B-6 vitamin

SVENSK

Vitamin B6, även kallat pyridoxin, är nödvändigt för proteinomsättningen och har betydelse för exempelvis nervernas funktion.

Hur får vi i oss vitamin B6?

Högst halter av vitamin B6 finns i animaliska livsmedel som kött, fågel, korv, ägg och mjölkprodukter. Men även potatis, spannmål, bär och matbröd är goda källor till vitamin B6.

För den som inte äter mjölkprodukter är det viktigt att hitta en annan källa till vitamin B6. Vitamin B6 finns i till exempel frukostflingor av fullkorn, fullkornsbröd, potatis, baljväxter, gröna bladgrönsaker, frukt, bär, mandel, vetegroddar och sesamfrön.

Hur mycket vitamin B6 behöver vi?

Behovet av vitamin B6 varierar med bland annat ålder och kön.

Grupp/Ålder Rekommenderat intag per dag

Spädbarn 6-11 månader 0,4 milligram

Spädbarn 12-23 månader 0,5 milligram

Barn 2-5 år 0,7 milligram

Barn 6-9 år 1,0 milligram

Flickor 10-13 år 1,1 milligram

Pojkar 10-13 år 1,3 milligram

Kvinnor 14-30 år 1,3 milligram

Kvinnor över 31 år 1,2 milligram

Män 1,6 milligram

Gravida 1,5 milligram

Ammande 1,6 milligram

Brist på vitamin B6

Brist som beror på att man fått i sig för lite genom maten är mycket ovanligt, eftersom vitaminet finns i nästan allt vi äter. Symptom på vitamin B6-brist är hudförändringar runt mun, näsa och ögon, kramper och anemi, alltså blodbrist.

Kan man få i sig för mycket vitamin B6?

Ett högt intag av vitamin B6 under lång tid, månader eller år, kan vara skadligt. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av vitamin B6 till 25 milligram per dag för vuxna.

NORSK

Vitamin B6, også kalt pyridoksin, er nødvendig for proteinomsetningen og er viktig for for eksempel nervenes funksjon.

Hvordan får vi vitamin B6?

De høyeste nivåene av vitamin B6 finnes i animalsk mat som kjøtt, fjærfe, pølser, egg og melkeprodukter. Men poteter, frokostblandinger, bær og brød er også gode kilder til vitamin B6.

For de som ikke spiser meieriprodukter er det viktig å finne en annen kilde til vitamin B6. Vitamin B6 finnes i for eksempel fullkornsfrokostblandinger, grovt brød, poteter, belgfrukter, grønne bladgrønnsaker, frukt, bær, mandler, hvetekim og sesamfrø.

Hvor mye vitamin B6 trenger vi?

Behovet for vitamin B6 varierer med blant annet alder og kjønn.

Gruppe/Alder Anbefalt inntak per dag

Spedbarn 6-11 måneder 0,4 milligram

Spedbarn 12-23 måneder 0,5 milligram

Barn 2-5 år 0,7 milligram

Barn 6-9 år 1,0 milligram

Jenter 10-13 år 1,1 milligram

Gutter 10-13 år 1,3 milligram

Kvinner 14-30 år 1,3 milligram

Kvinner over 31 år 1,2 milligram

Menn 1,6 milligram

Gravid 1,5 milligram

Amming 1,6 milligram

Mangel på vitamin B6

Mangel på grunn av å ikke få i seg nok gjennom maten er svært sjelden, da vitaminet finnes i nesten alt vi spiser. Symptomer på vitamin B6-mangel er hudforandringer rundt munn, nese og øyne, kramper og anemi, dvs. blodmangel.

Kan du få i deg for mye vitamin B6?

Et høyt inntak av vitamin B6 over lang tid, måneder eller år, kan være skadelig. European Food Safety Authority, Efsa, har satt en øvre grense for inntak (Tolerable Upper Intake Level, UL) av vitamin B6 til 25 milligram per dag for voksne.