Bulimi

Bulimi är självsvält varvat med hetsätning, det vill säga att du äter väldigt mycket mat på en gång. Hetsätningen följs av handlingar för att förhindra viktuppgång, som kräkningar, överdriven träning eller intag av laxermedel.  

Orsak till bulimi

Det finns ingen enskild orsak till att en person utvecklar bulimi, eller bulimia nervosa som det heter inom vården. Både biologiska, psykologiska och kulturella faktorer spelar in:

 • Ångest, impulsivitet och känslomässig instabilitet är vanligare hos personer med bulimi än i resten av befolkningen.
 • Osunda kroppsideal i samhället kan påverka.
 • Svåra psykiska händelser såsom mobbning, övergrepp eller förlust av någon som står dig nära kan utlösa sjukdomen.

Symtom på bulimi

Bulimi innebär att du svälter dig själv, men ibland också tappar kontrollen över ditt ätande och hetsäter. Efteråt får du ofta ångest och skuldkänslor över allt du ätit och känner ett behov av att kompensera hetsätandet med till exempel överdriven träning, självframkallade kräkningar, fasta eller intag av laxermedel. Andra symtom på bulimi är:

 • ständiga tankar på vikt och mat
 • skuld- och skamkänslor
 • förstoppning
 • magont
 • halsbränna
 • sömnsvårigheter
 • koncentrationssvårigheter
 • tandskador
 • ärr på knogar och handrygg
 • svullna spottkörtlar

Det finns många likheter mellan bulimi och anorexi. Det är vanligt att ha en blandad form av ätstörning, med inslag av både bulimi och anorexi.

Behandling vid bulimi

Bulimi kräver behandling. De flesta blir hjälpta genom behandling med psykoterapi. Det finns flera olika former av psykoterapi som används för att behandla ätstörningar. Kognitiv beteendeterapi fungerar bra för de flesta. För yngre personer är ofta familjen involverad i behandlingen i något som kallas för familjeterapi.

Ibland behövs behandling för samtidig depression, då kan samtalsterapin kompletteras med antidepressiva läkemedel. I behandlingen ingår också besök till tandläkare som kan bedöma och åtgärda eventuella skador på tänderna.

Frågor och svar om bulimi

Några frågor och svar kring bulimi.

Jag tror jag har bulimi, finns det något test som kan visa om jag har det?

Nej, det finns inget enkelt test som kan säga om du har bulimi eller inte. Diagnosen ställs av en läkare och psykolog efter att du berättat om dina symtom.

Varför får man bulimi?

Det finns ingen enskild orsak till att någon utvecklar bulimi. Både yttre faktorer, som utseendeideal i samhället, och inre faktorer, som hur du mår och vad du varit med om, spelar in. Till exempel kan sjukdomen utlösas av negativa livshändelser som mobbning, övergrepp eller att du förlorar någon som står dig nära.

Om jag har bulimi, vad händer i kroppen då?

Om bulimia nervosa pågår länge kan sjukdomen ge kroppsliga skador, som till exempel:

 • störningar i kroppens saltbalans som kan påverka hjärtrytmen
 • sår i matstrupen och magsäcken
 • frätskador på tänderna
 • svullnad av spottkörtlarna
 • bristsjukdomar