MUIRA PUAMA

Ptychopetalum olacoides


Svensk

EGENSKAPER OCH EFFEKTER

Afrodisiakum, stärkt (balanserar och stärker många av kroppens funktioner), centralnervsstimulerande, nervstillande, hjärtstärkande, blodtryckssänkande, aptitstimulerande, matsmältning, kolesterolsänkande, sammandragande (sammandragande), stresslindrande, antidepressivt medel , smärtlindrande och antioxidant effekt.

KAN ANVÄNDAS FÖR FÖLJANDE HÄLSOSTÖRNINGAR

Sexuella obalanser som bristande sexlust, impotens och frigiditet. Dessutom för dålig matsmältning, tarmsjukdomar, diarré, dysenteri, inälvsmask, oregelbunden eller utebliven menstruation, skallighet, förlamning, halsont (som ett gurgel), reumatism, artrit, nervsmärta, poliomyelit och depression.

Traditionell användning av muira puama

Muira puama har en lång tradition inom brasiliansk folkmedicin (särskilt bland infödda stammar) som ett afrodisiakum och som ett botemedel mot sexuell impotens och frigiditet. Ett botemedel mot impotens innebär ibland att man badar underlivet i ett starkt avkok av trädets bark och ved. Växten har även använts som tonic för det centrala nervsystemet, för att behandla inälvsmask, diarré, dysenteri, akut poliomyelit, kronisk reumatism och oregelbunden menstruation. Traditionell användning av örten inkluderar också att stimulera aptiten och förbättra matsmältningen. Externt har muira puama använts för reumatiska leder och förlamade muskler.


Norsk

Muira puama, også kalt Marapuamam, Marapama, Potenholz eller potenstre, er et søramerikansk plantemedisin fra ulike arter i familien Olacaceae sensu lato, spesielt fra slekten Ptychopetalum. Den vokser i Amazonas regnskog og har blitt brukt som en generell styrkende og sies å være veldig bra for mannlig potens.

EGENSKAPER OG VIRKNING
Afrodisiakum, styrkede (balanserer og styrker mange av kroppens funksjoner), sentralnervestimulerende, nerveberoligende, hjertestyrkende, blodtrykksenkende, appetittstimulerende, fordøyelsesfremmende, kolesterolsenkende, astringerende (sammentrekkende), stressdempende, antidepressiv, smertestillende og antioksidantvirkning.

KAN BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER 
Seksuelle ubalanser som manglende sexlyst, impotens og frigiditet. Videre ved dårlig fordøyelse, tarmforstyrrelser, diaré, dysenteri, innvollsorm, uregelmessig eller manglende menstruasjon, skallethet, lammelser, dårlig hals (som gurglemiddel), revmatisme, leddbetennelser, nervesmerter, poliomyelitt og depresjoner. 

Tradisjonell bruk av muira puama

Muira puama har en lang tradisjon i brasiliansk folkemedisin (særlig blant innfødte stammer) som et afrodisiakum og som et middel mot seksuell impotens og frigiditet. En kur mot impotens omfatter noen ganger at man skal bade kjønnsorganet i et sterkt avkok av treets bark og ved. Planten har også blitt brukt som et styrkemiddel for sentralnervesystemet, til å behandle innvollsorm, diaré, dysenteri, akutt poliomyelitt, kronisk revmatisme og uregelmessig menstruasjon. Tradisjonell anvendelse av urten omfatter også stimulering av appetitten og bedring av fordøyelsen. Utvortes er muira puama blitt brukt på revmatiske ledd og lammede muskler.


Muira Puama forskning & artikler på PubMed/ninfo