Anemi (Blodbrist)

Svensk

Anemi är när du har för få röda blodkroppar, så att blodet inte kan transportera tillräckligt mycket syre till kroppens vävnader. Anemi kallas också blodbrist. Sjukdomen har många olika former, som alla har sin specifika orsak. Vissa typer av anemi kan du undvika genom att se till att du får i dig alla viktiga mineraler och vitaminer.

Vad är anemi?

Syret i blodet transporteras i de röda blodkropparna. Om du har för få röda blodkroppar kan blodet inte transportera tillräckligt mycket syre till vävnaderna. Detta kan göra dig trött och svag. Det finns många olika former av anemi, som var och en har sin egen orsak. En vanlig orsak till anemi är blödning. Ibland vet du inte om att du blöder, till exempel om du blöder från magsäcken eller tarmen. Då kan ett lågt blodvärde vara första tecknet på att något inte står rätt till i mag-tarm-kanalen. Andra former av anemi beror på att kroppen inte kan tillverka röda blodkroppar, eller förstör dem snabbare än de kan produceras.

Vad är järnbristanemi?

En av de allra vanligaste formerna av anemi är järnbristanemi. Hemoglobin är det ämne som binder syret inuti de röda blodkropparna, och kroppen behöver järn för att tillverka hemoglobin. Järnbristanemi är vanligt hos kvinnor - studier har visat att 7-8 % av kvinnor i västvärlden lider av järnbristanemi. En betydande orsak är att kvinnor förlorar mycket järn genom mensen. Järnbrist är extra vanligt hos gravida, och gravida behöver ofta äta järntillskott.

Vad är vitaminbristanemi?

Kroppen behöver vitamin B12 och vitamin B9 (som också kallas folsyra) för att tillverka de röda blodkropparna. Vitamin B12-brist-anemi kan uppkomma om din kost innehåller för lite vitamin B12, som främst finns i kött, ägg och mjölk. Folsyrebrist-anemi kan uppkomma om din kost innehåller för lite folsyra, som finns i till exempel bönor, gröna bladgrönsaker, kål och bär. Om du är eller försöker bli gravid är det extra viktigt att äta folsyra, eftersom folsyrebrist kan ge missbildningar hos fostret.

Vad är perniciös anemi?

Perniciös anemi uppstår när du har brist på ett ämne som kallas intrinsic factor. Det är ett ämne som produceras i magen och som behövs för att kunna ta upp vitamin B12 från tarmen. Vitamin B12 behövs i sin tur för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar. Om de celler som producerar intrinsic factor förstörs, till exempel av immunförsvaret eller av en långvarig bakterieinfektion, kan perniciös anemi uppstå.

Vitamin B12-bristanemi kan också uppstå om tunntarmen inte kan absorbera vitamin B12 av andra skäl, till exempel om du har genomgått en operation i magen eller om du har en tarmsjukdom, som Crohns sjukdom eller celiaki. Samtliga B12-brist-anemier behandlas med B12 i tablettform.

Vad är aplastisk anemi?

Aplastisk anemi är ett tillstånd då din kropp slutar producera tillräckligt med nya röda blodkroppar. Detta kan göra dig trött, känsligare för infektioner och att du blöder lättare. Aplastisk anemi kan orsakas av infektioner, autoimmuna reaktioner, giftiga kemikalier och vissa läkemedel. Aplastisk anemi är sällsynt, men kan komma i alla åldrar. Behandling mot aplastisk anemi kan vara till exempel läkemedel, blodtransfusion eller benmärgstransplantation.

Vad är hemolytisk anemi?

Hemolytisk anemi är ett samlingsnamn på sjukdomar som alla har det gemensamt att de röda blodkropparna förstörs snabbare än vad benmärgen kan producera dem. En hemolytisk anemi kan vara medfödd, men den kan också utvecklas senare i livet. Hemolytisk anemi som utvecklas senare i livet kan bero på:

 • infektion
 • läkemedel
 • cancersjukdomar
 • autoimmuna sjukdomar
 • inopererade mekaniska hjärtklaffar, som fysiskt förstör de röda blodkropparna
 • en reaktion på blodtransfusion

Vad är sicklecellanemi?

