SIBO

SIBO står för small intestinal bacterial overgrowth, eller på svenska bakteriell överväxt i tunntarmen. Tillståndet är sannolikt vanligt men fortfarande till viss del kontroversiellt och dåligt förstått. SIBO kan sannolikt ha stor inverkan på din hälsa vilket inte är konstigt då tunntarmen är en helt central del av både matsmältningen och immunförsvaret. Fungerar inte tunntarmen som den ska kommer problem att uppstå i andra delar av kroppen också. 


Hur ser en frisk tunntarm ut?

Tunntarmen bindersamman magsäcken och tjocktarmen och är vanligen ca fem meter lång. Här sker en stor del av mineral-, vitamin- och näringsupptag samt fortsatt nedbrytning av mat och ett visst vattenupptag. Tunntarmen är också viktig för immunförsvaret och innehåller en stor mängd lymfvävnad där det finns vita blodkroppar. Det uppskattas att ca 70 % av kroppens immunförsvar finns i tunntarmens lymfvävnad vilken kallas "Gut Associated Lympoid Tissue" (GALT) på vetenskapligt språk.

Det finns normalt en viss mängd bakterier i tunntarmen som utför viktiga funktioner. Bland annat hjälper bakterierna till att motverka infektioner från andra bakterier och svamp, underlättar upptaget av vissa näringsämnen och bidrar till normala tarmrörelser. Det är dock mycket färre bakterier i tunntarmen jämfört med tjocktarmen. Tunntarmen innehåller ca 10 000 bakterier/ml vätska medan tjocktarmen innehåller minst 1000 000 000/ml vätska. Typer och fördelning mellan olika typer av bakterier är också annorlunda mellan tunntarm och tjocktarm.

Vad orsakar SIBO?

SIBO orsakas av att icke-patogena bakterier ("snälla bakterier" som normalt inte orsakar sjukdom) växer till och koloniserar tunntarmen, där de ej ska vara. Bakterierna kan komma antingen från tjocktarmen, föda, munflora eller från tunntarmen (där det normalt finns en mindre mängd bakterier som kan växa till under vissa förhållanden). Tunntarmen är en central del av matsmältningssystemet och är viktig för att bland annat bryta ner och absorbera fett, protein och kolhydrater samt för att absorbera flertalet vitaminer och mineraler, dessa funktioner kan störas vid SIBO och ger därigenom upphov till symptom. SIBO definieras som att det finns ett ökat antal bakterier i tunntarmen samt att dessa mer liknar de i tjocktarmen än de i tunntarmen. Vissa drar gränsen för SIBO vid fler än 100 000 bakterier/ml vätska (i tunntarmen), det vill säga tio gånger mer än vad som är normalt men ingen exakt gräns finns.

Vad är symtomen för SIBO?

De vanligaste direkta symptomen hos patienter med SIBO är:

 • uppsvälld mage

 • buksmärtor

 • diarre

 • förstoppning

 • omväxlande diarre/förstoppning

 • födoämnesintoleranser

 • "läckande tarm"

 • gastroesophageal reflux disease (GERD)

 • illamående

 • tidig fyllnadskänsla vid matintag

 • utmattning

 • hjärndimma

 • ångest/oro

 • depression

 • näringsbrister

 • undervikt (i svåra fall)

Tillståndet yttrar sig dock väldigt olika hos olika individer och symptombilden kan skilja sig kraftigt åt. Det forskas i dagsläget mycket på SIBO och det finns forskning som pekar på samband mellan SIBO och en stor mängd olika sjukdomar. Gör din egen research genom att skriva in "SIBO and (valfri sjukdom)" på PubMed och se vad du hittar.

Det är dock i många fall oklart huruvida SIBO bidrar till sjukdomens utveckling eller om sjukdomen i sig bidrar till SIBO och mer forskning krävs. Kliniskt upplever dock många patienter en markant förbättring efter lyckad SIBO-behandling.

Hur uppkommer symtomen för SIBO?

SIBO leder till symptom främst genom ett tre mekanismer:

 • Bakterierna skadar tarmväggen, vilket leder till bl. a malabsorption av näringsämnen och vitaminer samt läckande tarm ("leaky gut").

 • Bakterierna äter upp delar av värdens föda vilket bl.a. leder till gasbildning (genom fermentering) och näringsbrister.

 • Underliggande orsaker till SIBO vilket kan vara flertalet mekanismer (t.ex. dålig tarmmotilitet, strukturella skillnader i tarmen och låg magsyra). Huruvida dessa ska ses som en del av SIBO eller inte kan diskuteras men i denna text väljer vi att ta med dem.

Den skada bakterierna orsakar på tarmväggen kan leda till malabsorption av protein, kolhydrater och fett. Malabsorptionen yttrar sig främst som steatorré (fett i avföringen), näringsbrister i form av: A,D,E,K-vitaminbrist, omega-3 brist, B12-brist, järnbrist samt i vissa allvarligare fall lågt albumin till följd av proteinmalabsorbtion. Järnbristen och/eller B12-bristen kan i sin tur leda till anemi (blodbrist) och symptom från denna. Detta är anledningen till att patienter med SIBO ofta har vitaminbrister av ovanstående vitaminer trots ett tillräckligt dietärt intag och/eller supplementation. Malabsorptionen leder även till att vissa med SIBO kan ha svårt att gå upp i vikt men tillståndet kan sannolikt också bidra till övervikt i vissa fall.

De kolhydrater som ej absorberas på grund av skador på tarmväggen eller för tidig bakterieexponering fermenteras istället av bakterier och bildar gas. Gasbildningen är den mekanism som ger majoriteten av de gastrointestinala symptom som ses vid SIBO och bidrar ofta till en IBS-liknande bild eller till utveckling av IBS. Vissa forskare tror att SIBO är den underliggande orsaken till IBS och det finns helt klart en stark korrelation mellan de båda tillstånden samt flertalet överlappande symptom.

Vad för slags gas som bildas beror på vilken typ av bakterier som koloniserar tunntarmen. De två vanligaste typerna är metan och vätgas och ofta skiljer man på metan-SIBO och vätgas-SIBO. Man kan även ha en kombination av de båda. Det finns även de bakterier som bildar vätesulfid (hydrogen sulfide) vilket är ytterligare problematiskt då denna gas (i skrivande stund) endast kan mätas i utandningstest i USA.