Dysmorfofobi

Dysmorfofobi innebär att du upplever att ditt utseende är så pass fult eller konstigt att det begränsar ditt vardagliga liv. Den som lider av dysmorfofobi spenderar mycket tid varje dag åt att kontrollera och dölja sitt utseende och undviker ofta andra människor för att inte bli granskad. Dysmorfofobi kallas också för BDD, efter engelskans body dismorphic disorder. 

Orsak till dysmorfofobi

Orsaken till att vissa utvecklar dysmorfofobi är inte klarlagd, och sannolikt finns flera orsaker. Saker som kan ha betydelse är:

  • Vad du tror. Samhället är utseendefixerat och förmedlar en bild av att utseendet är viktigt. Det kan bidra till en osäkerhet att duga och räcka till, en osäkerhet som kan växa och bli ohanterbar.
  • Vad du lärt dig. Om du vuxit upp i en omgivning där utseendet varit mycket viktigt kan det ha gett en inlärd strävan efter att se orimligt perfekt ut.
  • Vad du varit med om. Om du blivit retad eller hånad för ditt utseende kan det ha påverkat din bild av dig själv på ett negativt sätt. Att vara med om sådana upplevelser under barndomen sätter ofta djupa spår som kan ta tid att läka.

Symtom på dysmorfofobi

Vanliga symtom vid dysmorfofobi är bland annat:

  • att tankar om saker du tycker är fult eller konstigt med ditt utseende tar upp mycket tid, minst en timme om dagen
  • att du har ångest eller känner dig nedstämd på grund av hur du ser ut
  • att du försöker dölja det ditt utseende med smink eller kläder
  • att du undviker speglar, eller ägnar mycket tid åt at se dig i spegeln
  • att du undviker att umgås med andra för att du inte vill bli granskad.

Personer med dysmorfofobi kan störa sig på en eller flera saker i sitt utseende. Det kan till exempel handla om kroppsbehåring (för lite alternativt för mycket), näsans form, hur huden ser ut eller kroppsformen.

Vad kan jag göra själv vid dysmorfofobi?

En viktig del är att söka vård så du kan få rätt hjälp och stöd. Du kan också bli hjälpt av att själv söka kunskap om dysmorfofobi. Försök att öppna upp och prata med personer i din närhet som du litar på och känner dig trygg med. Genom terapi kommer du också få hjälp att öva på att börja tänka och känna annorlunda.

Behandling vid dysmorfofobi

Syftet med behandlingen är att minska de ångestfyllda tankarna om ditt utseende och den inverkan de har på ditt liv. En viktig del av behandlingen är att du ska få kunskap och stöd. En annan viktig del är att du kommer att få träna på att göra de aktiviteter som du undvikit. Genom att på så vis ändra ditt beteende kommer symtomen gradvis minska och du kommer att må bättre. För många fungerar det bra med psykoterapi som behandling. Behandlingen kan också bestå av en kombination av psykoterapi och läkemedel.

När bör jag söka vård?

Om du tror att du eller en närstående har dysmorfofobi bör du söka vård.

Om du har stark ångest, tankar om att skada dig eller ta ditt liv ska du söka vård akut.Dysmorfofobi betyr at du føler at utseendet ditt er så stygt eller rart at det begrenser hverdagen din. Personen som lider av dysmorfofobi bruker mye tid hver dag på å kontrollere og skjule utseendet sitt og unngår ofte andre mennesker for å unngå å bli gransket. Dysmorfofobi kalles også BDD, etter den engelske body dysmorphic disorder.

Årsak til dysmorfofobi

Årsaken til at noen utvikler dysmorfofobi er ikke klarlagt, og det er sannsynligvis flere årsaker. Ting som kan ha betydning er:

Hva du synes. Samfunnet er utseendefiksert og formidler et bilde av at utseende er viktig. Det kan bidra til en usikkerhet rundt det å være god nok, en usikkerhet som kan vokse og bli uhåndterlig.

Hva du lærte. Hvis du vokste opp i et miljø hvor utseende var svært viktig, kan det ha gitt opphav til en innlært drivkraft til å se urimelig perfekt ut.

Det du har vært en del av. Hvis du har blitt ertet eller hånet for utseendet ditt, kan det ha påvirket selvbildet ditt på en negativ måte. Å være en del av slike opplevelser i barndommen etterlater ofte dype arr som kan ta tid å gro.

Symptomer på dysmorfofobi

Vanlige symptomer på dysmorfofobi inkluderer:

at tanker om ting du synes er stygge eller merkelige med utseendet ditt tar mye tid, minst en time om dagen

at du har angst eller føler deg deprimert på grunn av hvordan du ser ut

at du prøver å skjule utseendet ditt med sminke eller klær

at du unngår speil, eller bruker mye tid på å se deg selv i speilet

at du unngår sosial omgang med andre fordi du ikke ønsker å bli gransket.

Personer med dysmorfofobi kan bli plaget av en eller flere ting i utseendet. Dette kan for eksempel være kroppshår (for lite eller for mye), formen på nesen, hvordan huden ser ut eller kroppsformen.

Hva kan jeg gjøre selv med dysmorfofobi?

En viktig del er å søke omsorg slik at du kan få riktig hjelp og støtte. Du kan også få hjelp ved selv å søke kunnskap om dysmorfofobi. Prøv å åpne opp og snakk med folk nær deg som du stoler på og føler deg trygg med. Gjennom terapi får du også hjelp til å trene på å begynne å tenke og føle annerledes.

Behandling for dysmorfofobi

Målet med behandlingen er å redusere de angstfylte tankene rundt ditt utseende og påvirkningen de har på livet ditt. En viktig del av behandlingen er at du skal få kunnskap og støtte. En annen viktig del er at du får øve deg på de aktivitetene du unngikk. Ved å endre atferden din på denne måten vil symptomene gradvis avta og du vil føle deg bedre. For mange fungerer psykoterapi godt som behandling. Behandling kan også bestå av en kombinasjon av psykoterapi og medisiner.

Når bør jeg søke omsorg?

Hvis du tror at du eller en du er glad i har dysmorfofobi, bør du søke behandling.

Hvis du har sterk angst, tanker om å skade deg selv eller ta livet ditt, bør du søke akutt hjelp.