Bukkehornkløver/

Fenugreek

Trigonella foenum-graecum

Bukkehornkløver er en av de eldste medisinplantene vi kjenner til.   Urten ble av mange ansett for et universalmiddel som kunne brukes mot alt fra bronkieproblemer, tuberkulose og gikt til generelle kroppssmerter, opphovna kjertler, hudproblemer og liten sexlyst.

fenugreek
fenugreek

Bukkehornkløver som medisin ved diabetes

I India har frø av bukkehornkløver i lange tider blitt brukt til behandling av diabetes. Mange studier har vist en blodsukkersenkende virkning av ulike bukkehornfrøekstrakter som ble brukt på kaniner, rotter og hunder. Både i laboratorieforsøk og kliniske forsøk med personer med type 1 eller type 2 diabetes har bukkehornfrø vist seg å kunne senke blodsukkeret. Dette er gode nyheter for alle som har en bukspyttkjertel som ikke skiller ut naturlig insulin (type 1 diabetes) og for alle som lider av at kroppsvevet ikke er i stand til å bruke insulinet effektivt nok til å omdanne karbohydrater og sukker (type 2 diabetes).

Forskere ved det nasjonale indiske ernæringsinstituttet gjorde nylig forsøk med å gi malte frø av bukkehornkløver til insulinavhengige diabetikere. Det fastende blodsukkernivået deres falt, glukose-toleransen bedret seg og blodkolesterolet gikk ned. Forskerne konkluderte med at malte frø av bukkehornkløver kunne være et nyttig middel mot sukkersyke. En klinisk studie i India fant at relativt store doser med bukkehornfrø (25 g daglig) senket blodsukkerverdiene hos personer med type 2 diabetes, mens man i en annen studie av ikkeinsulinavhengige diabetikere som ble gitt bukkehornfrø i en dose på 2,5 g to ganger daglig, viste signifikant reduksjon i deltagernes blodsukkerverdier. I en annen undersøkelse fant man at utskillelsen av glukose i urinen sank med 54 % etter at en gruppe mennesker med type 1 diabetes begynte å ta 50 g av avfettet bukkehornfrøpulver to ganger daglig. Deres fastende blodsukker, LDL kolesterol og triglyserider i blodet sank også betydelig.

En kolesterolsenkende urt

I tillegg til sin blodsukkersenkende virkning, er det vist ved forsøk både med dyr og mennesker at bukkehornkløver kan redusere mengden av det dårlige kolesterolet i blodet. I et forsøk hvor man brukte rotter, fant man at ved å gi en ekstrakt av bukkehornkløver i en måned, ble blodkolesterolverdiene redusert med omkring 25 %. En nylig utført studie som involverte 60 ikke-insulinavhengige diabetikere viste at frø av bukkehornkløver signifikant senket nivåene av serum kolesterol med 14 % i løpet av 24 uker. En annen studie utført med diabetespasienter viste at bukkehornfrø senket nivåene av LDL kolesterol (det dårlige kolesterolet). I denne studien varte reduksjonen av LDL kolesterol også etter at man sluttet å innta frøene. Kliniske studier utført i India har funnet at bukkehornkløver senker verdiene av LDL kolesterol uten å påvirke HDL kolesterolet (de gode kolesterolet).

Bruk av bukkehornkløver kan gi mange helsegevinster, men bidrar til en interessant bivirkning, nemlig en karriaktig lukt av kroppen og pusten. Tyrkiske kvinner drikker mye te av bukkehornkløver, ikke bare for å få vakre kroppsformer og på den måten gjøre seg selv tiltrekkende, men også for å søte opp pusten og kroppslukten. 

Som en seksuell forynger har bukkehorn fremdeles en utbredt bruk, særlig blant tyrkiske kvinner som spiser en blanding av knuste bukkehornfrø og honning for å bli mer feminine og sexy. Man mener at urten også har en gunstig virkning på de mannlige kjønnsorganene.

Østrogen er viktig for å bevare fuktigheten i skjeden, er bukkehorn under disse omstendigheter et utmerket middel.

I Kina anbefales bukkehornkløver mot impotens hos menn. Dette kan skyldes urtens evne til å senke blodkolesterolverdiene, noe som bedrer blodsirkulasjonen i kroppen, særlig til kjønnsorganene. Mange menn som lider av impotens eller seksuell underaktivitet er funnet å ha for lave verdier av vitamin A.

Bukkehornkløver kan brukes mot hetetokter og depresjoner i overgangsalderen. Frøene er en verdifull kilde til vitaminer og mineraler, særlig kalsium, stoffer som er svært viktige etter overgangsalderen.

Bladene av bukkehornkløver er en fremragende kilde til stoffet cholin, og de grønne delene av urten er derfor verdt å spise for personer med demensproblemer.

Fenugreek

Effekter på testosteronnivåer hos menn.

En av de vanligste grunnene til at menn bruker bukkehornkløvertilskudd er å øke testosteronet.

Noen studier har funnet at det har gunstige effekter, inkludert økt libido.

I en studie førte inntak av 300 milligram (mg) bukkehornkløver to ganger daglig i 8 uker til betydelige økninger i testosteronnivået hos menn kombinert med styrketrening.

Deltakerne opplevde også en reduksjon i kroppsfett sammenlignet med en kontrollgruppe, uten noen reduksjon i muskelstyrke.

I en annen eldre 6-ukers studie tok 30 menn et supplement med 600 mg bukkehornkløverekstrakt - sammen med magnesium, sink og vitamin B6 - for å vurdere endringer i seksuell funksjon og libido. De fleste deltakerne rapporterte økt styrke og forbedret seksuell funksjon.

Fenugreek på PubMed