Sicklecellanemi är en ärftlig form av hemolytisk anemi. De röda blodkropparna ser normalt ut ungefär som torkade aprikoser, men hos en person med sicklecellanemi ser de ibland ut som halvmånar. Detta gör att de röda blodkropparna blir mer känsliga och förstörs lättare, vilket ger upphov till en ständig brist på röda blodkroppar. Sicklecellanemi är mest utbrett i områden där malaria är vanligt, det vill säga Mellanöstern, Afrika, Indien och länderna runt Medelhavet. Sicklecellanemi ger visst skydd mot de allvarligaste formerna av malaria.

Vad är thalassemi?

Thalassemi är en ärftlig anemi som har flera olika typer. De lättaste typerna ger inga symtom alls, medan de allra allvarligaste kan kräva blodtransfusion. Sjukdomen är mest utbredd runt Medelhavet, Mellanöstern, Afrika, Indien och Sydostasien. Studier har visat att även thalassemi kan ge ett visst skydd mot malaria.

Vad är sekundär anemi?

Sekundär anemi är när en annan sjukdom hämmar produktionen av röda blodkroppar. Vanliga sjukdomar som orsakar sekundär anemi är cancersjukdomar, njursvikt, diabetes, inflammatoriska sjukdomar (som reumatism och inflammatoriska sjukdomar) och infektioner.

Symtom på anemi

Ofta ger blodbrist symtom i form av trötthet, svaghet och blekhet. Hos personer med mörk hudfärg syns blekhet bäst kring läppar, tandkött och naglar.

Andra symtom som anemi kan ge är:

 • huvudvärk
 • oregelbundna hjärtslag
 • andfåddhet
 • yrsel
 • bröstsmärta
 • kalla händer och fötter

Vad kan jag göra själv?

Järnbristanemi och vitaminbristanemi kan du försöka motverka genom att äta en balanserad, varierad kost med mycket grönsaker, fullkornsprodukter, frukt, bönor och nötter. Om du är osäker på ifall du får i dig tillräckligt mycket järn, folsyra och B12 med kosten kan du komplettera genom ett kosttillskott med dessa ämnen. Om du är vegetarian eller vegan är det extra viktigt att du äter kosttillskott med B12 för att undvika B12-brist.

Behandling vid anemi

Målet med behandlingen är att se till att mängden röda blodkroppar ökar. Behandlingen vid anemi anpassas beroende på orsaken, och kan vara allt från att ta kosttillskott till kirurgi. En vanlig orsak till anemi är järnbrist, och då kan du få järntabletter utskrivet av din läkare.

Frågor och svar om anemi
Varför får man blodbrist?

Blodbrist uppkommer när blodet innehåller för få röda blodkroppar. Det finns många olika orsaker till blodbrist. Du kan till exempel få blodbrist av järnbrist, vitaminbrist, inflammatoriska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, benmärgssjukdomar, cancer och ärftliga sjukdomar.

Kan blodbrist bero på cancer?

Cancer i benmärgen hämmar produktionen av röda blodkroppar, och kan på så sätt ge blodbrist. Cancer i tjock- och ändtarm kan ge blödning, och därmed blodbrist. Även andra former av cancer kan ge så kallad sekundär anemi, eftersom de hämmar produktionen av röda blodkroppar indirekt.

Varför drabbas kvinnor och vegetarianer oftare av blodbrist?

Kvinnor drabbas ofta av järnbristanemi på grund av att de tappar mycket blod genom mensen. Vegetarianer, och framför allt veganer, drabbas ofta av B12-brist-anemi eftersom vitamin B12 finns främst i kött, ägg och mjölk. Det är därför viktigt att du äter ett kosttillskott med B12 om du är vegetarian eller vegan.


