Folat/B9 vitamin

SVENSK

Folat finns i nästan all mat i mycket små mängder. Folat behövs för att bilda nya celler och röda blodkroppar. När cellbildningen ökar, till exempel då man växer eller är gravid, ökar behovet av folat.

Folat och folsyra är olika former av samma B-vitamin. Folat finns naturligt i mat medan folsyra är ett konstgjort framställt folat som används vid berikning och i kosttillskott.

Hur får vi i oss folat?

Mörkgröna bladgrönsaker och olika slag av kål, bönor, kikärtor, linser, frukt och bär är livsmedel som innehåller mycket folat. Även fullkornsprodukter, filmjölk och yoghurt innehåller förhållandevis mycket folat.

Hur mycket folat behöver vi?

Grupp/Ålder Rekommenderat intag per dag

Spädbarn 6-11 månader 50 mikrogram

Spädbarn och barn under 2 år 60 mikrogram

Barn 2-5 år 80 mikrogram

Barn 6-9 år 130 mikrogram

Barn 10-13 år 200 mikrogram

Ungdomar över 14 år och vuxna 300 mikrogram

Kvinnor i barnafödande ålder 400 mikrogram

Gravida och ammande 500 mikrogram

Många får i dag i sig för lite folat från maten. Under en graviditet är folat extra viktigt, och genom att ta folsyratillskott i god tid före graviditeten kan man minska antalet barn som föds med, eller foster som aborteras på grund av, ryggmärgsbråck.

Folatbrist

Brist på folat/folsyra ger blodbrist, det vill säga anemi, eftersom kroppen inte kan tillverka röda blodkroppar på rätt sätt. Om mamman har låga halter folat i blodet före och under de första veckorna i graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Låga folathalter ökar även risken för missfall.

Kan man få i sig för mycket folat eller folsyra?

Det finns ingen risk att få i sig för mycket folat genom att äta mycket folatrik mat. Däremot kan ett högt intag av folsyra, till exempel genom kosttillskott, maskera symtom som uppkommer av vitamin B12-brist. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har därför satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av folsyra till 1000 mikrogram per dag för vuxna.

Fördjupning:

Varför är folsyra/folat extra viktigt för personer som kan tänkas bli gravida?

Folsyra/folat behövs för att fostret ska utvecklas normalt. Under de första veckorna efter befruktningen bildas det tidiga anlaget till centrala nervsystemet, neuralröret, hos fostret. B-vitaminet folsyra/folat spelar en viktig roll för att neuralröret ska utvecklas normalt.

Om man har låga halter folat i blodet före och under de första veckorna i graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Flera studier visar att kosttillskott med folsyra kan minska risken för ryggmärgsbråck.

När under graviditeten bör man äta folsyra för att minska risken för att barnet får ryggmärgsbråck?

För att få effekt måste man börja cirka en månad före befruktningen. Efter vecka 12 har folsyra ingen effekt mot ryggmärgsbråck. Däremot är det viktigt att äta mat som är rik på folat under hela graviditeten. Det behövs för fostrets utveckling och mammans blodbildning.

De som äter mycket folatrika livsmedel, till exempel vegetarianer och veganer som äter stora mängder baljväxter, får i sig tillräckligt mycket folat via maten. För säkerhets skull rekommenderas ändå alla som planerar en graviditet att ta tillskott.

Hur många barn föds med ryggmärgsbråck i Sverige?

Risken för en person i Sverige att föda ett barn med ryggmärgsbråck är bland de lägsta i världen.

För närvarande föds årligen 15-25 barn i Sverige med ryggmärgsbråck. Omkring 50 foster med ryggmärgsbråck aborteras årligen efter upptäckt vid den rutinmässiga ultraljudsundersökning som erbjuds alla gravida kvinnor.

Hur mycket folat får svenska kvinnor i sig?

Kostundersökningar i Sverige tyder på att kvinnor i barnafödande ålder i genomsnitt får i sig runt 250 mikrogram folat per dag från vanlig mat. Därför rekommenderas alla som kan tänkas bli gravida att ta tillskott med folsyratabletter.

NORSK

Folat finnes i nesten alle matvarer i svært små mengder. Folat er nødvendig for å danne nye celler og røde blodceller. Når celledannelsen øker, for eksempel når du vokser eller er gravid, øker behovet for folat.

