Spelberoende

Spilleavhengighet

Spelberoende kallas också för hasardspelsyndrom och är något som orsakat lidande hos människor i många tusen år. När spel om pengar sker på ett sätt som går ut över livet i övrigt - relationer, ekonomi och jobb - kan det handla om ett beroende. Det finns bra hjälp att få.

Orsaker till spelberoende

Exakt vad som orsakar ett spelberoende är inte känt. Som vid andra typer av beroenden beror det sannolikt på en kombination av flera saker: biologiska faktorer, ärftliga faktorer och faktorer i omgivningen.

Symtom på spelberoende

Tecken på att du kan vara spelberoende är bland annat:

 • Att du ständigt tänker på spelande och hur du ska få pengar till ditt spelande
 • Att du behöver spela om allt större summor för att känna spänning
 • Att du känner dig irriterad och rastlös om du försöker dra ner på spelandet
 • Att du använder spelandet som ett sätt att lindra symtom som skam, ångest eller nedstämdhet
 • Att du försöker få tillbaka pengar du förlorat genom att spela mer
 • Att du ljuger för din omgivning om omfattningen av ditt spelande
 • Att du spelar på ett sätt som går ut över relationer, skola/arbete och din ekonomi
 • Att du har stulit eller lurat till dig pengar för att kunna spela

De flesta som spelar då och då bestämmer en gräns eller nivå för hur mycket pengar de får göra av med. När den är uppnådd slutar de. Personer med spelberoende har inte den typen av kontroll över sitt spelande, utan fortsätter spela på ett sätt som blir destruktivt. Det kallas ofta för ett spelmissbruk.

Personer med spelberoende kan ha perioder då de spelar mindre eller inte alls. Men utan behandling blir dessa perioder sällan bestående. Därför bör du söka vård om du misstänker att du är spelberoende, det finns hjälp att få.

Riskfaktorer för spelberoende

Det finns saker som ökar risken för att utveckla spelberoende, här är några exempel:

 • Att någon närstående, vän eller familjemedlem, har problem med spel.
 • Personlighetsdrag som att du gillar tävlingar, är impulsiv, lätt blir rastlös eller uttråkad.
 • Att börja spela i yngre ålder.
 • Andra problem som drogmissbruk, depression, adhd eller ångest.

Vad kan jag göra själv?

Det finns saker du själv kan göra för att öka chansen att lyckas med behandlingen för ditt spelberoende.

 • Försvåra spelandet. Gör åtgärder så att det inte går att spela. Du kan till exempel använda tjänsten spelpaus.se eller de tjänster som Svenska Spel och ATG erbjuder. Om det inte hjälper kan du plocka undan dator och mobil under en period.
 • Lär dig om spelberoende. Kunskap kan göra det lättare att förstå och hålla dig till din behandlingsplan. Lär dig dina egna triggers för att vilja spela, och försök att undvika dessa situationer och sammanhang.
 • Be om hjälp. Om det är dagar då du har svårt att hålla dig ifrån spel, be om hjälp av närstående så att ni tillsammans kan hitta annat att fokusera på.

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet kalles også spillesyndrom og er noe som har forårsaket lidelse hos mennesker i mange tusen år. Når gambling om penger foregår på en måte som påvirker livet generelt - forhold, økonomi og jobb - kan det være en avhengighet. Det er god hjelp å få.

Årsaker til spilleavhengighet

Nøyaktig hva som forårsaker en spilleavhengighet er ikke kjent. Som med andre typer avhengighet, skyldes det sannsynligvis en kombinasjon av flere ting: biologiske faktorer, arvelige faktorer og miljøfaktorer.

Symptomer på spilleavhengighet

Tegn på at du kan være avhengig av gambling inkluderer:

At du hele tiden tenker på gambling og hvordan du kan få penger til gamblingen din.

At du må satse på stadig større summer for å føle spenning.

At du føler deg irritert og rastløs hvis du prøver å kutte ned på spillingen.

At du bruker pengespill som en måte å lindre symptomer som skam, angst eller depresjon.

At du prøver å få tilbake penger du tapte ved å spille mer.

At du lyver til de rundt deg om omfanget av pengespillet ditt.

At du gambler på en måte som overskrider forhold, skole/arbeid og din økonomi.

At du har stjålet eller lurt deg selv for penger for å spille.

De fleste som spiller setter av og til en grense eller nivå for hvor mye penger de kan skille seg med. Når den er nådd, stopper de. Personer med spilleavhengighet har ikke den typen kontroll over pengespillet sitt, men fortsetter å spille på en måte som blir destruktiv. Det kalles ofte en spilleavhengighet.

Personer med spilleavhengighet kan ha perioder hvor de spiller mindre eller ikke i det hele tatt. Men uten behandling blir disse periodene sjelden permanente. Derfor bør du søke behandling dersom du mistenker at du er spilleavhengig, det finnes hjelp å få.

Risikofaktorer for spilleavhengighet

Det er ting som øker risikoen for å utvikle spilleavhengighet, her er noen eksempler:

At en slektning, venn eller familiemedlem har et problem med pengespill.

Personlighetstrekk som å være konkurransedyktig, impulsiv, rastløs eller lett kjede seg.

Å begynne å spille i yngre alder.

Andre problemer som rusmisbruk, depresjon, ADHD eller angst.

Hva kan jeg gjøre selv?

Det er ting du kan gjøre selv for å øke sjansene for å lykkes i behandling for din spilleavhengighet.

Gjør spillet vanskeligere. Ta skritt for å forhindre lek. Du kan for eksempel bruke tjenesten spelpaus.se eller tjenestene som tilbys av Svenska Spel og ATG. Hjelper ikke det, kan du legge bort datamaskinen og mobilen en periode.

Lær om spilleavhengighet. Kunnskap kan gjøre det lettere å forstå og holde seg til behandlingsplanen din. Lær dine egne triggere for å ville gamble, og prøv å unngå disse situasjonene og kontekstene.

Be om hjelp. Hvis det er dager hvor du synes det er vanskelig å holde deg unna gambling, be om hjelp fra dine nærmeste slik at dere sammen kan finne noe annet å fokusere på.