Norsk

Anemi er nær du har for å få røde blodkropper, så at blodet ikke kan transportere mye syre til kroppens vävnader. Anemi kalles også blodbrist. Sjukdomen har mange forskjellige tidligere, som alle har sin spesifikke årsak. Noen typer av anemi kan unngå å se til at du får i dig alle viktige mineraler og vitaminer.

Hva er anemi?

Syret i blodet transporteras i de röda blodkropparna. Om du har for å få røde blodkropper kan blodet ikke transporteres mye syre til vävnaderna. Dette kan gjøre deg sliten og svak. Det finnes mange forskjellige tidligere av anemi, som var og har sin egen årsak. En vanlig årsak til anemi er blödning. Noen ganger vet du ikke om å du blöder, til eksempel om du blöder fra magsäcken eller tarmen. Da kan ett lite blodvärde vara det første tecknet på att noe intet står rett till i mag-tarm-kanalen. Andre tidligere av anemi beror på at kroppen ikke kan produsere røde blodkropper, eller først de raskere enn de kan produseres.

Hva er jernbristanemi?

En av de aller vanligaste formene av anemi er järnbristanemi. Hemoglobin er det stoffet som bindemiddel for røde blodkropper, og kroppen trenger å produsere hemoglobin. Järnbristanemi är vanligt hos kvinner - studier har visat att 7-8 % av kvinner i västvärlden lider av järnbristanemi. En årsak er at kvinner taper mye av mennesker. Järnbrist er ekstra vanlig hos gravid, og gravid trenger ofte å spise järntillskott.

Hva er vitaminbristanemi?

Kroppen trenger vitamin B12 og vitamin B9 (som også kalles folsyra) for å produsere røde blodkropper. Vitamin B12-brist-anemi kan komme opp i kostholdet for lite vitamin B12, som hovedsakelig finnes i kött, egg og melk. Folsyrebrist-anemi kan oppkomma om din kost inneholder lite folsyra, som finnes i eksempler på bönor, grønn bladgrönsaker, kål og bär. Om du er eller blir gravid er det ekstra viktig å spise folsyra, siden folsyrebrist kan bli missbildet hos fostret.

Hva er perniciös anemi?

Perniciös anemi oppstår når du har brist på et emne som kalles intrinsic factor. Det er et emne som produseres i magen og som trengs for å kunne oppta vitamin B12 fra tarmen. Vitamin B12 er nødvendig for at kroppen skal kunne produsere røde blodkropper. For celler som produserer en indre faktor først, til eksempler på immunforsvar eller en langvarig bakterieinfeksjon, kan perniciös anemi oppstå.

Vitamin B12-bristanemi kan også oppstå om tunntarmen ikke kan absorbere vitamin B12 av andre grunner, til eksempel på at du har gått gjennom en operasjon i magen eller om du har en tarmsykdom, som Crohns sykdom eller celiaki. Samtliga B12-brist-anemier behandles med B12 i tablettform.

Hva er aplastisk anemi?

Aplastisk anemi er et tilstand når din kropp slutter å produsere med nye røde blodkropper. Dette kan gjøre deg anstrengt, følsom for infeksjoner og bli lettere. Aplastisk anemi kan forårsake infeksjoner, autoimmune reaksjoner, giftige kjemikalier og visse medisiner. Aplastisk anemi er sällsynt, men kan komma i alla åldrar. Behandling av aplastisk anemi kan være til eksempler på legemidler, blodtransfusjon eller benmärgstransplantasjon.

Hva er hemolytisk anemi?

Hemolytisk anemi er et samlingsnamn på sykdom som alle har det felles at de røde blodkroppene først er raske enn hva benmærgen kan produsere dem. En hemolytisk anemi kan være medfodd, men den kan også utvikles senere i livet. Hemolytisk anemi som utvikles senere i livet kan bero på:

- infeksjon

- läkemedel

- kreftsykdom

- autoimmun sykdom

- inopererade mekaniska hjärtklaffar, som fysisk førstör de röda blodkropparna

- en reaksjon på blodtransfusjon

Hva er sicklecellanemi?

