Akalasi

kardiospasme -  Achalasia cardiae

Akalasi er en slags krampetilstand i nedre del av spiserøret som hindrer nedsvelging av mat og etter hvert drikke. 

Hva er akalasi?

Akalasi er en tilstand hvor svekket muskelaktivitet (svekket motorikk) i nedre del av spiserøret medfører treg og forsinket transport av mat og drikke ned til magesekken. Problemene forsterkes ved at lukkemuskelen mellom spiserør og magesekk ikke åpner seg slik den skal gjøre ved svelging av mat. Plagene øker vanligvis langsomt over tid, og fører etter hvert til at mat blir liggende i spiserøret. Når dette foregår over år, vil spiserøret gradvis kunne tøyes og utvides.

 Mat som blir liggende i spiserøret, fører ofte til kvalme og oppkast. Det er også økt risiko for å svelge vrangt, slik at mat havner i luftrøret, og eventuelt i lungene.

Tilstanden utvikler seg gradvis og snikende med stadig større problemer med å svelge både fast og flytende føde. Sykdommen fører ofte med seg halsbrann/brystbrann og ubehagsfølelse i brystet, eventuelt en følelse av oppfylthet. Det er også typisk at en "gulper" opp mer eller mindre ufordøyd mat, gjerne flere timer etter at en har spist. Vekttap kan også følge av sykdommen.

Akalasi finnes hos ca. 10 av 100.000. Den debuterer hyppigst etter 60 års alder, og det er ingen kjønnsforskjell. Sykdommen kan debutere tidligere, også i barnealderen, men i praksis ikke før 7 års alder.

Årsak

Årsaken er et gradvis tap av nerveceller i nedre del av spiserøret. Dermed svekkes musklene i veggen av spiserøret. Manglende nervetråder er også årsaken til at lukkemuskelen ned til magesekken ikke åpner seg som den skal. Årsaken til at nervecellene forsvinner er ikke kjent. Tilstanden forverres som regel over tid, spiserøret vides ut og kan i ekstreme tilfeller få et slynget forløp.

Diagnosen

Hvis legen mistenker at du kan ha akalasi, vil du bli henvist til sykehus for mer nøyaktige undersøkelser. Røntgen av spiserøret er gjerne den første undersøkelsen. Det kan også bli aktuelt å titte ned i spiserøret og magesekken gjennom et gastroskop.