Hypotyreos

Hypotyreos innebär att du har för lite sköldkörtelhormon. Det är mycket vanligt, och i tidiga stadier ger det inga eller vaga symtom, till exempel trötthet och frusenhet. Utan behandling kan hypotyreos ge fler symtom, till exempel övervikt, ledvärk och svårigheter att få barn. Det finns bra behandling mot hypotyreos.

Vad är en sköldkörtel?

Sköldkörteln är en fjärilsformad körtel som sitter i halsen, precis under struphuvudet och utmed sidorna på framsidan av luftstrupen. Sköldkörteln producerar viktiga hormoner, tyroxin (T4) och trijodotyronin (T3), som påverkar nästan alla kroppens funktioner. Tyroxin, T4, är ett så kallat prohormon, förstadium till den aktiva formen av hormonet T3.
Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen, och det är viktigt att den fungerar för att vi ska må bra. Sköldkörtelhormon behövs för normal tillväxt, för att kunna förbränna fett, för att få tillräcklig med energi i kroppen och för att göra oss varma.

Orsaker till hypotyreos

Hypotyreos beror på att sköldkörteln har försämrad funktion. Hypo kommer från grekiska och betyder under, det vill säga en underfunktion. Tyreoidea är den medicinska termen för sköldkörteln.

Hypotyreos kan bero på flera saker:

 • Kronisk inflammation i sköldkörteln. En vanlig orsak till hypotyreos som beror på så kallad autoimmunitet, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar bildat antikroppar som angriper och förstör sköldkörteln. Det kan göra att sköldkörteln blir större, och kallas då för Hashimotos sjukdom.
 • Operation för förstorad sköldkörtel. Vid förstorad sköldkörtel, struma, kan en del eller hela sköldkörteln behöva opereras bort. Det gäller till exempel när förstoringen beror på cancer, eller om den förstorade körteln trycker mot luftstrupen. Det kan sen leda till brist på sköldkörtelhormon.
 • Behandling för hypertyreos. Behandling av för höga sköldkörtelhormoner kan leda till att det istället blir för låga nivåer.
 • Strålbehandling runt halsen kan ge upphov till hypotyreos.
 • Graviditet och klimakteriet. Hormonella förändringar i kroppen under eller efter en graviditet alternativt i samband med klimakteriet kan påverka sköldkörtelns hormonproduktion.
 • Jodbrist. Jod är en viktig beståndsdel i sköldkörtelhormon, och vid brist på jod kan sköldkörteln inte producera hormon. Det är en ovanlig anledning till hypotyreos i Sverige.
 • Medfödd hypotyreos. Barn kan födas med en underfunktion i sköldkörteln. Det är också en ovanlig anledning, men förekommer.
 • Sjukdom i hypofysen. Hypofysen är en körtel i hjärnan som har många viktiga funktioner i kroppen, bland annat att stimulera sköldkörteln att producera hormon.

Symtom på hypotyreos

Symtomen varierar beroende på om hormonnivåerna bara är lätt sänkta, eller mycket låga. Det är vanligt att symtomen kommer smygande under lång tid, ofta flera år. Hypotyreos är vanligast hos medelålders eller äldre kvinnor, men vem som helst kan drabbas. Till en början är det vanligt att få milda symtom, och många tänker att det beror på att de blivit äldre. Hypotyreos kan ge symtom tidigt i förloppet i form av:

 • utmattning och trötthet
 • mindre ork, tung känsla i kroppen
 • frusenhet
 • koncentrationssvårigheter och tröghet
 • lätt viktökning
 • större sömnbehov

Med tiden när ämnesomsättningen sjunkit ytterligare kan det komma tydligare symtom från olika delar av kroppen, till exempel:

 • nedstämdhet eller depression
 • svårigheter att ta initiativ
 • minnessvårigheter
 • yrsel
 • heshet
 • muskelvärk, ömhet och stelhet
 • smärta och svullnad i leder
 • förstoppning
 • håravfall, torrt hår
 • tunna naglar
 • torr och kall hud
 • svullet ansikte
 • oregelbundna och kraftiga menstruationer
 • långsam hjärtrytm
 • förstorad sköldkörtel
 • svårigheter att få barn
 • anemi
 • sänkt aptit

Vad kan jag göra själv?

Tänk på att välja salt som är berikat med jod. Det är särskilt viktigt när du ammar eller är gravid.