Ashwagandha

Withania somnifera 

Effects of Ashwagandha (roots of Withania somnifera) on neurodegenerative diseases.Kuboyama T, Tohda C, Komatsu K.

 

Abstract

Neurodegenerative diseases commonly induce irreversible destruction of central nervous system (CNS) neuronal networks, resulting in permanent functional impairments. Effective medications against neurodegenerative diseases are currently lacking. Ashwagandha (roots of Withania somnifera Dunal) is used in traditional Indian medicine (Ayurveda) for general debility, consumption, nervous exhaustion, insomnia, and loss of memory. In this review, we summarize various effects and mechanisms of Ashwagandha extracts and related compounds on in vitro and in vivo models of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease and spinal cord injury.


Abstrakt

Nevrodegenerative sykdommer induserer vanligvis irreversibel ødeleggelse av sentralnervesystemets (CNS) nevronale nettverk, noe som resulterer i permanent funksjonssvikt. Effektive medisiner mot nevrodegenerative sykdommer mangler for tiden. Ashwagandha (røtter av Withania somnifera Dunal) brukes i tradisjonell indisk medisin (Ayurveda) for generell svekkelse, forbruk, nervøs utmattelse, søvnløshet og tap av hukommelse. I denne anmeldelsen oppsummerer vi ulike effekter og mekanismer av Ashwagandha-ekstrakter og relaterte forbindelser på in vitro og in vivo-modeller av nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom og ryggmargsskade.