnet ditt er oppe i runder eller er veldig sliten.

Hva kan jeg gjøre selv?

Når et barn har Tourettes syndrom er det viktig at alle i familien forstår at det er en sykdom som barnet selv ikke har kontroll over. Det er også viktig å informere førskolen eller skolen om dette. Å mase eller bli sint kan gjøre situasjonen verre.

På skolen kan barnet trenge flere pauser og et rolig arbeidsmiljø. Snakk gjerne med ditt barns lærer om hvordan forholdene for barnet kan tilpasses best mulig.

Behandling for Tourettes

Ofte er det ikke nødvendig med behandling for Tourettes. Ticsene topper seg vanligvis rundt 12-årsalderen, og avtar deretter. Hvis ticsene påvirker barnet ditt veldig negativt, finnes det ulike CBT-behandlinger å prøve.

Vaneopplæring inkluderer:

bevissthetstrening, som går ut på at barnet gjør en motbevegelse når det føler at et tic er i ferd med å oppstå

sosial støtte, vanligvis fra en forelder, som minner og bekrefter motbevegelsen

avspenningsøvelser (i den utvidede versjonen av metoden).

Eksponering under responsforebygging består av:

- trening hvor barnet prøver å motstå ticsene sine i lengre og lengre perioder

- eksponering for tanker og situasjoner som utløser tics.

Det er vanlig å få behandling med medisiner for ADHD dersom barnet også har den diagnosen. I noen tilfeller forsøkes også antipsykotiske legemidler.

Spørsmål og svar om Tourettes

Hvorfor får du Tourettes?

Forskere vet ikke den eksakte årsaken bak Tourettes syndrom. Tourettes har vært knyttet til forskjellige deler av hjernen, inkludert et område kalt basalgangliene, som hjelper til med å kontrollere kroppsbevegelser. Denne delen av hjernen modnes i løpet av samme tidsperiode som Tourettes vanligvis gir symptomer, dvs. mellom 5 og 12 år.

Hva betyr Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom er en sykdom som oppstår hos barn, og som gjør at barnet har tics i minst ett år, hvorav flere er bevegelsestics og minst en er ufrivillige lyder. Ticsene skal også ha oppstått etter hverandre, i minst tre måneder på rad.

Hvorfor kalles det Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom ble navngitt av den franske nevrologen Jean-Martin Charcot. Han oppkalte sykdommen etter lærlingen sin, nevrologen Georges Gilles de la Tourette, som i 1884 var den første legen som dokumenterte de typiske symptomene på «tic-sykdommen» hos ni av pasientene hans.