Sicklecellanemi er en erftlig form av hemolytisk anemi. De røde blodkroppene ser vanligvis ut omtrent som tørkede aprikoser, men som en person med sicklecellanemi ser de iblandt som halvmånar. Dette gjør at de røde blodkroppene blir mer følsomme og forstørs lettere, noe som gir opphov til en ständig brist på røde blodkropper. Sicklecellanemi er mest utbrett i områdene der malaria er vanlig, det vil si Mellanöstern, Afrika, India og landene rundt Medelhavet. Sicklecellane gir viss beskyttelse mot alvorlige former for malaria.

Hva er thalassemi?

Thalassemi er en erftlig anemi som har flere forskjellige typer. De lettaste typene gir ingen symptomer, mens de aller alvorligste kan kreve blodtransfusjon. Sjukdomen er mest utbredd rundt Medelhavet, Mellanöstern, Afrika, Indien og Sydostasien. Studier har vist at også thalassemi kan få et visst beskyttelse mot malaria.

Hva er sekundær anemi?

Sekundär anemi er nær en annen sykdom hämmar produksjonen av røde blodkropper. Vanlig sykdom som forårsaker sekundær anemi er kreftsykdom, sykdom, diabetes, inflammatorisk sykdom (som reumatisme og inflammatorisk sykdom) og infeksjoner.

Symptom på anemi

Ofte gir blodbrist symtom i form av slitenhet, svakhet og blekhet. Hos personer med hudfarge syns blekhet best kring läppar, tandkött och naglar.

Andre symtom som anemi kan være:

- huvudvärk

- oregelbundna hjerteslag

- andfåddhet

- yrsel

- brystsmärta

- kalla händer och fötter

Hva kan jag gjøre selv?

Järnbristanemi og vitaminbristanemi kan du forsøke motverka gjennom å spise en balansert, varierende kost med mye grønnsaker, fullkornsprodukter, frukt, bönor og nötter. Om du er trygg på ifall du får mye jern, folsyra og B12 med kostnadene kan du supplere med et kosttilskudd med disse stoffene. Om du er vegetarianer eller vegansk er det ekstra viktig at du får en kosttilskudd med B12 for å unngå B12-brist.

Behandling vid anemi

Målet med behandlingen er å se til mengden røde blodkropper øker. Behandlingen ved anemi tilpasses avhengig av årsaken, og kan være alt fra å ta kosttilskudd til kirurgi. En vanlig årsak till anemi er järnbrist, og då kan du få järntabletter utskrivet av din läkare.


Frågor og svar om anemi

Hvorfor får man blodbrist?

Blodbrist oppkommer når blodet inneholder for å få röda blodkroppar. Det finnes mange forskjellige årsaker til blodbrist. Du kan for eksempel få blodbrist av jernbrist, vitaminbrist, inflammatorisk sykdom, autoimmun sykdom, benmærgssykdom, kreft og erftlig sykdom.

Kan blodbrist bero på kreft?

Cancer i benmärgen hämmar produksjonen av røde blodkropper, og kan på så vis bli blodbrist. Kreft i tykk- og ändtarm kan bli blodig, og dermed blodbrist. Også andre tidligere av kreft kan bli kalt sekundär anemi, eftersom de hämma produksjonen av røde blodkropper direkte.

Hvorfor rammes kvinner og vegetarianere ofte av blodbrist?

Kvinnor rammes ofte av järnbristanemi på grunn av at de tappar mye blod genom mennesker. Vegetarisk, og fremfor alt veganer, drabbas ofte av B12-brist-anemi fordi vitamin B12 finnes hovedsakelig i kött, ägg og melk. Det er viktig at du spiser en kosttilskudd med B12 om du er vegetarianer eller veganer.