Akut hjärtsvikt/Akutt hjertesvikt

SVENSK

Akut hjärtsvikt uppkommer när hjärtat plötsligt inte kan pumpa ut tillräcklig mängd blod till kroppens olika vävnader och organ. Akut hjärtsvikt är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård.

Vad är akut hjärtsvikt?

Hjärtat pumpar ut blod till kroppens olika vävnader och organ. Blodet innehåller syre och näringsämnen som vävnaderna och organen behöver för att kunna fungera. Om hjärtats pumpfunktion är nedsatt kan det inte pumpa ut tillräckligt mycket blod, och då uppstår hjärtsvikt. Kronisk hjärtsvikt utvecklas gradvis och beror på underliggande sjukdomar som till exempel högt blodtryck, åderförkalkning och hjärtrytmrubbningar. Akut hjärtsvikt sker snabbt, och kan vara en plötslig försämring av kronisk hjärtsvikt, eller en plötsligt uppkommen ny hjärtsvikt.

Orsak till akut hjärtsvikt

Det finns flera tänkbara orsaker till en akut hjärtsvikt. Det kan bero på en försämring av en redan känd kronisk hjärtsvikt, till exempel på grund av:

 • hjärtinfarkt
 • infektion
 • förmaksflimmer

Akut hjärtsvikt kan också vara en plötslig uppkommen ny hjärtsvikt hos någon som inte haft hjärtsvikt tidigare.

Då kan orsakerna till exempel vara:

 • hjärtinfarkt
 • snabbt stegrande blodtryck
 • lungemboli (blodpropp i lungans blodkärl)

Symtom på akut hjärtsvikt

Akut hjärtsvikt ger symtom i form av andnöd och snabb puls. Symtomen blir värre när du ligger plant, och det känns ofta som att du måste sitta upp för att kunna andas.

Andra symtom på akut hjärtsvikt är:

 • blåaktiga slemhinnor och läppar
 • torrhosta, ibland med rosaaktiga, skummiga upphostningar
 • ångest och ibland förvirring

När hjärtat inte kan pumpa ut blodet till kroppen blir det väldigt högt tryck i lungkretsloppet. Då kan vätska tränga ut ur blodkärlen in i lungornas luftrum. Tillståndet kallas lungödem och försvårar syresättningen.

Lungödem ger symtom som:

 • andningssvårigheter och kvävningskänsla
 • annorlunda andningsljud
 • bröstsmärtor
 • kallsvettning
 • yrsel
 • blekhet

Hos personer med mörkare hud syns blekhet tydligast kring läppar, tandkött och naglar.

Frågor och svar om hjärtsvikt
Vad är skillnaden mellan akut och kronisk hjärtsvikt?

Kronisk hjärtsvikt utvecklar sig långsamt och beror ofta på en underliggande sjukdom som högt blodtryck, åderförkalkning, hjärtrytmrubbningar och diabetes. Akut hjärtsvikt uppstår snabbt och kan vara en försämring av en kronisk hjärtsvikt, eller en helt ny plötsligt uppkommen hjärtsvikt.

Varför uppkommer akut hjärtsvikt?

Vanliga orsaker till en plötsligt uppkommen ny hjärtsvikt är hjärtinfarkt, snabbt stegrande blodtryck eller lungemboli. Vanliga orsaker till en snabb försämring av en tidigare känd hjärtsvikt är hjärtinfarkt, infektion och förmaksflimmer.

NORSK

Akutt hjertesvikt oppstår når hjertet plutselig ikke kan pumpe ut tilstrekkelig mengde blod til kroppens ulike vev og organer. Akutt hjertesvikt er en livstruende tilstand som krever umiddelbar behandling på sykehus.

Hva er akutt hjertesvikt?

Hjertet pumper blod til de ulike vev og organer i kroppen. Blodet inneholder oksygen og næringsstoffer som vev og organer trenger for å fungere. Hvis hjertets pumpefunksjon er svekket, kan det ikke pumpe ut nok blod, og da oppstår hjertesvikt. Kronisk hjertesvikt utvikler seg gradvis og skyldes underliggende sykdommer som høyt blodtrykk, åreforkalkning og hjerterytmeforstyrrelser. Akutt hjertesvikt skjer raskt, og kan være en plutselig forverring av kronisk hjertesvikt, eller en plutselig oppstart av ny hjertesvikt.

Årsak til akutt hjertesvikt

Det er flere mulige årsaker til akutt hjertesvikt. Det kan skyldes en forverring av en allerede kjent kronisk hjertesvikt, for eksempel på grunn av:

- hjerteinfarkt

- infeksjon

- atrieflimmer

Akutt hjertesvikt kan også være en plutselig oppstart av ny hjertesvikt hos en som ikke har hatt hjertesvikt før.

Da kan årsakene for eksempel være:

- hjerteinfarkt

- raskt økende blodtrykk

- lungeemboli (blodpropp i blodårene i lungen)

Symptomer på akutt hjertesvikt

Akutt hjertesvikt gir symptomer i form av kortpustethet og rask puls. Symptomene er verre når du ligger flatt, og det føles ofte som om du må sette deg opp for å puste.

Andre symptomer på akutt hjertesvikt er:

- blåaktige slimhinner og lepper

- tørr hoste, noen ganger med rosa, skummende sputum

- angst og noen ganger forvirring

Når hjertet ikke kan pumpe blodet ut til kroppen, blir trykket i lungesirkulasjonen svært høyt. Da kan væske sive ut av blodårene inn i luftrommene i lungene. Tilstanden kalles lungeødem og vanskeliggjør oksygenering.

Lungeødem forårsaker symptomer som:

- pustevansker og følelse av kvelning

- forskjellige pustelyder

- bryst smerter

- kaldsvette

- svimmelhet

- blekhet

Hos personer med mørkere hud ses blekhet tydeligst rundt leppene, tannkjøttet og neglene.

Spørsmål og svar om hjertesvikt

Hva er forskjellen mellom akutt og kronisk hjertesvikt?

Kronisk hjertesvikt utvikler seg sakte og skyldes ofte en underliggende sykdom som høyt blodtrykk, åreforkalkning, hjerterytmeforstyrrelser og diabetes. Akutt hjertesvikt oppstår raskt og kan være en forverring av kronisk hjertesvikt, eller en helt ny plutselig hjertesvikt.

Hvorfor oppstår akutt hjertesvikt?

Vanlige årsaker til en plutselig oppstart av ny hjertesvikt er hjerteinfarkt, raskt økende blodtrykk eller lungeemboli. Vanlige årsaker til en rask forverring av tidligere kjent hjertesvikt er hjerteinfarkt, infeksjon og atrieflimmer.