Sexavhengighet/Sexberoende

Sexberoende, eller sexmissbruk, innebär att din inställning till sex har övergått från att vara något njutbart till något tvångsmässigt. Tankar och handlingar som kretsar kring sex kan då ta upp orimligt mycket tid och du kan inte stoppa dig själv, utan gör saker trots att det får negativa följder för dig själv, din psykiska hälsa och andra. 

Vad är sexberoende?

Sexberoende kallas ibland för sexmissbruk och innebär att tankar och handlingar kring sex har blivit ett problematiskt beteende som påverkar ens vardag negativt. Det kan handla om att onanera överdrivet mycket, köpa sex eller att ha många partners på ett sätt som blir tvångsmässigt. Du kan inte stoppa dig själv från att göra saker, trots att det får negativa följder. Sex har då gått från att vara något lustfyllt och hälsosamt som ger njutning till att vara något destruktivt - ett slags beroende.

Vad är porrberoende?

Porrberoende är ett ord som ibland används när beteendet kring porr har blivit ett problem för en själv. Det kan handla om att lägga orimligt mycket tid och uppmärksamhet på porr, eller att porr påverkar ens liv och förmåga att ha sunda relationer på ett negativt sätt.

Symtom på sexberoende

Tecken på att du kan ha ett destruktivt beteende kring sex eller porr är

  • att du tänker på sex eller porr nästan hela tiden.
  • att sex eller porr har blivit så viktigt att det kommer före allt annat, oavsett konsekvenserna.
  • att du inte kan låta bli att ha sex, eller se på porr, och sedan känner skam och ångest.
  • att du använder sex eller porr för att fly från obehagliga tankar och känslor.
  • att du tvångsmässigt ger efter för drifter oavsett följderna, till exempel att du kan få könssjukdomar, smitta din partner, förstöra relationer, få problem på jobbet eller få påföljder av olagliga handlingar.
  • att du har svårt att få till sunda och varaktiga relationer.

Vad kan jag göra själv?

Här är tips på saker du kan göra själv:

  • Kartlägg dina vanor. Identifiera situationer, tankar och känslor som kan trigga igång beteendet du vill ändra.
  • Alternativa strategier. Om du använder sex eller porr för att fly från obehag, försök hitta andra strategier. Detta är något du kan få hjälp med av en psykolog eller psykoterapeut.
  • Försvåra för beteendet. Minska tillgången till porr, sexsidor och annat som möjliggör beteendet du vill ändra.
  • Sök hjälp. Det kan vara svårt att förändra beteendet på egen hand, vänta inte för länge med att söka hjälp.

Sexavhengighet

Sexavhengighet, eller sexmisbruk, betyr at holdningen din til sex har endret seg fra noe lystbetont til noe tvangsmessig. Tanker og handlinger som kretser rundt sex kan da ta uforholdsmessig lang tid og du kan ikke stoppe deg selv, men gjøre ting selv om det har negative konsekvenser for deg selv, din mentale helse og andre.

Hva er sexavhengighet?

Sexavhengighet kalles noen ganger sexmisbruk og betyr at tanker og handlinger rundt sex er blitt en problematisk atferd som påvirker ens hverdag negativt. Det kan innebære å onanere for mye, kjøpe sex eller ha mange partnere på en måte som blir tvangsmessig. Du kan ikke stoppe deg selv fra å gjøre ting, selv om det har negative konsekvenser. Sex har da gått fra å være noe lyst og sunt som gir nytelse til å være noe destruktivt - en slags avhengighet.

Hva er pornoavhengighet?

Pornoavhengighet er et ord som noen ganger brukes når oppførselen rundt porno har blitt et problem for en selv. Det kan handle om å bruke urimelig mye tid og oppmerksomhet på porno, eller at porno påvirker ens liv og evne til å ha sunne forhold på en negativ måte.

Symptomer på sexavhengighet

Tegn på at du kan ha destruktiv oppførsel rundt sex eller porno er

at du tenker på sex eller porno nesten hele tiden.

at sex eller porno har blitt så viktig at det går foran alt annet, uavhengig av konsekvensene.

at du ikke kan la være å ha sex, eller se på porno, og deretter føle skam og angst.

at du bruker sex eller porno for å flykte fra ubehagelige tanker og følelser.

at du tvangsmessig gir etter for oppfordringer uavhengig av konsekvensene, for eksempel at du kan få kjønnssykdommer, smitte partneren din, ødelegge forhold, få problemer på jobben eller bli straffet for ulovlige handlinger.

at du har problemer med å etablere sunne og varige relasjoner.

Hva kan jeg gjøre selv?

Her er tips om ting du kan gjøre selv:

Kartlegg vanene dine. Identifiser situasjoner, tanker og følelser som kan trigge atferden du ønsker å endre.

Alternative strategier. Hvis du bruker sex eller porno for å unngå ubehag, prøv å finne andre strategier. Dette er noe du kan få hjelp til av psykolog eller psykoterapeut.

Gjør atferden vanskeligere. Reduser tilgangen til porno, sexsider og andre ting som muliggjør atferden du ønsker å endre.

Søk hjelp. Det kan være vanskelig å endre atferd på egenhånd, så ikke vent for lenge med å søke hjelp.