Sepsis-Blodförgiftning

Sepsis kallades förr blodförgiftning, och är en infektion som påverkar hela kroppen. Det är ett allvarligt tillstånd som kan vara livshotande. Vid symtom på sepsis är det viktigt att söka vård genast.!

Vad är sepsis?

Sepsis är ett tillstånd som kan bli livshotande. Det är en följd av en infektion någonstans i kroppen, som immunförsvaret reagerat på. Vid sepsis har den här försvarsreaktionen kommit i obalans, så att kroppens egna organ skadas. Det leder till att flera av kroppens livsviktiga börjar fungera sämre.

Orsaker till sepsis

Vilken infektion som helst kan leda till sepsis, men det är ovanligt att det händer. Men ibland kan även lindriga infektioner utvecklas till sepsis.

Tillståndet är vanligare vid infektioner i:

 • lungorna, till exempel lunginflammation
 • njurar eller urinblåsa
 • blodet
 • sår eller brännskador

Riskfaktorer för sepsis

Det finns flera faktorer som ökar risken att drabbas av sepsis, till exempel:

 • hög ålder och/eller allvarlig sjukdom
 • försvagat immunsystem
 • diabetes
 • kronisk lever eller njursjukdom
 • att nyligen ha vistats på sjukhus
 • att ha eller nyligen haft en kateter, subkutan venport eller annat föremål som satts in i kroppen

Symtom på sepsis

Sepsis kan ge symtom som kommer plötsligt. I många fall är det personer som varit inneliggande på sjukhus, eller nyligen varit det, som drabbas.

Symtom på sepsis kan vara:

 • att du känner dig mycket sjuk
 • att du har eller har haft feber och frossa
 • att du blir förvirrad eller okontaktbar
 • att du har svårt att andas
 • att du kräks eller har diarré
 • att blodtrycket sjunker kraftigt, vilket kan få till följd att det känns som hjärtat börjar slå väldigt fort
 • att du inte orkar stå eller gå

Behandling vid sepsis

Det är avgörande att upptäcka sepsis snabbt, och omgående få behandling. De flesta behöver bli inlagda på sjukhus under en tid, tills infektionen är under kontroll.

Behandlingen omfattar:

 • Antibiotika, vid sepsis ges behandling i form av antibiotika intravenös, det vill säga direkt i blodet. Efter ett tag kan behandlingen fortsätta med behandling i tablettform.
 • Intravenös vätska.
 • Läkemedel, till exempel läkemedel som hjälper till att öka blodtrycket, dämpa immunsystemet och stabilisera blodsockret.

Det kan också behövas syrgas för att förbättra syresättningen. Det kan behövas kirurgi för att till exempel tömma ut varbölder eller ta bort infekterad vävnad.

Frågor och svar om sepsis

Några frågor och svar kring sepsis och blodförgiftning.

Vad betyder sepsis?

Sepsis kommer från det gammalgrekiska ordet för förruttnelse. Det är en medicinsk term för ett allvarligt tillstånd då hela kroppen har påverkats av en infektion, och där kroppens försvarsreaktion gett upphov till skador på egna organ och vävnader.

Vad är blodförgiftning?

Förut kallades sepsis för blodförgiftning, men det begreppet används inte längre eftersom det anses missvisande. Det låter som att problemet är att blodet blivit förgiftat, till exempel att det kommit in bakterier i blodet. Även om det kan förekomma bakterier i blodet vid sepsis är det inte det som skapar allvarliga problem, utan den reaktion som gör att stora organ börjar svikta.

Hur ser blodförgiftning ut?

Förr trodde många att mörka streck i huden var ett tecken på blodförgiftning, det stämmer inte.