Folat og folsyre er forskjellige former for samme B-vitamin. Folat finnes naturlig i mat, mens folsyre er et kunstig produsert folat som brukes i berikelse og i kosttilskudd.

Hvordan får vi folat?

Mørkegrønne bladgrønnsaker og ulike typer kål, bønner, kikerter, linser, frukt og bær er matvarer som inneholder mye folat. Fullkornsprodukter, skummet melk og yoghurt inneholder også relativt mye folat.

Hvor mye folat trenger vi?

Gruppe/Alder Anbefalt inntak per dag

Spedbarn 6-11 måneder 50 mikrogram

Spedbarn og barn under 2 år 60 mikrogram

Barn 2-5 år 80 mikrogram

Barn 6-9 år 130 mikrogram

Barn 10-13 år 200 mikrogram

Unge over 14 og voksne 300 mikrogram

Kvinner i fertil alder 400 mikrogram

Gravid og ammende 500 mikrogram

Mange får i dag for lite folat fra mat. Under svangerskapet er folat spesielt viktig, og ved å ta folsyretilskudd i god tid før svangerskapet kan du redusere antall barn som fødes med, eller fostre som aborteres på grunn av ryggmargsbrokk.

Folatmangel

Mangel på folat/folsyre gir anemi, det vil si blodmangel, fordi kroppen ikke kan produsere røde blodlegemer ordentlig. Hvis mor har lave nivåer av folat i blodet før og under de første ukene av svangerskapet, øker risikoen for ryggmargsbrokk hos fosteret. Lave folatnivåer øker også risikoen for spontanabort.

Kan du få i deg for mye folat eller folsyre?

Det er ingen risiko for å få i seg for mye folat ved å spise mat rik på folat. Et høyt inntak av folsyre, for eksempel gjennom kosttilskudd, kan imidlertid maskere symptomer som oppstår fra vitamin B12-mangel. European Food Safety Authority, Efsa, har derfor satt en øvre grense for inntak (Tolerable Upper Intake Level, UL) av folsyre til 1000 mikrogram per dag for voksne.


Hvorfor er folsyre/folat spesielt viktig for personer som kan være gravide?

Folsyre/folat er nødvendig for at fosteret skal utvikle seg normalt. I løpet av de første ukene etter befruktning dannes den tidlige disposisjonen for sentralnervesystemet, nevralrøret, hos fosteret. B-vitaminet folsyre/folat spiller en viktig rolle i den normale utviklingen av nevralrøret.

Hvis du har lave nivåer av folat i blodet før og under de første ukene av svangerskapet, øker risikoen for ryggmargsbrokk hos fosteret. Flere studier viser at kosttilskudd med folsyre kan redusere risikoen for ryggmargsbrokk.

Når under svangerskapet bør du ta folsyre for å redusere risikoen for at babyen får ryggmargsbrokk?

For å få effekt må du starte omtrent en måned før unnfangelsen. Etter uke 12 har folsyre ingen effekt mot ryggmargsbrokk. Det er imidlertid viktig å spise mat rik på folat gjennom hele svangerskapet. Det er nødvendig for utviklingen av fosteret og mors bloddannelse.

De som spiser mat rik på folat, som vegetarianere og veganere som spiser store mengder belgfrukter, får i seg nok folat gjennom maten. For å være på den sikre siden anbefales det fortsatt at alle som planlegger en graviditet tar kosttilskudd.

Hvor mange barn blir født med ryggmargsbrokk i Sverige?

Risikoen for en person i Sverige for å føde et barn med ryggmargsbrokk er blant de laveste i verden.

For tiden blir det født 15-25 barn årlig i Sverige med ryggmargsbrokk. Rundt 50 fostre med ryggmargsbrokk aborteres årlig etter å ha blitt oppdaget under den rutinemessige ultralydundersøkelsen som tilbys alle gravide.

Hvor mye folat får svenske kvinner?

Kostholdsundersøkelser i Sverige indikerer at kvinner i fertil alder i gjennomsnitt får i seg rundt 250 mikrogram folat per dag fra vanlig mat. Derfor anbefales det at alle som kan bli gravide tar tilskudd med folsyretabletter.