Multe-Hjortron

Rubus chamaemorus L.

Her i landet er det bare bærene som har vært anvendt, primært som mat, men i eldre tider ble de også brukt som medisin mot skjørbuk. Røtter, stilker og blad har i Nord-Amerika vært brukt medisinsk.

INNHOLDSSTOFFER
Mineraler og vitaminer, særlig vitamin C, men også en del A-vitaminer. 


Hva ble molte brukt mot?

Vikingene visste at multer forhindret skjørbuk, og James Lind skjønte at sitrusfrukter kunne forebygge skjørbuk. Men både multer og sitrusfrukters betydning ble glemt, og på slutten av 1800-tallet ble skjørbuk betraktet som en forgiftning av bedervet mat.

Er multer sunt?

Multene er fylt av små steiner, og derfor er de rike på kostfiber. I frøene er det også en del vitamin E. For øvrig er multene rike på vitamin C, og en kilde til B-vitaminet folat. 

Er det antioksidanter i multer?

De primære forbindelser av interesse i multen er vitamin C og ellagotanniner, som har høy konsentrasjon av ellaginsyre. Ellaginsyre, et diettfenol, er lovende som antikarsinogen, antimutagen og antioksidant. På grunn av det høye nivået av ellaginsyre i multe kan denne frukten være et verdifullt kosttilskudd. 

Bruk av molte i folkemedisinen

I folkemedisinen har molter i uminnelige tider vært brukt mot skjørbuk. Selv om man i gamle dager ikke kjente til vitamin C og dets virkning, visste folk at hvis man spiste molte kunne man unngå å bli angrepet av skjørbuk. Sjøfolkene hadde gjerne med seg noen tønner molte når de skulle foreta lange seilaser. Skjørbuk er en mangelsykdom som oppstår når kroppen får for lite vitamin C, og kan i verste fall være dødelig. Særlig i Nord-Norge, hvor det var lite frukt og grønnsaker å få tak i gjennom vinteren, var skjørbuk en vanlig sykdom til langt ut på 1800-tallet. 

Molte har et relativt stort innhold av vitamin C. Mengde vitamin C i molte ligger på ca. 80 mg pr. 100 g,
Molte har et relativt stort innhold av vitamin C. Mengde vitamin C i molte ligger på ca. 80 mg pr. 100 g,