Endokardit

SVENSK

Endokardit är en livshotande inflammation i den hinna som täcker insidan av hjärtats kamrar, endokardiet. Det beror oftast på en infektion orsakad av bakterier eller svamp som spridit sig från en annan del av kroppen via blodet. Det är vanligt att infektionen sitter i hjärtklaffarna, så kallad hjärtklaffsinfektion.

Orsak till endokardit

Endokardit är ofta kopplat till blodförgiftning, då bakterier eller andra smittämnen kommit in i blodet. Bakterierna kan då nå hjärtat och få fäste, till exempel vid skadade hjärtklaffar.

De flesta som drabbas av endokardit är äldre och/eller har problem med hjärtat sedan tidigare. Det kan till exempel vara personer med hjärtklaffsproblem, medfödda hjärtfel eller personer som har opererat in konstgjorda hjärtklaffar eller pacemaker. En annan grupp som har högre risk för endokardit är personer som injicerar droger, eftersom bakterier från huden kan ta sig in i blodet i samband med injektionerna.

Reumatisk feber är en immunreaktion som kommer efter en halsinfektion med streptokocker. Reaktionen kan ge skador på många vävnader och organ, bland annat hjärtklaffarna. Sjukdomen är numera ovanlig i Sverige men förekommer i utvecklingsländer. Personer som haft reumatisk feber löper högre risk att få endokardit.

Bakterier kan också komma in i blodet vid tandingrepp, och därför är det vanligt att personer som har högre risk för endokardit får antibiotika i förebyggande syfte inför tandläkarbesök.

Symtom på endokardit

Symtomen kan komma snabbt eller långsamt, beroende på vad som ligger bakom.

Endokardit kan ge symtom som till exempel:

 • feber (vanligaste symtomet)
 • frossa
 • trötthet
 • muskel och ledvärk
 • nattliga svettningar
 • andfåddhet
 • svullna fötter, ben eller mage
 • blod i urinen
 • viktnedgång utan orsak

Vad kan jag göra själv?

Här är tips på saker du kan göra själv för att förebygga endokardit:

 • God tandvård. Borsta tänderna ofta och använd tandtråd så att tandköttet mår bra. Det minskar risken för att blodförgiftning uppstår.
 • Använd inte droger. Injektion av droger innebär en risk för att få in bakterier i blodet.

Behandling vid endokardit

I de flesta fall kan infektionen behandlas med antibiotika. Du behöver ligga på sjukhus och få antibiotika intravenöst, det vill säga med spruta direkt i blodet. Ibland kan kirurgi vara nödvändigt.


NORSK

Endokarditt er en livstruende betennelse i membranen som dekker innsiden av hjertekamrene, endokardiet. Det skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av bakterier eller sopp som har spredt seg fra en annen del av kroppen via blodet. Det er vanlig at infeksjonen sitter i hjerteklaffene, såkalt hjerteklaffinfeksjon.

Årsak til endokarditt

Endokarditt er ofte knyttet til blodforgiftning, når bakterier eller andre smittestoffer har kommet inn i blodet. Bakteriene kan da nå hjertet og ta tak, for eksempel med ødelagte hjerteklaffer.

De fleste som lider av endokarditt er eldre og/eller har problemer med hjertet tidligere. Det kan for eksempel være personer med hjerteklaffproblemer, medfødte hjertefeil eller personer som har fått operert kunstige hjerteklaffer eller pacemakere. En annen gruppe som har høyere risiko for endokarditt er personer som injiserer medikamenter, fordi bakterier fra huden kan komme inn i blodet i forbindelse med injeksjonene.

Revmatisk feber er en immunreaksjon som kommer etter en streptokokkinfeksjon. Reaksjonen kan forårsake skade på mange vev og organer, inkludert hjerteklaffene. Sykdommen er nå uvanlig i Sverige, men forekommer i utviklingsland. Personer som har hatt revmatisk feber har høyere risiko for å få endokarditt.

Bakterier kan også komme inn i blodet under tannprosedyrer, og derfor er det vanlig at personer som har høyere risiko for endokarditt får antibiotika i forebyggende formål før tannlegebesøk.

Symptomer på endokarditt

Symptomene kan komme raskt eller sakte, avhengig av hva som ligger bak.

Endokarditt kan forårsake symptomer som:

- feber (vanligste symptom)

- overunne seg

- utmattelse

- muskel- og leddsmerter

- nattesvette

- kortpustethet

- hovne føtter, ben eller mage

- blod i urinen

- uforklarlig vekttap

Hva kan jeg gjøre selv?

Her er tips om ting du kan gjøre selv for å forhindre endokarditt:

- God tannpleie. Puss tennene ofte og bruk tanntråd for å holde tannkjøttet sunt. Det reduserer risikoen for blodforgiftning.

- Ikke bruk narkotika. Injeksjon av legemidler innebærer en risiko for å få bakterier inn i blodet.

- Behandling for endokarditt

I de fleste tilfeller kan infeksjonen behandles med antibiotika. Du må være på sykehus og få antibiotika intravenøst, det vil si med sprøyte direkte i blodet. Noen ganger kan kirurgi være nødvendig.