Epi-EMF

Ingrediensliste: 

Blæretang (Fucus vesiculosus), 

Brendenælde ekstrakt (Urtica dioica L.),

Spirulina (Arthrospira platensis),

Tørret ekstrakt af (fermenteret byggræs,

(Hordeum vulgare L.), fermenteret brændenælde

(Urtica dioica L.), Zygosaccharomyses rouxii, lactobacillus

delbrueckii), 

Hydroxy-propylmethylcellulose


Vi blir stadig mer utsatt for elektromagnetisk påvirkning fra høyspentledninger, pc-er, klokkeradioer, trådløse nettverk, husalarmer, mobiltelefoner og "babycallere". Mens ekspertene strides om hvor skadelig slik påvirkning eventuelt er, tar noen i bruk "føre var" prinsippet og beskytter seg her og nå. 


Denne boka er en bevissamling med forklaringer om helse- og miljøskader fra menneskeskapt mikrobølget stråling. Den sammenfatter hva forskningen har å fortelle oss, og er i samsvar med dagens kunnskap. Den tegner et bilde som står i skrikende kontrast til hva næringen og våre strålevern myndigheter hevder om helse- og miljørisiko knyttet til innføringen av 5G og bruken av dagens trådløse teknologier.


Fordi det ikke helt kan utelukkes en sammenheng med bruk av mobiltelefon og kreft, er et enkelt føre-var-tips å bruke håndfriutstyr.


Symptomer

  • Tretthet, utmattelse og mangel på energi.
  • Søvnproblemer og rastløshet.
  • Hjertebank.
  • Muskel- og leddsmerter,
  • Konsentrasjonsproblemer og hukommelsesvansker.
  • Vannlatingstrang.
  • Svimmelhet.
  • Øresus.

220 internasjonale forskere appelerte til WHO og FN der de krevde strakstiltak - særlig mht. barn og gravide - og langt strengere grenseverdier.

«En lang rekke nyere vitenskapelige publikasjoner har vist at EMF påvirker levende organismer ved nivåer langt under de fleste internasjonale og nasjonale retningslinjer. Effektene omfatter økt kreftrisiko, cellulært stress, økning i mengden med skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer i reproduksjonssystemet, lærings- og hukommelsessvikt, nevrologiske lidelser, og negative effekter på menneskers generelle trivsel. Skadene er heller ikke begrenset til mennesker, da vårt kunnskapsgrunnlag i økende grad viser skadevirkninger også for plante- og dyrelivet.»

Forskernes uttalelser støttes av funn gjort i mange tusen fagfellevurderte studier, både nye og eldre. Også flere internasjonale legeappeller samt organisasjoner for europeiske miljømedisinere har kommet med tilsvarende advarsler. 


El-overfølsomhet

El-overfølsomhet gir ubehag når de rammede opplever at de blir syke av elektromagnetisk stråling. Men det er ingen faktisk sammenheng eller diagnose, og tilstanden faller inn i kategorien medisinsk uforklarte plager og symptomer


Artikkel av Sverre Paaske
Artikkel av Sverre Paaske

Andre reagerer

I de senere årene har mange land valgt å innføre føre-var-tiltak, spesielt for å beskytte barn mot økt eksponering i skole og barnehage, etter råd fra eksperter på feltet. Lengst har Frankrike gått, med forbud mot WiFi i barnehager og prioritering av kablet nett i skoler. Israel og deler av Italia fulgte nylig etter. Liknende lovforslag står på trappene f.eks. i Argentina og Polen. Det russiske strålevernet har advart sterkt mot skadelige helsevirkninger gjennom mange år, og Russland og de fleste østeuropeiske landene har blant annet hundre ganger strengere grenseverdier enn Norge. Talende er det også at flere internasjonale forsikringsselskaper ikke lenger vil forsikre sine klienter mot skader forårsaket av stråling fra trådløs teknologi fordi de vurderer risikoen som for stor.


Biologisk sett er verken menneskene eller naturen rustet til å tåle all den elektromagnetiske strålingen vi i økende grad utsettes for. Stor forskjell i anbefalinger i ulike land i Europa

Stråling fra basestasjoner, mobiltelefoner, wifi og annen type radiofrekvensstråling vurderes ikke som skadelig for mennesker av norske myndigheter - i de dosene som er vanlige i dagens samfunn. Det er imidlertid langt ifra slik at den vitenskapelige vurderingen av slik strålings helseeffekter er over. Dette kommer blant annet fram i denne forelesningen: